Startseite »

Tschechien, Brno: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 151-433453)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Brno: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 151-433453)

08/08/2022

  
S151

Tschechien-Brno: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 151-433453

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: EG.D, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 28085400
Postanschrift: Lidická 1873/36, Černá Pole
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 602 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): RTS, a.s., divize Veřejných zakázek; Hlaváč Roman
E-Mail: roman.hlavac@rts.cz
Telefon: +420 545120289
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.egd.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.eon.cz/profile_display_2.html

I.6)Haupttätigkeit(en)

Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projektová dokumentace – TR Řípov- rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS

Referenznummer der Bekanntmachung: 7315

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení díla, kterým se rozumí zejména zpracování a předání všech stupňů projektové dokumentace řešících kompletní rekonstrukci R 110 kV, rozšíření R 22 kV, změnu a rozšíření technologických částí rozvodny o nové technologické prvky, el. ochrany R 110 kV a R 22 kV, návrhy jednotlivých stavebních objektů jako např. opravy trafostání, zdvojení VS, stavební úpravy v budovách společných provozů, R 22 kV, st. úpravy montážní věže, rekonstrukci elektroinstalace.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)

Wert ohne MwSt.: 15 100 000.00 CZK

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina

Hauptort der Ausführung:

Lokalita rozvodny TR Řípov v majetku EG.D, a.s., Kraj: Vysočina

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení díla, kterým se rozumí zejména zpracování a předání všech stupňů projektové dokumentace řešících kompletní rekonstrukci R 110 kV, rozšíření R 22 kV, změnu a rozšíření technologických částí rozvodny o nové technologické prvky, el. ochrany R 110 kV a R 22 kV, návrhy jednotlivých stavebních objektů jako např. opravy trafostání, zdvojení VS, stavební úpravy v budovách společných provozů, R 22 kV, st. úpravy montážní věže, rekonstrukci elektroinstalace. Návrh systému pro měření elektrické energie spotřebované na chlazení, vytápění a ohřev vody. Součástí díla bude návrh zabezpečovacího systému (CZD00020, SO 59.1), který bude zajištěn ve zvláštním režimu utajení, protože se jedná o objekt kategorie II dle PNE 73 4450-2-1 (Fyzická ochrana prvků kritické infrastruktury a ostatních objektů odvětví energetiky). Součástí projektové dokumentace je návrh změn stavebních částí rozvodny spočívající v celkově výrazné stavební modernizací a částečné změně vnitřní dispozice rozvodny na úrovni 1.NP, návrh zateplení BSP včetně návrhu nové obslužné komunikace v areálu R 110 kV. Projektová dokumentace bude sloužit pro realizaci kompletní rekonstrukce transformovny TR Řípov. Součástí díla je rovněž zajištění následného výkonu autorského dozoru při provádění stavebních prací na předmětné stavbě, předání zpracované dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení objektu. Přesné vymezení předmětu sektorové veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Upozornění: Zadavatel upozorňuje dodavatele, že technická dokumentace k TR Řípov uvedená v příloze č. 7 a 8 ZD obsahuje důvěrné informace podléhající smlouvě o mlčenlivosti a zachování důvěrných informací, které budou poskytnuty pouze dodavatelům, kteří zašlou zadavateli žádost o její doručení spolu se Smlouvou o mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací podle zadavatelem předloženého vzoru (viz. příloha č. 11 ZD – Smlouva o mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací). Zadavatel doporučuje dodavateli, zaslat zadavateli žádost o poskytnutí přílohy č. 7 a 8 ZD spolu se Smlouvu o mlčenlivosti v dostatečném časovém předstihu, tak aby měl dodavatel ve zbývající části lhůty pro podání nabídek dostatečně dlouhou dobu na přípravu své nabídky. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že je jeho věcí, v jakém časovém předstihu žádost zadavateli doručí. Žádost zaslaná bezprostředně před koncem lhůty pro podání nabídek nebude důvodem k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Podrobněji v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Zkušenosti hlavního projektanta s projektováním obdobných staveb / Gewichtung: 10

Preis – Gewichtung: 90

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 055-144973

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7315

Bezeichnung des Auftrags:

Projektová dokumentace – TR Řípov- rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

29/07/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: EGEM s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 63886464
Postanschrift: Novohradská 736/36
Ort: České Budějovice
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 37001
Land: Tschechien
E-Mail: daniel.kukla@egem.cz
Telefon: +420 734516449

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 100 000.00 CZK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

03/08/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md S2
Ausgabe
S2.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de