Startseite »

Finnland, Helsinki: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 234-675603)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Finnland, Helsinki: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 234-675603)

05/12/2022

  
S234

Finnland-Helsinki: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 234-675603

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Väylävirasto
Nationale Identifikationsnummer: 1010547-1
Postanschrift: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Ort: HELSINKI
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
Postleitzahl: 00521
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Jarkko Pirinen
E-Mail: jarkko.pirinen@vayla.fi
Telefon: +358 295343000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.vayla.fi

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Väylien hallinnointi, ylläpito- ja kehittäminen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sorateiden kelirikko- ja kuntomittaukset 2023-24

Referenznummer der Bekanntmachung: VÄYLÄ/2957/02.01.10/2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena on Väyläviraston hallinnoiman soratieverkon kelirikko- ja kuntomittaukset vuosina 2023-2024, lisäksi hankintaan sisältyy kaksi mahdollista optiovuotta (1+1). Kilpailutettavat kelirikko- ja kuntomittaukset korvaavat aiemmin historiassa tuotetun sorateiden subjektiivisen runkokelirikkoinventoinnin, minkä lisäksi hankintaan sisältyy tavoiteltavien, uusien tietolajien hankinta ja tuotetun tiedon mittaamisen kehittäminen.

Hankinta on jaettu kolmeen maantieteelliseen osa-alueeseen (mittausalue), joista kustakin tehdään oma sopimus.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Läntinen mittausalue

Los-Nr.: 1.

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi

Hauptort der Ausführung:

ELY -liikennevastuualueet; Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Väyläviraston hallinnoiman soratieverkon kelirikko- ja kuntomittaukset vuosina 2023-2024, lisäksi hankintaan sisältyy kaksi mahdollista optiovuotta (1+1). Vuosittain maksettava sopimushinta on 129 125 €.

Hankinta sisältää peruspaketin ja lisätietolajeja. Peruspaketilla tarkoitetaan mittausalueen kelirikkomittauksia keväällä ja syksyllä. Mittausajanjaksot ovat maalis-toukokuu ja syys-marraskuu välisenä aikana yhteensä 25 viikkoa. Mittaukset toteutetaan vähintään kertaalleen viikon aikana (ma-su), mittauskattavuuden tulee olla vähintään 75 % koko mittausalueen soratiepituudesta jokainen mittausviikko.

Keväällä mitataan pinta- ja runkokelirikko omina tietolajeinaan, syksyllä mitataan ainoastaan pintakelirikkoa.

Hankinnan peruspaketissa tuotetaan vähintään:

1 Tieto runkokelirikon esiintymisestä keväisin roudan sulamisaikaan siten, että tulokset tuotetaan subjektiivisen historiatiedon kanssa vertailukelpoiseksi.

2 Pintakelirikon esiintyminen keväällä ja syksyllä mittausajanjaksojen aikana.

3 Tiestökuvaukset kaikilta mittausjaksoilta ja mittauskerroilta tiestökuvausohjeen mukaisesti

Lisätietolajit mitataan vuosittain. Lisätietolajeja ovat:

1. Ojan pohjan tieto

2. Kuivatuksen toimivuus

3. Sorateiden leveystieto

4. Ojan pohjan etäisyystieto

5. Tiestövideot

6. Pintakelirikon lisätieto – Vaurioanalyysi

7. Kulutuskerroksen paksuus

8. Kantavuustieto

9. Tiealueen geometria

Tilaaja tiedostaa hankintaan sisällytettyjen tietolajien mittausmenetelmien mahdollisen kehittämistarpeen ja että hankinnan kohteeseen kuuluvia tietolajeja voidaan tuottaa erilaisin menetelmin. Tilaaja ei määrittele mittaustulosten tuotantomenetelmiä. Osa tuotantomenetelmistä voi edellyttää joukkoistettua tiedonkeruuta ja suuren tietomäärän automaattista analysointia.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: laatu / Gewichtung: 100

Preis – Gewichtung: 0

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Itäinen mittausalue

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi

Hauptort der Ausführung:

ELY -liikennevastuualueet; Kaakkois-Suomi, Pohjois-Savo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Väyläviraston hallinnoiman soratieverkon kelirikko- ja kuntomittaukset vuosina 2023-2024, lisäksi hankintaan sisältyy kaksi mahdollista optiovuotta (1+1). Vuosittain maksettava sopimushinta on 105 875 €.

Hankinta sisältää peruspaketin ja lisätietolajeja. Peruspaketilla tarkoitetaan mittausalueen kelirikkomittauksia keväällä ja syksyllä. Mittausajanjaksot ovat maalis-toukokuu ja syys-marraskuu välisenä aikana yhteensä 25 viikkoa. Mittaukset toteutetaan vähintään kertaalleen viikon aikana (ma-su), mittauskattavuuden tulee olla vähintään 75 % koko mittausalueen soratiepituudesta jokainen mittausviikko.

Keväällä mitataan pinta- ja runkokelirikko omina tietolajeinaan, syksyllä mitataan ainoastaan pintakelirikkoa.

Hankinnan peruspaketissa tuotetaan vähintään:

1 Tieto runkokelirikon esiintymisestä keväisin roudan sulamisaikaan siten, että tulokset tuotetaan subjektiivisen historiatiedon kanssa vertailukelpoiseksi.

2 Pintakelirikon esiintyminen keväällä ja syksyllä mittausajanjaksojen aikana.

3 Tiestökuvaukset kaikilta mittausjaksoilta ja mittauskerroilta tiestökuvausohjeen mukaisesti

Lisätietolajit mitataan vuosittain. Lisätietolajeja ovat:

1. Ojan pohjan tieto

2. Kuivatuksen toimivuus

3. Sorateiden leveystieto

4. Ojan pohjan etäisyystieto

5. Tiestövideot

6. Pintakelirikon lisätieto – Vaurioanalyysi

7. Kulutuskerroksen paksuus

8. Kantavuustieto

9. Tiealueen geometria

Tilaaja tiedostaa hankintaan sisällytettyjen tietolajien mittausmenetelmien mahdollisen kehittämistarpeen ja että hankinnan kohteeseen kuuluvia tietolajeja voidaan tuottaa erilaisin menetelmin. Tilaaja ei määrittele mittaustulosten tuotantomenetelmiä. Osa tuotantomenetelmistä voi edellyttää joukkoistettua tiedonkeruuta ja suuren tietomäärän automaattista analysointia.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: laatu / Gewichtung: 100

Preis – Gewichtung: 0

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pohjoinen mittausalue

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi

Hauptort der Ausführung:

ELY -liikennevastuualueet; Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, Lappi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Väyläviraston hallinnoiman soratieverkon kelirikko- ja kuntomittaukset vuosina 2023-2024, lisäksi hankintaan sisältyy kaksi mahdollista optiovuotta (1+1). Vuosittain maksettava sopimushinta on 90 000 €.

Hankinta sisältää peruspaketin ja lisätietolajeja. Peruspaketilla tarkoitetaan mittausalueen kelirikkomittauksia keväällä ja syksyllä. Mittausajanjaksot ovat maalis-toukokuu ja syys-marraskuu välisenä aikana yhteensä 25 viikkoa. Mittaukset toteutetaan vähintään kertaalleen viikon aikana (ma-su), mittauskattavuuden tulee olla vähintään 75 % koko mittausalueen soratiepituudesta jokainen mittausviikko.

Keväällä mitataan pinta- ja runkokelirikko omina tietolajeinaan, syksyllä mitataan ainoastaan pintakelirikkoa.

Hankinnan peruspaketissa tuotetaan vähintään:

1 Tieto runkokelirikon esiintymisestä keväisin roudan sulamisaikaan siten, että tulokset tuotetaan subjektiivisen historiatiedon kanssa vertailukelpoiseksi.

2 Pintakelirikon esiintyminen keväällä ja syksyllä mittausajanjaksojen aikana.

3 Tiestökuvaukset kaikilta mittausjaksoilta ja mittauskerroilta tiestökuvausohjeen mukaisesti

Lisätietolajit mitataan vuosittain. Lisätietolajeja ovat:

1. Ojan pohjan tieto

2. Kuivatuksen toimivuus

3. Sorateiden leveystieto

4. Ojan pohjan etäisyystieto

5. Tiestövideot

6. Pintakelirikon lisätieto – Vaurioanalyysi

7. Kulutuskerroksen paksuus

8. Kantavuustieto

9. Tiealueen geometria

Tilaaja tiedostaa hankintaan sisällytettyjen tietolajien mittausmenetelmien mahdollisen kehittämistarpeen ja että hankinnan kohteeseen kuuluvia tietolajeja voidaan tuottaa erilaisin menetelmin. Tilaaja ei määrittele mittaustulosten tuotantomenetelmiä. Osa tuotantomenetelmistä voi edellyttää joukkoistettua tiedonkeruuta ja suuren tietomäärän automaattista analysointia.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: laatu / Gewichtung: 100

Preis – Gewichtung: 0

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 147-420863

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

30/11/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de