Startseite »

Dänemark, Holbæk: Dynamic purchasing system (2022/S 236-681064)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Holbæk: Dynamic purchasing system (2022/S 236-681064)

07/12/2022

  
S236

Dänemark-Holbæk: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 236-681064

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Fors A/S
Nationale Identifikationsnummer: 33032838
Postanschrift: Tåstrup Møllevej 5
Ort: Holbæk
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postleitzahl: 4300
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Erol Koc
E-Mail: eko@fors.dk
Telefon: +45 30786137
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.fors.dk/
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348076&B=FORS

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348076&B=FORS

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Spildevand, vand, varme og affald.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dynamisk indkøbssystem for tekniske rådgiverydelser.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet omfatter etablering af et dynamisk indkøbssystem for indkøb af tekniske rådgiverydelser.

Systemet er opdelt i 5 kategorier:

Kategori 1: Spildevand indenfor hegnet

Kategori 2: Spildevand udenfor hegnet

Kategori 3: Vand

Kategori 4: Varme

Kategori 5: Affald

Udbuddet gennemføres af Ordregiver selv, samt på vegne af følgende driftsselskaber:

– Fors Vand Holbæk A/S (CVR 33033346)

– Fors Spildevand Holbæk A/S (CVR 32765572)

– Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S (CVR 33033079)

– Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S (CVR 33033125)

– Fors Vand Lejre A/S (CVR 33054211)

– Fors Spildevand Lejre A/S (CVR 33055072)

– Fors Vand Roskilde A/S (CVR 32837859)

– Fors Spildevand Roskilde A/S (CVR 32837832)

– Fors Varme Roskilde A/S (CVR 32837425)

– Fors Affald Holbæk A/S (CVR 33033192)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 280 000 000.00 DKK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für alle Lose

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kategori 1: Spildevand indenfor hegnet

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71311000 Beratung im Tief- und Hochbau

71318000 Beratungsdienste von Ingenieurbüros

71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen

71500000 Dienstleistungen im Bauwesen

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

71630000 Technische Kontrolle und Tests

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kategori 1 (spildevand indenfor hegnet):

Ved denne kategori forstås eksempelsvis, men ikke begrænset til, tekniske rådgiverydelser inden for planlægning, myndighed, projektering, udbud, samt byggeledelse og tilsyn, i forbindelse med gennemførelse af drifts- og anlægsopgaver i relation til spildevand.

Følgende er eksempler på fagområder (oplistningen er ikke udtømmende):

• Renovering af bassiner (åbne/lukkede)

• Renovering af pumpestationer og bygninger

• Overløbsbygværker

• Ristebygværker for overløbsriste

• Renovering af forbehandlingstrin på renseanlæg

• Renovering af Klaringstanke (for- og efterklaring, slamtanke osv.)

• Nybyg af nye rensetrin på renseanlæg (forfiltrering, implementering af nye teknologier og efterpolering)

• Renseanlæg (proceskendskab)

• EL- og SRO

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Kvalitet / Gewichtung: 50-80 %

Preis – Gewichtung: 20-50 %

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 60 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 120

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Levetiden på det dynamiske indkøbssystem kan forlænges, hvilket i givet fald vil ske ved bekendtgørelse.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kategori 2: Spildevand udenfor hegnet

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71311000 Beratung im Tief- und Hochbau

71318000 Beratungsdienste von Ingenieurbüros

71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen

71500000 Dienstleistungen im Bauwesen

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

71630000 Technische Kontrolle und Tests

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kategori 2 (spildevand udenfor hegnet):

Ved denne kategori forstås eksempelsvis, men ikke begrænset til, tekniske rådgiverydelser inden for planlægning, myndighed, projektering, udbud, samt byggeledelse og tilsyn, i forbindelse med gennemførelse af drifts- og anlægsopgaver i relation til spildevand.

Følgende er eksempler på fagområder (oplistningen er ikke udtømmende):

• Bassiner (åbnede/lukkede)

• Byggemodninger

• Separering af eksisterende oplande

• Åbenland kloakering

• Bygværker, herunder underjordiske bassiner eller overløbsbrønde med mekanisk rensning

• Beregning af afløb og afstrømning for regnvand, spildevand eller fællesvand

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Kvalitet / Gewichtung: 50-80 %

Preis – Gewichtung: 20-50 %

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 60 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 120

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Levetiden på det dynamiske indkøbssystem kan forlænges, hvilket i givet fald vil ske ved bekendtgørelse.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kategori 3: Vand

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71311000 Beratung im Tief- und Hochbau

71318000 Beratungsdienste von Ingenieurbüros

71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen

71500000 Dienstleistungen im Bauwesen

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

71630000 Technische Kontrolle und Tests

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kategori 3 (vand):

Ved denne kategori forstås eksempelsvis men ikke begrænset til, tekniske rådgiverydelser inden for planlægning, myndighed, projektering, udbud, samt byggeledelse og tilsyn, i forbindelse med gennemførelse af drifts- og anlægsopgaver i relation til vandforsyning.

Følgende er eksempler på fagområder (oplistningen er ikke udtømmende):

• Processer i vandbehandling (traditionel og avanceret)

• Fødevaresikkerhed

• Grundvandsbeskyttelse

• Vandsamarbejder med private vandværker og andre forsyninger

• Distribution af drikkevandsforsyning

• Hydrauliske analyser

• Hydrogelogi og hydraulisk modellering

• Grundvandskortlægning

• Vurdering af vandkvalitet (grundvand og drikkevand)

• IT-værktøjer til indberetning af data, databaser og dataanalyser indenfor drikkevandsforsyning

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Kvalitet / Gewichtung: 50-80 %

Preis – Gewichtung: 20-50 %

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 25 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 120

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Levetiden på det dynamiske indkøbssystem kan forlænges, hvilket i givet fald vil ske ved bekendtgørelse.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kategori 4: Varme

Los-Nr.: 4

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71311000 Beratung im Tief- und Hochbau

71318000 Beratungsdienste von Ingenieurbüros

71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen

71500000 Dienstleistungen im Bauwesen

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

71630000 Technische Kontrolle und Tests

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kategori 4 (varme):

Ved denne kategori forstås, men ikke begrænset til, tekniske rådgiverydelser inden for planlægning, myndighed, projektering, udbud, samt byggeledelse og tilsyn, i forbindelse med gennemførelse af drifts- og anlægsopgaver i relation til varmeforsyning.

Følgende er eksempler på fagområder (oplistningen er ikke udtømmende):

• Alarmsystemer i fjernvarmeledninger

• Halmværk

• Gasmotor

• Gaskedler

• Solvarme

• Varmepumper

• Fjernvarmeledninger

• Fjernvarmeanlæg

• Udrulning og konvertering af fjernvarme

• Hydraulisk modellering

• Elkedler

• Etablering af elforsyning

• Varmeproduktions modellering i it-systemer

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Kvalitet / Gewichtung: 50-80 %

Preis – Gewichtung: 20-50 %

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 120 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 120

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Levetiden på det dynamiske indkøbssystem kan forlænges, hvilket i givet fald vil ske ved bekendtgørelse.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kategori 5: Affald

Los-Nr.: 5

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71311000 Beratung im Tief- und Hochbau

71318000 Beratungsdienste von Ingenieurbüros

71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen

71500000 Dienstleistungen im Bauwesen

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

71630000 Technische Kontrolle und Tests

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kategori 5 (affald):

Ved denne kategori forstås, men ikke begrænset til, tekniske rådgiverydelser inden for planlægning, myndighed, projektering, udbud, samt byggeledelse og tilsyn, i forbindelse med gennemførelse af drifts- og anlægsopgaver i relation til affald.

Følgende er eksempler på fagområder (oplistningen er ikke udtømmende):

• Affaldsanalyser

• Indsamling og transport af affald

• Renovering af genbrugspladser

• Opførelse af nye genbrugspladser

• Afsætning af affald inkl. teknologiudvikling

• Køb af maskiner og programmel (fx teknisk udstyr og IT-løsninger)

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Kvalitet / Gewichtung: 50-80 %

Preis – Gewichtung: 20-50 %

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 15 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 120

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Levetiden på det dynamiske indkøbssystem kan forlænges, hvilket i givet fald vil ske ved bekendtgørelse.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Der er tale om udbud af et dynamisk indkøbssystem, hvorfor der ikke sker en udvælgelse.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Der er ingen krav til ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Der er tale om udbud af et dynamisk indkøbssystem, hvorfor der ikke sker en udvælgelse.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Kategori 1 Spildevand (indenfor hegnet):

Ansøger skal påvise mindst 2 referencer fra tilsvarende opgaver, som er udført inden for de seneste 3 år.

Med ”tilsvarende opgaver" forstås erfaring indenfor et eller flere af nedenstående fagområder ifm. med spildevand:

• Renovering af bassiner (åbne/lukkede)

• Renovering af pumpestationer og bygninger

• Overløbsbygværker

• Ristebygværker for overløbsriste

• Renovering af forbehandlingstrin på renseanlæg

• Renovering af Klaringstanke (for- og efterklaring, slamtanke osv.)

• Nybyg af nye rensetrin på renseanlæg (forfiltrering, implementering af nye teknologier og

efterpolering)

• Renseanlæg (proceskendskab)

• EL- og SRO

Kategori 2 Spildevand (udenfor hegnet):

Ansøger skal påvise mindst 2 referencer fra tilsvarende opgaver, som er udført inden for de seneste 3 år.

Med ”tilsvarende opgaver" forstås erfaring indenfor et eller flere af nedenstående fagområder ifm. med spildevand:

• Bassiner (åbnede/lukkede)

• Byggemodninger

• Separering af eksisterende oplande

• Åbenland kloakering

• Bygværker, herunder underjordiske bassiner eller overløbsbrønde med mekanisk

rensning

• Beregning af afløb og afstrømning for regnvand, spildevand eller fæl-lesvand

Kategori 3 Vand:

Ansøger skal påvise mindst 2 referencer fra tilsvarende opgaver, som er udført inden for de seneste 3 år.

Med ”tilsvarende opgaver" forstås erfaring indenfor et eller flere af nedenstående fagområder ifm. med vand:

• Processer i vandbehandling (traditionel og avanceret)

• Fødevaresikkerhed

• Grundvandsbeskyttelse

• Vandsamarbejder med private vandværker og andre forsyninger

• Distribution af drikkevandsforsyning

• Hydrauliske analyser

• Hydrogelogi og hydraulisk modellering

• Grundvandskortlægning

• Vurdering af vandkvalitet (grundvand og drikkevand)

• IT-værktøjer til indberetning af data, databaser og dataanalyser indenfor drikkevandsforsyning

Kategori 4 Varme:

Ansøger skal påvise mindst 2 referencer fra tilsvarende opgaver, som er udført inden for de seneste 3 år.

Med ”tilsvarende opgaver" forstås erfaring indenfor et eller flere af nedenstående fagområder ifm. med varme:

• Alarmsystemer i fjernvarmeledninger

• Halmværk

• Gasmotor

• Gaskedler

• Solvarme

• Varmepumper

• Fjernvarmeledninger

• Fjernvarmeanlæg

• Udrulning og konvertering af fjernvarme

• Hydraulisk modellering

• Elkedler

• Etablering af elforsyning

• Varmeproduktions modellering i it-systemer

Kategori 5 Affald:

Ansøger skal påvise mindst 2 referencer fra tilsvarende opgaver, som er udført inden for de seneste 3 år.

Med ”tilsvarende opgaver" forstås erfaring indenfor et eller flere af nedenstående fagområder ifm. med affald:

• Affaldsanalyser

• Indsamling og transport af affald

• Renovering af genbrugspladser

• Opførelse af nye genbrugspladser

• Afsætning af affald inkl. teknologiudvikling

• Køb af maskiner og programmel (fx teknisk udstyr og IT-løsninger)

Ansøger skal i ESPD’et give oplysninger om følgende:

– Referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med levering af tekniske rådgiverydelser indenfor de seneste 3 år, jf. ESPD’et, pkt. IV.C.

Beskrivelsen af referencerne skal som minimum indeholde:

– Kort beskrivelse af den udførte opgave, herunder hvilke(t) fagområde referencen vedrører.

– Ordregiver for opgaven

– Opgavens start- og slutdato

– Opgavens værdi i DKK

– Angivelse af kontaktperson hos opgavens ordregiver, herunder titel, navn, mailadresse og telefonnummer

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Konkrete tildelinger på det dynamiske indkøbssystem foregår som miniudbud, hvor kontraktgrundlag (vilkår og betingelser) fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud til de leverandører, der er optaget på den relevante kategori.

Der vil blive anvendt periodekøbskontrakter i forbindelse med tildelinger på det dynamiske indkøbssystem.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 02/01/2023

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøger skal være oprettet som bruger hos EU-Supply for at kunne deltage i systemet. Det er gratis for leverandørerne at være optaget på systemet.

Der stilles ikke nogen særlige tekniske krav for at tilgå platformen, der derfor er åben for alle interesserede leverandører.

Systemet har ikke nogen begrænsning på antallet af ansøgere, der kan optages på systemet.

Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse på systemet (både under EU-udbuddet og senere) afleveres et udfyldt ESPD (findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige at der skal afleveres en serviceattest).

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

Ansøger må ikke være omfattet af nogen af de udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens § § 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1-6, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138..

I øvrigt bemærkes: I medfør af udbudslovens § 134 a skal bygherre udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Bygherre vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for beslutning om optagelse i det dynamiske indkøbssystem.

Ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilte ESPD’er for disse enheder.

Afgives ansøgningen af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende) skal hver konsortiedeltager vedlægge et særskilt ESPD.

Alle ansøgere, som kan dokumentere, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene, optages i systemet. Det dynamiske indkøbssystem er opdelt i kategorier, og til hver kategori er der opstillet specifikke egnethedskrav, som leverandørerne skal opfylde for, at de kan blive optaget på systemet.

Når et dynamisk indkøbssystem oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning. Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et dynamisk indkøbssystem, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter etableringen af det dynamiske indkøbssystem.

Systemet vil efter udløbet af ansøgningsfristen fortsætte med at være åbent for tilgang af nye ansøgere, hvis disse lever op til minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde.

Såfremt Ordregiver modtager en ansøgning efter ansøgningsfristen, vil Ordregiver behandle ansøgningen og fremsende en underretning om optagelse indenfor 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen.

Al kommunikation mellem Ordregiver og ansøger foregår igennem kommunikationsmodulet i EU-Supply.

Der udsendes en opgavespecifik udbudsmateriale ud som et miniudbud, hvormed optagne leverandører i den relevante kategori på systemet opfordres til at afgive tilbud på den konkrete opgave.

FORORDNING 2022/576: Ordregiver kan på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kræve, at leverandør dokumenterer ikke at befinde sig i omstændigheder omfattet af artikel 5k i Forordningen.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter Ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

02/12/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2023
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 6
Ausgabe
6.2024 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de