Startseite »

Dänemark, Kopenhagen: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 155-446117)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Kopenhagen: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 155-446117)

12/08/2022

  
S155

Dänemark-Kopenhagen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 155-446117

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Banedanmark
Nationale Identifikationsnummer: 18632276
Postanschrift: Carsten Niebuhrs Gade 43
Ort: København V
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 1577
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Kim Benedikt Johnsen
E-Mail: KBJH@BANE.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bane.dk/
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.6)Haupttätigkeit(en)

Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af 8 ressourcepersoner som Projekteringsledere, Banedanmark, Anlæg, Anlægsprojektering

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-1738

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. 2017/S 007-010760 har Banedanmark udbudt 8 delkontrakter som ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)

Wert ohne MwSt.: 4 040 400.00 DKK

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projekteringsleder til broer, 30 timer pr. uge – Udbud af 8 ressourcepersoner som Projekteringsledere, Banedanmark, Anlæg, Anlægsprojektering

Los-Nr.: 2022-1738-1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK011 Byen København

Hauptort der Ausführung:

Banedanmarks kontor i København ved Kalvebod Brygge på adres-sen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ydelsen/Ressourcepersonens opgaver indbefatter at:

1. Medbringe fungerende PC med relevante programmer inkl. software til eventuelle overslagsdimensionering. Denne medbringning af PC inkl. software udgør en del leverandørens obligatoriske ydelser jævnfør § 4 Leverandørens ydelser i udkast til kontrakt, der ligeledes udgør en del af udbudsmaterialet og den senere kontrakt relateret til nærværende udbud.

Denne opgave kan eventuelt bortfalde – efter Banedanmarks eget valg – såfremt Banedanmark eventuelt måtte identificere et særskilt behov for at udlåne en af Banedanmark ejet/administreret PC til res-sourcepersonen med henblik på, at opgaven kan udføres.

2. Udarbejde løsningsscenarier for de forskellige konstruktioner/an-lægselementer ud fra eksisterende grundlag.

3. Forestå afklaring og udarbejdelse af mulige løsningsscenarier og overslagsberegninger til godkendelse i Banedanmarks Projektforum.

4. Vurdere overordnede konsekvenser for løsningsmuligheder.

5. Vurdere og se konsekvenser samt samarbejde med øvrige tekniske fag, eksempelvis: Konstruktioner, spor, geoteknik, afvanding, spor, kørestrøm m.m.

6. Føre dialog og tage beslutninger iht. Banedanmark normer i samarbejde med infrastruktur, evt. udarbejde dispositioner.

7. Bistå ifm. stadieplanlægger vedr. udførelsesmetoder.

8. Bistå ifm. anlægsbeskrivelse og mængder.

9. Udarbejde udbudsmateriale på programfase niveau til udbud i projekteringsfase.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Aftalen, inklusive dennes eventuelle forlængelse via option 1 udnyttelse(r), indeholder mulighed for eventuel forøgelse(r) og reduktion(er) af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2 og 3.

Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer pr. uge til op til 37 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

Option 3: Option på reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer pr. uge til 15 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projekteringsleder til broer, 30 timer pr. uge – Udbud af 8 ressourcepersoner som Projekteringsledere, Banedanmark, Anlæg, Anlægsprojektering

Los-Nr.: 2022-1738-2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK011 Byen København

Hauptort der Ausführung:

Banedanmarks kontor i København ved Kalvebod Brygge på adres-sen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ressourcepersonens opgaver indbefatter at:

1. Medbringe fungerende PC med relevante programmer inkl. software til eventuelle overslagsdimensionering. Denne medbringning af PC inkl. software udgør en del leverandørens obligatoriske ydelser jævnfør § 4 Leverandørens ydelser i udkast til kontrakt, der ligeledes udgør en del af udbudsmaterialet og den senere kontrakt relateret til nærværende udbud.

Denne opgave kan eventuelt bortfalde – efter Banedanmarks eget valg – såfremt Banedanmark eventuelt måtte identificere et særskilt behov for at udlåne en af Banedanmark ejet/administreret PC til res-sourcepersonen med henblik på, at opgaven kan udføres.

2. Udarbejde løsningsscenarier for de forskellige konstruktioner/an-lægselementer ud fra eksisterende grundlag.

3. Forestå afklaring og udarbejdelse af mulige løsningsscenarier og overslagsberegninger til godkendelse i Banedanmarks Projektforum.

4. Vurdere overordnede konsekvenser for løsningsmuligheder.

5. Vurdere og se konsekvenser samt samarbejde med øvrige tekniske fag, eksempelvis: Konstruktioner, spor, geoteknik, afvanding, spor, kørestrøm m.m.

6. Føre dialog og tage beslutninger iht. Banedanmark normer i samarbejde med infrastruktur, evt. udarbejde dispositioner.

7. Bistå ifm. stadieplanlægger vedr. udførelsesmetoder.

8. Bistå ifm. anlægsbeskrivelse og mængder.

9. Udarbejde udbudsmateriale på programfase niveau til udbud i projekteringsfase.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Aftalen, in-klusive dennes eventuelle forlængelse via option 1 udnyttelse(r), in-deholder mulighed for eventuel forøgelse(r) og reduktion(er) af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2 og 3.

2. Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 30 timer pr. uge til op til 37 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

3. Option 3: Option på reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer pr. uge til 15 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projekteringsleder til anlægskonstruktioner, 30 timer pr. uge – Udbud af 8 ressourcepersoner som Projekteringsledere, Banedanmark, Anlæg, Anlægsprojektering.

Los-Nr.: 2022-1738-3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK011 Byen København

Hauptort der Ausführung:

Banedanmarks kontor i København ved Kalvebod Brygge på adres-sen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ydelsen/Ressourcepersonens opgaver: Ressourcepersonens opgaver indbefatter at:

1. Medbringe fungerende PC med relevante programmer inkl. software til eventuelle overslagsdimensionering. Denne medbringning af PC inkl. software udgør en del leverandørens obligatoriske ydelser jævnfør § 4 Leverandørens ydelser i udkast til kontrakt, der ligeledes udgør en del af udbudsmaterialet og den senere kontrakt relateret til nærværende udbud.

Denne opgave kan eventuelt bortfalde – efter Banedanmarks eget valg – såfremt Banedanmark eventuelt måtte identificere et særskilt behov for at udlåne en af Banedanmark ejet/administreret PC til res-sourcepersonen med henblik på, at opgaven kan udføres.

2. Udarbejde løsningsscenarier for de forskellige konstruktioner/an-lægselementer ud fra eksisterende grundlag.

3. Forestå afklaring og udarbejdelse af mulige løsningsscenarier og overslagsberegninger til godkendelse i Banedanmarks Projektforum.

4. Vurdere overordnede konsekvenser for løsningsmuligheder.

5. Vurdere og se konsekvenser samt samarbejde med øvrige tekniske fag, eksempelvis: Konstruktioner, spor, geoteknik, afvanding, spor, kørestrøm m.m.

6. Føre dialog og tage beslutninger iht. Banedanmark normer i samarbejde med infrastruktur, evt. udarbejde dispositioner.

7. Bistå ifm. stadieplanlægger vedr. udførelsesmetoder.

8. Bistå ifm. anlægsbeskrivelse og mængder.

9. Udarbejde udbudsmateriale på programfase niveau til udbud i projekteringsfase.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Aftalen, in-klusive dennes eventuelle forlængelse via option 1 udnyttelse(r), in-deholder mulighed for eventuel forøgelse(r) og reduktion(er) af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2 og 3.

2. Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 30 timer pr. uge til op til 37 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

3. Option 3: Option på reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer pr. uge til 15 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projekteringsleder til afvanding, 30 timer pr. uge – Udbud af 8 ressourcepersoner som Projekteringsledere, Banedanmark, Anlæg, Anlægsprojektering.

Los-Nr.: 2022-1738-4

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK011 Byen København

Hauptort der Ausführung:

Banedanmarks kontor i København ved Kalvebod Brygge på adres-sen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ydelse/Ressourcepersonens opgaver indbefatter at:

1. Medbringe fungerende PC med relevante programmer inkl. software til eventuelle overslagsdimensionering. Denne medbringning af PC inkl. software udgør en del leverandørens obligatoriske ydelser jævnfør § 4 Leverandørens ydelser i udkast til kontrakt, der ligeledes udgør en del af udbudsmaterialet og den senere kontrakt relateret til nærværende udbud.

Denne opgave kan eventuelt bortfalde – efter Banedanmarks eget valg – såfremt Banedanmark eventuelt måtte identificere et særskilt behov for at udlåne en af Banedanmark ejet/administreret PC til res-sourcepersonen med henblik på, at opgaven kan udføres.

2. Udarbejde løsningsscenarier for de forskellige konstruktioner/an-lægselementer ud fra eksisterende grundlag.

3. Forestå afklaring og udarbejdelse af mulige løsningsscenarier og overslagsberegninger til godkendelse i Banedanmarks Projektforum.

4. Vurdere overordnede konsekvenser for løsningsmuligheder.

5. Vurdere og se konsekvenser samt samarbejde med øvrige tekniske fag, eksempelvis: Konstruktioner, spor, geoteknik, afvanding, spor, kørestrøm m.m.

6. Føre dialog og tage beslutninger iht. Banedanmark normer i samarbejde med infrastruktur, evt. udarbejde dispositioner.

7. Bistå ifm. stadieplanlægger vedr. udførelsesmetoder.

8. Bistå ifm. anlægsbeskrivelse og mængder.

9. Udarbejde udbudsmateriale på programfase niveau til udbud i projekteringsfase.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Aftalen, in-klusive dennes eventuelle forlængelse via option 1 udnyttelse(r), in-deholder mulighed for eventuel forøgelse(r) og reduktion(er) af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2 og 3.

2. Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 30 timer pr. uge til op til 37 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

3. Option 3: Option på reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer pr. uge til 15 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projekteringsleder til geoteknik, 30 timer pr. uge – Udbud af 8 ressourcepersoner som Projekteringsledere, Banedanmark, Anlæg, Anlægsprojektering.

Los-Nr.: 2022-1738-5

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK011 Byen København

Hauptort der Ausführung:

Banedanmarks kontor i København ved Kalvebod Brygge på adres-sen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ydelsen/Ressourcepersonens opgaver indbefatter at:

1. Medbringe fungerende PC med relevante programmer inkl. software til eventuelle overslagsdimensionering. Denne medbringning af PC inkl. software udgør en del leverandørens obligatoriske ydelser jævnfør § 4 Leverandørens ydelser i udkast til kontrakt, der ligeledes udgør en del af udbudsmaterialet og den senere kontrakt relateret til nærværende udbud.

Denne opgave kan eventuelt bortfalde – efter Banedanmarks eget valg – såfremt Banedanmark eventuelt måtte identificere et særskilt behov for at udlåne en af Banedanmark ejet/administreret PC til res-sourcepersonen med henblik på, at opgaven kan udføres.

2. Udarbejde løsningsscenarier for de forskellige konstruktioner/an-lægselementer ud fra eksisterende grundlag.

3. Forestå afklaring og udarbejdelse af mulige løsningsscenarier og overslagsberegninger til godkendelse i Banedanmarks Projektforum.

4. Vurdere overordnede konsekvenser for løsningsmuligheder.

5. Vurdere og se konsekvenser samt samarbejde med øvrige tekniske fag, eksempelvis: Konstruktioner, spor, geoteknik, afvanding, spor, kørestrøm m.m.

6. Føre dialog og tage beslutninger iht. Banedanmark normer i samarbejde med infrastruktur, evt. udarbejde dispositioner.

7. Bistå ifm. stadieplanlægger vedr. udførelsesmetoder.

8. Bistå ifm. anlægsbeskrivelse og mængder.

9. Udarbejde udbudsmateriale på programfase niveau til udbud i projekteringsfase.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Aftalen, inklusive dennes eventuelle forlængelse via option 1 udnyttelse(r), indeholder mulighed for eventuel forøgelse(r) og reduktion(er) af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2 og 3.

Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer pr. uge til op til 37 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

Option 3: Option på reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer pr. uge til 15 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projekteringsleder til spor, 30 timer pr. uge – Udbud af 8 ressourcepersoner som Projekteringsledere, Banedanmark, Anlæg, Anlægsprojektering.

Los-Nr.: 2022-1738-6

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK011 Byen København

Hauptort der Ausführung:

Banedanmarks kontor i København ved Kalvebod Brygge på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ydelsen/Ressourcepersonens opgaver indbefatter at:

1. Medbringe fungerende PC med relevante programmer inkl. software til eventuelle overslagsdimensionering. Denne medbringning af PC inkl. software udgør en del leverandørens obligatoriske ydelser jævnfør § 4 Leverandørens ydelser i udkast til kontrakt, der ligeledes udgør en del af udbudsmaterialet og den senere kontrakt relateret til nærværende udbud.

Denne opgave kan eventuelt bortfalde – efter Banedanmarks eget valg – såfremt Banedanmark eventuelt måtte identificere et særskilt behov for at udlåne en af Banedanmark ejet/administreret PC til res-sourcepersonen med henblik på, at opgaven kan udføres.

2. Udarbejde løsningsscenarier for de forskellige konstruktioner/an-lægselementer ud fra eksisterende grundlag.

3. Forestå afklaring og udarbejdelse af mulige løsningsscenarier og overslagsberegninger til godkendelse i Banedanmarks Projektforum.

4. Vurdere overordnede konsekvenser for løsningsmuligheder.

5. Vurdere og se konsekvenser samt samarbejde med øvrige tekniske fag, eksempelvis: Konstruktioner, spor, geoteknik, afvanding, spor, kørestrøm m.m.

6. Føre dialog og tage beslutninger iht. Banedanmark normer i samarbejde med infrastruktur, evt. udarbejde dispositioner.

7. Bistå ifm. stadieplanlægger vedr. udførelsesmetoder.

8. Bistå ifm. anlægsbeskrivelse og mængder.

9. Udarbejde udbudsmateriale på programfase niveau til udbud i projekteringsfase.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Aftalen, inklusive dennes eventuelle forlængelse via option 1 udnyttelse(r), indeholder mulighed for eventuel forøgelse(r) og reduktion(er) af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2 og 3.

Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer pr. uge til op til 37 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

Option 3: Option på reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer pr. uge til 15 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projekteringsleder til kørestrøm, 30 timer pr. uge – Udbud af 8 ressourcepersoner som Projekteringsledere, Banedanmark, Anlæg, Anlægsprojektering.

Los-Nr.: 2022-1738-7

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK011 Byen København

Hauptort der Ausführung:

Banedanmarks kontor i København ved Kalvebod Brygge på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ydelsen/Ressourcepersonens opgaver indbefatter at:

1. Medbringe fungerende PC med relevante programmer inkl. software til eventuelle overslagsdimensionering. Denne medbringning af PC inkl. software udgør en del leverandørens obligatoriske ydelser jævnfør § 4 Leverandørens ydelser i udkast til kontrakt, der ligeledes udgør en del af udbudsmaterialet og den senere kontrakt relateret til nærværende udbud.

Denne opgave kan eventuelt bortfalde – efter Banedanmarks eget valg – såfremt Banedanmark eventuelt måtte identificere et særskilt behov for at udlåne en af Banedanmark ejet/administreret PC til res-sourcepersonen med henblik på, at opgaven kan udføres.

2. Udarbejde løsningsscenarier for de forskellige konstruktioner/an-lægselementer ud fra eksisterende grundlag.

3. Forestå afklaring og udarbejdelse af mulige løsningsscenarier og overslagsberegninger til godkendelse i Banedanmarks Projektforum.

4. Vurdere overordnede konsekvenser for løsningsmuligheder.

5. Vurdere og se konsekvenser samt samarbejde med øvrige tekniske fag, eksempelvis: Konstruktioner, spor, geoteknik, afvanding, spor, kørestrøm m.m.

6. Føre dialog og tage beslutninger iht. Banedanmark normer i samarbejde med infrastruktur, evt. udarbejde dispositioner.

7. Bistå ifm. stadieplanlægger vedr. udførelsesmetoder.

8. Bistå ifm. anlægsbeskrivelse og mængder.

9. Udarbejde udbudsmateriale på programfase niveau til udbud i projekteringsfase.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Aftalen, inklusive dennes eventuelle forlængelse via option 1 udnyttelse(r), indeholder mulighed for eventuel forøgelse(r) og reduktion(er) af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2 og 3.

Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer pr. uge til op til 37 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

Option 3: Option på reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer pr. uge til 15 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projekteringsleder til stærkstrøm, 30 timer pr. uge – Udbud af 8 ressourcepersoner som Projekteringsledere, Banedanmark, Anlæg, Anlægsprojektering.

Los-Nr.: 2022-1738-8

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK011 Byen København

Hauptort der Ausführung:

Banedanmarks kontor i København ved Kalvebod Brygge på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ydelsen/Ressourcepersonens opgaver indbefatter at:

1. Medbringe fungerende PC med relevante programmer inkl. software til eventuelle overslagsdimensionering. Denne medbringning af PC inkl. software udgør en del leverandørens obligatoriske ydelser jævnfør § 4 Leverandørens ydelser i udkast til kontrakt, der ligeledes udgør en del af udbudsmaterialet og den senere kontrakt relateret til nærværende udbud.

Denne opgave kan eventuelt bortfalde – efter Banedanmarks eget valg – såfremt Banedanmark eventuelt måtte identificere et særskilt behov for at udlåne en af Banedanmark ejet/administreret PC til res-sourcepersonen med henblik på, at opgaven kan udføres.

2. Udarbejde løsningsscenarier for de forskellige konstruktioner/an-lægselementer ud fra eksisterende grundlag.

3. Forestå afklaring og udarbejdelse af mulige løsningsscenarier og overslagsberegninger til godkendelse i Banedanmarks Projektforum.

4. Vurdere overordnede konsekvenser for løsningsmuligheder.

5. Vurdere og se konsekvenser samt samarbejde med øvrige tekniske fag, eksempelvis: Konstruktioner, spor, geoteknik, afvanding, spor, kørestrøm m.m.

6. Føre dialog og tage beslutninger iht. Banedanmark normer i samarbejde med infrastruktur, evt. udarbejde dispositioner.

7. Bistå ifm. stadieplanlægger vedr. udførelsesmetoder.

8. Bistå ifm. anlægsbeskrivelse og mængder.

9. Udarbejde udbudsmateriale på programfase niveau til udbud i projekteringsfase.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Aftalen, inklusive dennes eventuelle forlængelse via option 1 udnyttelse(r), indeholder mulighed for eventuel forøgelse(r) og reduktion(er) af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2 og 3.

Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer pr. uge til op til 37 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

Option 3: Option på reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer pr. uge til 15 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timer her i mellem. Denne option kan kaldes 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 007-010760

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2022-1738

Los-Nr.: 6

Bezeichnung des Auftrags:

Projekteringsleder til spor, 30 timer pr. uge – Udbud af 8 ressourcepersoner som Projekteringsledere, Banedanmark, Anlæg, Anlægsprojektering

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

12/07/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: MPI-Consult
Nationale Identifikationsnummer: 27439705
Postanschrift: Refsnæsgade 44, 1.
Ort: København N
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 2200
Land: Dänemark
E-Mail: mehdi@mpi-consult.com
Internet-Adresse: http://www.mpi-consult.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 040 400.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 040 400.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/08/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 10
Ausgabe
10.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de