Startseite »

Rumänien, Târgoviște: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 229-661494)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Rumänien, Târgoviște: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 229-661494)

28/11/2022

  
S229

Rumänien-Târgoviște: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 229-661494

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Nationale Identifikationsnummer: 4279944
Postanschrift: Strada: Revoluţiei, nr. 1
Ort: Targoviste
NUTS-Code: RO313 Dâmboviţa
Postleitzahl: 130011
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Magdalena Mihaescu
E-Mail: achizitii@pmtgv.ro
Telefon: +40 0245611222
Fax: +40 0245217951
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pmtgv.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “Regenerarea si revitalizarea Parcului Chindia, inclusiv modernizarea Gradinii Zoologice in vederea imbunatatirii infrastructurii verzi-albastre in Municipiul Targoviste” – PMT-2022-P007, Cod unic de identificare: 4279944-2022-1.3

Referenznummer der Bekanntmachung: 4279944-2022-1.3

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului de servicii ce urmează a fi atribuit constă în:

– Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie;

– proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;

– Proiectul tehnic de execuție, inclusiv documentații tehnico-economice, documentatii pentru obtinerea avizelor specificate in CU, DTAC;

– studii geotehnice, studii topografice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice (daca este cazul), studii hidrologice (daca este cazul), precum și orice alte categorii de studii care sunt necesare pentru realizarea proiectelor de infrastructură cu impact in domeniul relevant pentru ghidul de finantare;

– participarea proiectantului in cadrul comisiilor de avizare din partea detinatorilor de utilitati si a altor avizatori, precum si participarea la sedinta Consiliului Local de aprobare a documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici;

– revizuirea si completarea documentatiei, daca este cazul, fara costuri suplimentare, in functie de conditiile impuse de avizatori sau de sursa de finantare;

– asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe toata perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente.

Valoarea estimata: 1.162.063,75 lei fara TVA, din care:

– Intocmire Documentatii tehnice,expertiza tehnica, DALI, proiect tehnic si detalii de executie = 856.375,00 lei fara TVA;

– Verificarea proiectului in conformitate cu legislatia in vigoare de catre verificatori de proiecte atestati = 8.563,75 lei fara TVA;

– Studii geotehnice, studii topografice,studii pentru obtinerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice(daca este cazul), studii hidrologice(daca este cazul), precum si orice alte categorii de studii care sunt necesare pentru proiect= 185.000,00 lei fara TVA;

– Elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor, etc = 61.125,00 lei fara TVA

– Asistenta tehnica din partea proiectantului = 51.000,00 lei fara TVA

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2022-1.3

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 964 560.00 RON

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: RO313 Dâmboviţa

Hauptort der Ausführung:

Municipiul Targoviste, Cod Postal 130011, Jud. DÂMBOVIŢA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in:

– Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie;

– proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;

– Proiectul tehnic de execuție, inclusiv documentații tehnico-economice, documentatii pentru obtinerea avizelor specificate in CU, DTAC;

– studii geotehnice, studii topografice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice (daca este cazul), studii hidrologice (daca este cazul), precum și orice alte categorii de studii care sunt necesare pentru realizarea proiectelor de infrastructură cu impact in domeniul relevant pentru ghidul de finantare;

– participarea proiectantului in cadrul comisiilor de avizare din partea detinatorilor de utilitati si a altor avizatori, precum si participarea la sedinta Consiliului Local de aprobare a documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici;

– revizuirea si completarea documentatiei, daca este cazul, fara costuri suplimentare, in functie de conditiile impuse de avizatori sau de sursa de finantare;

– asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe toata perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente.

Obiectivul de investitii “Regenerarea si revitalizarea Parcului Chindia, inclusiv modernizarea Gradinii Zoologice in vederea imbunatatirii infrastructurii verzi-albastre in Municipiul Targoviste” se regaseste in Lista obiectivelor de investitii aferente Municipiului Targoviște si a fost selectat pentru finantare in cadrul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectele de patrimoniu cu potential turistic si infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura – 5D1” – cod SMIS 143361. In cadrul acestui proiect, Municipiul Targoviste are calitatea de partener alaturi de UAT judetul Arges, UAT Municipiul Pitesti, UAT judetul Dambovita, UAT orasul Topoloveni, UAT judetul Teleorman, UAT Municipiul Alexandria, UAT orasul Zimnicea, Ministerul Tineretului si Sportului, lider fiind Agentia Pentru Dezvoltarea Regionala Sud Muntenia.

Terenul studiat în cadrul proiectului se află în prezent într-o stare destul de avansată de degradare din cauza îmbătrânirii materialelor și a lipsei de mentenanță, fapt ce conferă zonei un aspect departe de potențialul pe care îl posedă.

Oportunitatea investitiei este impusa de considerente socio – economice si culturale.

S-a semnat Contractul de finantare nr. cod 1.1.154/Cod SMIS 2014+ 143361 intre MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică si AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA (lider de parteneriat).

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică, pentru implementarea Proiectului nr. cod SMIS 2014+ 143361/cod proiect 1.1.154 intitulat: „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D-1”, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin Contractul de Finanțare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.

Prin HCL nr. 114/14.03.2022 a fost aprobată Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii “Regenerarea si revitalizarea Parcului Chindia, inclusiv modernizarea Gradinii Zoologice in vederea imbunatatirii infrastructurii verzi-albastre in Municipiul Targoviste”.

NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2022-1.3

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Arhitect/Urbanist / Gewichtung: 5

Qualitätskriterium – Name: Inginer proiectant constructii lucrări tehnico-edilitare / Gewichtung: 5

Qualitätskriterium – Name: Specialist in topografie și cadastru / Gewichtung: 5

Qualitätskriterium – Name: Specialist geotehnica și fundații / Gewichtung: 5

Qualitätskriterium – Name: Seful de proiect / Gewichtung: 10

Preis – Gewichtung: 70

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Contractul de finantare nr. cod 1.1.154/Cod SMIS 2014+ 143361 incheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică si AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA (lider de parteneriat)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 089-242500

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 38947

Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “Regenerarea si revitalizarea Parcului Chindia, inclusiv modernizarea Gradinii Zoologice in vederea imbunatatirii infrastructurii verzi-albastre in Municipiul Targoviste” – PMT-2022-P007, Cod unic de identificare: 4279944-2022-1.3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

17/11/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: TEHNO CONSULTING SOLUTION
Nationale Identifikationsnummer: RO 16667478
Postanschrift: Strada Rascoalei, Nr. 37H
Ort: Pantelimon
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077145
Land: Rumänien
E-Mail: office.tcs@gmail.com
Telefon: +40 0314267908
Fax: +40 0314267908

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 162 063.75 RON

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 964 560.00 RON

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll

Wert ohne MwSt.: 8 400.00 RON

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

OPIUM OFFICE CONSULTING SRL- Verificarea etapelor de proiectare de catre verificatori atestati MLPAT pe specialitati

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

2. Modalitatea de departajare a ofertelor:

Este declarata castigatoare oferta care indeplineste cel mai mare punctaj in urma aplicarii criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-pret”. Punctaj maxim:100.

În situatia în care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta câstigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul astfel refacut.

În situatia în care prin aplicarea acestui sistem nu se obtine o departajare a ofertelor clasate pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Birou Contencios Juridic-Primaria Targoviste
Postanschrift: Str. Revolutiei nr.1-3, judetul Dambovita
Ort: Targoviste (Dambovita)
Postleitzahl: 130011
Land: Rumänien
E-Mail: primar@pmtgv.ro
Telefon: +40 245611222
Fax: +40 245217951
Internet-Adresse: http://www.pmtgv.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

23/11/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de