Startseite »

Finnland, Kempele: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 187-530130)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Finnland, Kempele: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 187-530130)

28/09/2022

  
S187

Finnland-Kempele: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 187-530130

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Kempeleen kunta
Nationale Identifikationsnummer: 0186002-9
Postanschrift: PL 12
Ort: Kempele
NUTS-Code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postleitzahl: 90441
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Eemeli Iskala
E-Mail: eemeli.iskala@hankintajuristit.fi
Telefon: +358 855872200
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kempele.fi

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

KESKEYTYSILMOITUS: Rakennuttamis- ja valvontapalveluiden puitejärjestely

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena ovat Kempeleen kunnan yksilöimättömät rakennuttaja- ja

valvontapalvelut.

Puitejärjestelyn varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta, joiden jälkeen

sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella yhden (1) vuoden optiolla. Sopimuskauden

enimmäiskesto on täten neljä (4) vuotta.

Toimeksiannot tulevat koostumaan yksittäisiin hankkeisiin liittyvistä

rakennuttamis- ja valvontapalveluista kulloisenkin hankesuunnitelman mukaisesti.

Puitejärjestely koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka ovat seuraavat:

1. Rakennuttaja- ja valvontapalvelut uudis- ja korjausrakennusrakennushankkeisiin sekä purkuhankkeisiin;

2. Rakennuttaja- ja valvontapalvelut infrastruktuurihankkeisiin.

Tarjoaja voi jättää tarjouksen toiseen tai kumpaankin osa-alueeseen.

Puitejärjestely ei koske hankintayksikön suuria, yksilöityjä hankkeita, joita koskevat

projektinjohtopalvelut tullaan kilpailuttamaan erikseen.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rakennuttaja- ja valvontapalvelut, uudis- ja korjausrakennushankkeet ja purkuhankkeet

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa

Hauptort der Ausführung:

Kempele

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena olevat rakennuttajatehtävät voivat pitää sisällään mm. seuraavia tehtäviä hankintayksikön uudis- tai korjausrakennushankkeissa tai purkuhankkeissa:

— hankevalmistelu (hankesuunnittelu ja tarveselvitys);

— rakennustapavertailut;

— kustannuslaskenta;

— urakoitsijoiden valinta;

— urakkaneuvottelut;

— urakkasopimusten- ja ohjelmien laatiminen;

— hankintatoiminta;

— projektien suunnittelu ja valmistelu;

— rakentamisen ohjaus ja seuranta sekä vastaanottomenettely.

Rakennustöiden valvontatehtävien tarkoituksena on valvoa tilaajan etua ja varmistaa rakennushankkeiden toteutuminen sekä suunnitelmien että sopimusten, lakien,

asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden mukaisesti ja hyvää rakentamistapaa

noudattaen parhaimman mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Valvontatehtävät voivat pitää sisällään mm. seuraavia tehtäviä:

— työmaavalvonta, työvaiheiden ja työsuoritusten tarkastus;

— materiaalien, tarvikkeiden ja urakoitsijoiden laadunvarmistuksen valvominen;

— aikataulujen- ja välitavoitteiden seuranta;

— muutosten vaikutusten arviointi;

— taloudellinen valvonta ja taloudellisen loppuselvityksen laatiminen;

— dokumentaation valmistaminen;

— turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Tarjoaja nimeää tarjouksessaan tarjouspyynnössä asetetut koulutus- ja osaamisvaatimukset täyttävän projektipäällikön rakennuttamispalveluiden tuottamiseen sekä valvontapalveluiden tuottamiseen. Nimettävä projektipäällikkö voi olla yksi ja sama henkilö tai rakennuttamistehtäviin ja valvontatehtäviin voidaan nimetä kaksi eri henkilöä. Eri osa-alueille nimettävien projektipäälliköiden tulee kuitenkin olla eri henkilöitä.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut, infrastruktuurihankkeet

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa

Hauptort der Ausführung:

Kempele

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena olevat rakennuttajatehtävät voivat pitää sisällään mm. seuraavia tehtäviä hankintayksikön infrahankkeissa:

— hankevalmistelu (hankesuunnittelu ja tarveselvitys);

— rakennustapavertailut;

— kustannuslaskenta;

— urakoitsijoiden valinta;

— urakkaneuvottelut;

— urakkasopimusten- ja ohjelmien laatiminen;

— hankintatoiminta;

— projektien suunnittelu ja valmistelu;

— rakentamisen ohjaus ja seuranta sekä vastaanottomenettely.

Rakennustöiden valvontatehtävien tarkoituksena on valvoa tilaajan etua ja varmistaa

rakennushankkeiden toteutuminen sekä suunnitelmien että sopimusten, lakien,

asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden mukaisesti ja hyvää rakentamistapaa

noudattaen parhaimman mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Valvontatehtävät voivat pitää sisällään mm. seuraavia tehtäviä:

— työmaavalvonta, työvaiheiden ja työsuoritusten tarkastus;

— materiaalien, tarvikkeiden ja urakoitsijoiden laadunvarmistuksen valvominen;

— aikataulujen- ja välitavoitteiden seuranta;

— muutosten vaikutusten arviointi;

— taloudellinen valvonta ja taloudellisen loppuselvityksen laatiminen;

— dokumentaation valmistaminen;

— turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Tarjoaja nimeämää tarjouksessaan tarjouspyynnössä asetetut koulutus- ja osaamisvaatimukset täyttävän projektipäällikön rakennuttamispalveluiden tuottamiseen sekä valvontapalveluiden tuottamiseen. Nimettävä projektipäällikkö voi olla yksi ja sama henkilö tai rakennuttamistehtäviin ja valvontatehtäviin voidaan nimetä kaksi eri henkilöä. Eri osa-alueille nimettävien projektipäälliköiden tulee kuitenkin olla eri henkilöitä.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 174-491770

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Puitejärjestelyn säännöt:

Puitejärjestelyn sisäiset enintään 30 000 EUR:n toimeksiannot:

Puitejärjestelyn sisäiset enintään 30 000 euron (alv 0 %) hankinnat Tilaaja tekee kulloinkin valitsemaltaan puitesopimustoimittajalta. Alle 30 000 euron (alv 0 %) hankinnat voidaan tilata sähköpostitse, puhelimitse tai muulla Tilaajan katsomalla tavalla.

Valinnanvapauteen perustuvissa tilauksissa Tilaajalla on oikeus pyytää Palveluntuottajalta yksikköhintoihin perustuvaa kokonaishintaa suoritettavista palveluista.

Puitejärjestelyn sisäiset yli 30 000 EUR:n, mutta enintään 60 000 EUR:n toimeksiannot:

Puitejärjestelyn sisäiset hankinnat, jotka ylittävät 30 000 euroa (alv. 0 %), mutta alittavat 60 000 euroa (alv. 0 %), tehdään ensisijaisesti etusijajärjestyksen perusteella. Tilaajan tilatessa yksittäistä rakennuttamis- ja/tai

valvontapalvelukokonaisuutta, jonka arvo on enintään 60 000 EUR (alv 0 %) tämä tekee tilauksen lähtökohtaisesti kyseiselle osa-alueelle ensisijaiseksi toimittajaksi valitulta toimittajalta ilman minikilpailutusta. Lisäksi Tilaaja varaa oikeuden tehdä yksittäisiä tilauksia soveltuvimmaksi katsomaltaan puitesopimustoimittajalta. Soveltuvimpana pidetään sitä puitesopimustoimittajaa, jolla Tilaajan arvion mukaan on kyseiseen hankintaan nähden soveltuvimmat resurssit ja osaaminen. Tilaaja voi halutessaan myös minikilpailuttaa osa-alueelle valitut toimittajat.

Puitejärjestelyn sisäiset yli 60 000 EUR:n toimeksiannot:

Tilaajan tilatessa yksittäistä rakennuttamis- ja/tai valvontapalvelukokonaisuutta, jonka kokonaisarvo on yli 60 000 EUR, tämä tekee tilauksen osa-aluekohtaisesti minikilpailuttamalla kyseiselle osa-alueelle valitut toimittajat.

Mikäli Tilaaja tarvitsee yksittäisissä tilauksissa SKOL 03 -tasoa kokeneempaa konsulttia, Tilaaja voi erikseen tehtävällä minikilpailutuksella asettaa korkeamman SKOL-tason vaatimuksen minikilpailutuksen tarjouspyyntöön. Tällöin myös kyseisten konsulttien hinnat kilpailutetaan yksittäisten toimeksiantojen minikilpailutuksella.

Minikilpailutuksessa käytettävät vertailuperusteet:

Minikilpailuttaessaan rakennuttamis- ja/tai valvontapalvelukokonaisuutta Tilaaja valitsee hankkeesta riippuen hinnalle ja laadulle annettavat painoarvot. Tilaaja voi minikilpailuttaa palvelun esim. pelkällä hinnalla (hinta 100 pistettä ja laatu 0 pistettä), pelkällä laadulla, esim. pyytäen ja pisteyttäen toimittajien projektikohtaisia referenssejä (laatu 100 pistettä ja hinta 0 pistettä) tai huomioiden pisteytyksessä sekä hinnan että laadun. Jos hinnalle ei anneta painoarvoa, työ hinnoitellaan tässä kilpailutuksessa annetuin hinnoin. Mikäli minikilpailutuksessa hinnalle annetaan painoarvo, toimittajien projektikohtaiselle palvelulle antamat hinnat eivät voi ylittää tässä kilpailutuksessa toimittajien antamia hintoja, ellei kyse ole SKOL E – SKOL 2 tason konsulttien kilpailuttamisesta. Toimittaja voi aina tarjota ilmoittamaansa

kattohintaa matalampaa hintaa.

Puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen minikilpailuttamisessa Tilaaja pyytää kirjalliset tarjoukset puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta. Tilaaja määrittelee tarjousajan, jonka on oltava riittävä ottaen huomioon hankinnan laatu, tarjousten tekemisen edellyttämä aika ja muut vastaavat seikat.

Minikilpailutuksen tarjouspyynnössä määritellään ainakin seuraavat asiat:

— palvelun sisältö ja laajuus,

— palvelun ajankohta,

— muut palvelua koskevat asiat,

— tarjousaika,

— tarjouksen valintaperuste sekä vertailuperusteet.

Tarpeen vaatiessa puitejärjestelyn ehtoja voidaan täsmentää ja selkeyttää ennen minikilpailutuksen tekemistä.

Huom: tilaajalla on aina myös oikeus tarpeensa mukaan valita toimittaja (kilpailuttamalla tai suorahankinnalla, jos suorahankinnan edellytykset täyttyvät) puitejärjestelyn ulkopuolelta.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

23/09/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 12
Ausgabe
12.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de