Startseite »

Dänemark, Kopenhagen: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 188-531006)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Kopenhagen: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 188-531006)

29/09/2022

  
S188

Dänemark-Kopenhagen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 188-531006

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Banedanmark
Nationale Identifikationsnummer: 18632276
Postanschrift: Carsten Niebuhrs Gade 43
Ort: København V
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 1577
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Kim Benedikt Johnsen
E-Mail: KBJH@BANE.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bane.dk/
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.6)Haupttätigkeit(en)

Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aftale nr. 2021-21162 om ressourcepersonudlån – 2 Byggeledere & 1 Byggeleder assistent, Banedanmark, Anlæg Øst, Spor- & Broprojekter

Referenznummer der Bekanntmachung: Aftale nr. 2021-21162

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. 2017/S 007-010760 har Banedanmark udbudt 3 delkontrakter som ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delkontrakt 1 – Byggeleder til baneprojekter (Broer, dæmning, jord & afvan-ding), 37 timer pr. uge

Los-Nr.: 2021-21162-1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02 Sjælland

NUTS-Code: DK011 Byen København

Hauptort der Ausführung:

Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delkontrakt 1 – Byggeleder til baneprojekter (Broer, dæmning, jord & afvanding), 37 timer pr. uge – Opgaver for ressourcepersonen:

1. Byggeledelse på større, tværfaglige baneprojekter, herunder deltagelse i både projekteringen, planlægningen, udbuddet, udførelsen og afslutningen af disse

2. Byggeledelse på spor-, jord- og afvandingsarbejder, herunder dæmningsudvidelser og geoteknik

3. Byggeledelse på konstruktionsarbejder

4. Byggeledelse for kørestrøm og stærkstrømsarbejde

5. Tværfaglig byggeledelse generelt

6. Afholdelse af forventeligt daglige byggemøder med stor fokus på daglig opfølgning af at entreprenørens fremdrift følger planen, hvis der skal korrigeres fra planen indgås og drives aftaler med entreprenøren så forsat fremdrift indenfor rammerne sikres, økonomimøder osv.

7. Opfølgning på bygherreleverancer, tidsplaner, økonomiske forhold og tekniske forespørgsler samt tværfaglig koordinering

8. Samarbejde og håndtering af grænseflader samt indgå i et projekt-team med en positiv indstilling.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.

Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delkontrakt 2 – Byggeleder til sporprojekter (Spor, dæmning, jord & afvanding), 37 timer pr. uge.

Los-Nr.: 2021-21162-2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02 Sjælland

NUTS-Code: DK011 Byen København

Hauptort der Ausführung:

Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delkontrakt 2 – Byggeleder til sporprojekter (Spor, dæmning, jord & afvanding), 37 timer pr. uge – Opgaver for ressourcepersonen:

1. Byggeledelse på større, tværfaglige sporprojekter, herunder deltagelse i både projekteringen, planlægningen, udbuddet, udførelsen og afslutningen af disse

2. Byggeledelse på spor-, jord- og afvandingsarbejder, herunder sporskifter, dæmningsudvidelser og geoteknik

3. Byggeledelse på konstruktionsarbejder

4. Tværfaglig byggeledelse generelt

5. Afholdelse af byggemøder, økonomimøder osv.

6. Opfølgning på bygherreleverancer, tidsplaner, økonomiske forhold og tekniske forespørgsler samt tværfaglig koordinering

7. Bistå Banedanmarks projektringsleder med stadieplanlægning og granskning af og input til rådgiver- og entreprise udbud

8. Samarbejdet og håndtering af grænseflader samt indgå i et projekt-team med en positiv indstilling

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også forlæn-gelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.

Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delkontrakt 3 – Byggeleder assistent (Spor, broer, dæmning, jord & afvan-ding, kørestrøm & stærkstrøm) til baneprojekter, 37 timer pr. uge.

Los-Nr.: 2021-21162-3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02 Sjælland

NUTS-Code: DK011 Byen København

Hauptort der Ausführung:

Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delkontrakt 3 – Byggeleder assistent (Spor, broer, dæmning, jord & afvanding, kørestrøm & stærkstrøm) til baneprojekter, 37 timer pr. uge – Opgaver for ressourcepersonen:

1. Assistere byggeledelse på større, tværfaglige baneprojekter med stor grundighed og med skarp sans for detaljen

2. I stand til at arbejde selvstændigt og struktureret tilegner sig ny viden hurtigt, tænker et par skridt frem og tager initiativ så opgaver styres i mål

3. Varetage i samarbejde med projekteringslederne arbejdsopgaven med den løbende indsamling og kommentering af kvalitetssikrings- og as-built-dokumentation, og den efterfølgende aflevering af as-built-dokumentation til Infrastruktur.

4. Forestå den aktive rolle i forhold til at introducere og hjælpe entreprenører og tilsynsfolk til Banedanmarks elektroniske udveksling af dokumenter i SharePoint Online og arkiveringsprocesser.

5. Administrere projekternes SharePoint Online i øvrigt.

6. Assistere byggeledelsen i løbende deltage i møder med entreprenører og fagtilsyn, med ansvaret for den efterfølgende referatskrivning, samt i afslutningsfasen bistå byggeledelsen med at holde styr på mangelafhjælpning, indsamling af data og generel opfølgning.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 70

Preis – Gewichtung: 30

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.

Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 007-010760

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2021-21162

Los-Nr.: 2021-21162-1

Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af delkontrakt 1 – Byggeleder til baneprojekter (Broer, dæmning, jord & afvanding), 37 timer pr. uge:

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2

Los-Nr.: 2021-21162-2

Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af Delkontrakt 2 – Byggeleder til sporprojekter (Spor, dæmning, jord & afvan-ding), 37 timer pr. uge.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2021-21162

Los-Nr.: 2021-21162-3

Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af Delkontrakt 3 – Byggeleder assistent (Spor, broer, dæmning, jord & afvanding, kørestrøm & stærkstrøm) til baneprojekter, 37 timer pr. uge.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

24/09/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de