Startseite »

Finnland, Helsinki: Auftragsbekanntmachung (2022/S 236-679209)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Finnland, Helsinki: Auftragsbekanntmachung (2022/S 236-679209)

07/12/2022

  
S236

Finnland-Helsinki: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 236-679209

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Nationale Identifikationsnummer: 0201256-6
Postanschrift: PL 58208
Ort: HELSINGIN KAUPUNKI
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 00099
Land: Finnland
E-Mail: kymp.tilahankinnat@hel.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=424757&tpk=01dd3d71-47ec-4eb5-8738-8ac302e4db64

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=424757&tpk=01dd3d71-47ec-4eb5-8738-8ac302e4db64

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vaativien tilahankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitejärjestely 2023-2025 (2025-2027)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kaupunkiympäristön toimiala teettää pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtäviä sekä muuta asiantuntijatyötä kaupungin erikokoisiin julkisiin rakennushankkeisiin ja muihin tarkoituksiin. Toimeksiantojen kohteina ovat pääasiassa kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimiin Helsingin kaupungin omistamiin julkisiin rakennuksiin (mm. kasvatus- ja koulutustoimialan, sosiaali- ja terveystoimialan, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan rakennukset sekä toimisto- ja liikerakennukset) kohdistuvat peruskorjaus-, perusparannus-, laajennus- ja uudisrakennushankkeet, joihin liittyy pääsääntöisesti aina ekologisesti kestävän rakentamisen ja kiertotalouden tavoitteita.

Tämän hankintaprosessin perusteella valitaan ne toimittajat, joiden kanssa solmitaan sopimukset em. palvelujen tuottamisesta (puitesopimus).

Hankinta on jaettu kolmeen rakennussuunnittelun vaativuusluokituksen mukaiseen osa-alueeseen. Rakennussuunnittelun osalla (osa-alueet 1-3) noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin perustuvia ja Helsingin rakennusvalvonnan kaupunkitilan sekä uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa soveltamia vaativuusluokkia seuraavasti:

1. Poikkeuksellisen vaativien korjaushankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu

2. Vaativien korjaushankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu

3. Vaativien uudishankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1.

Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta osa-alueesta.

Toimeksiannot tilataan kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisen prosenttijakauman perusteella.

Hankinnan arvioitu arvo koko hankintakauden aikana (ml. mahdolliset optiokaudet) ilman alv:tä on 13 000 000 ja hankinnan arvioidun kokonaisarvon enimmäismäärä on 20 000 000 euroa.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 EUR

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für alle Lose

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poikkeuksellisen vaativien korjaushankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Puitejärjestelyn piiriin kuuluvien tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1) sekä tarjouspyynnön muissa liitteissä.

Osa-alueelle 1 valitaan 5-7 toimittajaa.

Mikäli osa-alueella 1 kelpoisuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on saatu vähemmän, kuin edellä esitetyt sopimustoimittajien määrät, tehdään myös sopimuksia vastaavasti vähemmän.

Osa-alueen mukaiset toimeksiannot tilataan ensisijaisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisen prosenttijakauman perusteella:

Sija 1: 40 – 20 %

Sija 2: 30 – 15 %

Sija 3: 25 – 10 %

Sija 4: 20 – 5 %

Sija 5: 15 – 0 %

Sija 6: 10 – 0 %

Sija 7: 10 – 0 %

Prosenttiosuus kuvaa tilausten euromääräistä jakaumaa, ei tilausten lukumäärän jakaumaa.

Tilaaja voi järjestää osa-alueen puitesopimustoimittajien kesken toimeksiantokohtaisen minikilpailutuksen, jos toimeksiannon ennakoitu arvo ylittää 100 000 euroa (alv 0 %) tai kyse on poikkeuksellisen laajasta tai vaativasta toimeksiannosta, jolloin Tilaaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Minikilpailutuksen valintaperusteena on joko laatu tai hinta ja laatu. Minikilpailutuksessa Tilaaja toimittaa kaikille kyseisen osa-alueen puitesopimustoimittajille yhtäaikaisesti kyseistä toimeksiantoa koskevan tarjouspyynnön, jolla Tilaaja pyytää katto- tai kokonaishintaisia tarjouksia suoritettavista töistä. Minikilpailutetuissa hankinnoissa noudatetaan puitesopimuksen sopimusehtoja ja tarvittaessa tarkennettuja toimeksiantokohtaisia ehtoja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että minikilpailutuksen perusteella tilattavia toimeksiantoja ei lasketa mukaan prosenttijakaumaan.

Osa-alueen arvonlisäveroton ennakoitu arvo koko sopimuskauden aikana (ml. mahdolliset optiokaudet) on 4 000 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 6 000 000 euroa.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Laatu / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01/03/2023

Ende: 28/02/2025

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vaativien korjaushankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Puitejärjestelyn piiriin kuuluvien tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1) sekä tarjouspyynnön muissa liitteissä.

Osa-alueelle 2 valitaan 5-7 toimittajaa.

Mikäli osa-alueella 2 kelpoisuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on saatu vähemmän, kuin edellä esitetyt sopimustoimittajien määrät, tehdään myös sopimuksia vastaavasti vähemmän.

Osa-alueen mukaiset toimeksiannot tilataan ensisijaisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisen prosenttijakauman perusteella:

Sija 1: 40 – 20 %

Sija 2: 30 – 15 %

Sija 3: 25 – 10 %

Sija 4: 20 – 5 %

Sija 5: 15 – 0 %

Sija 6: 10 – 0 %

Sija 7: 10 – 0 %

Prosenttiosuus kuvaa tilausten euromääräistä jakaumaa, ei tilausten lukumäärän jakaumaa.

Tilaaja voi järjestää osa-alueen puitesopimustoimittajien kesken toimeksiantokohtaisen minikilpailutuksen, jos toimeksiannon ennakoitu arvo ylittää 100 000 euroa (alv 0 %) tai kyse on poikkeuksellisen laajasta tai vaativasta toimeksiannosta, jolloin Tilaaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Minikilpailutuksen valintaperusteena on joko laatu tai hinta ja laatu. Minikilpailutuksessa Tilaaja toimittaa kaikille kaikille kyseisen osa-alueen puitesopimustoimittajille yhtäaikaisesti kyseistä toimeksiantoa koskevan tarjouspyynnön, jolla pyytää katto- tai kokonaishintaisia tarjouksia suoritettavista töistä. Minikilpailutetuissa hankinnoissa noudatetaan puitesopimuksen sopimusehtoja ja tarvittaessa tarkennettuja toimeksiantokohtaisia ehtoja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että minikilpailutuksen perusteella tilattavia toimeksiantoja ei lasketa mukaan prosenttijakaumaan.

Osa-alueen arvonlisäveroton ennakoitu arvo koko sopimuskauden aikana (ml. mahdolliset optiokaudet) on 3 500 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 6 000 000 euroa.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Laatu / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01/03/2023

Ende: 28/02/2025

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vaativien uudishankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Puitejärjestelyn piiriin kuuluvien tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1) sekä tarjouspyynnön muissa liitteissä.

Osa-alueelle 3 valitaan 5-7 toimittajaa.

Mikäli osa-alueella 3 kelpoisuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on saatu vähemmän, kuin edellä esitetyt sopimustoimittajien määrät, tehdään myös sopimuksia vastaavasti vähemmän.

Osa-alueen mukaiset toimeksiannot tilataan ensisijaisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisen prosenttijakauman perusteella:

Sija 1: 40 – 20 %

Sija 2: 30 – 15 %

Sija 3: 25 – 10 %

Sija 4: 20 – 5 %

Sija 5: 15 – 0 %

Sija 6: 10 – 0 %

Sija 7: 10 – 0 %

Prosenttiosuus kuvaa tilausten euromääräistä jakaumaa, ei tilausten lukumäärän jakaumaa.

Tilaaja voi järjestää osa-alueen puitesopimustoimittajien kesken toimeksiantokohtaisen minikilpailutuksen, jos toimeksiannon ennakoitu arvo ylittää 100 000 euroa (alv 0 %) tai kyse on poikkeuksellisen laajasta tai vaativasta toimeksiannosta, jolloin Tilaaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Minikilpailutuksen valintaperusteena on joko laatu tai hinta ja laatu. Minikilpailutuksessa Tilaaja toimittaa kaikille kaikille kyseisen osa-alueen puitesopimustoimittajille yhtäaikaisesti kyseistä toimeksiantoa koskevan tarjouspyynnön, jolla pyytää katto- tai kokonaishintaisia tarjouksia suoritettavista töistä. Minikilpailutetuissa hankinnoissa noudatetaan puitesopimuksen sopimusehtoja ja tarvittaessa tarkennettuja toimeksiantokohtaisia ehtoja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että minikilpailutuksen perusteella tilattavia toimeksiantoja ei lasketa mukaan prosenttijakaumaan.

Osa-alueen arvonlisäveroton ennakoitu arvo koko sopimuskauden aikana (ml. mahdolliset optiokaudet) on 5 500 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 8 000 000 euroa.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Laatu / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01/03/2023

Ende: 28/02/2025

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern

Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 21

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 04/01/2023

Ortszeit: 13:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Finnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 04/01/2023

Ortszeit: 13:05

Ort:

Helsinki

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Aufträge werden elektronisch erteilt

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

02/12/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de