Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Ungarn, Szeged: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Ungarn, Szeged: Bekanntmachung vergebener Aufträge

11/09/2018

  
S174
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Ungarn-Szeged: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 174-395281

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Szegedi Tudományegyetem
AK07122
Dugonics tér 13.
Szeged
6720
Ungarn
Kontaktstelle(n): Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-Mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
NUTS-Code: HU333

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.u-szeged.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.u-szeged.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Központi költségvetési szerv

I.5)Haupttätigkeit(en)

Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 „SZTE ÁOK volt Sebészeti Klinika áttervezése Egészségtudományi Képzési Tömbbé” tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési szolgáltatások nyújtása

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 „SZTE ÁOK volt Sebészeti Klinika áttervezése Egészségtudományi Képzési Tömbbé” tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési szolgáltatások nyújtása

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 89 000 000.00 HUF

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: HU333

Hauptort der Ausführung:

SZTE Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika épülete, 6720 Szeged, Szőkefalvi Nagy Béla utca 6.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vállalkozási szerződés alapján az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 „SZTE ÁOK volt Sebészeti Klinika áttervezése Egészségtudományi Képzési Tömbbé” tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési szolgáltatások nyújtása

A) A projekt bemutatása

Az épület az 1900-as évek elején épült, 7 szintes, ebből az alagsor, a magasföldszint, az 1, 2 és a 3 emelet teljes-, míg a padlástér részleges beépítettségű, de a teljes alapterületű pinceszint csak alárendelt funkciók ellátására alkalmas. Összes bruttó alapterület 12 622 m². Az épület 2652 műemléki törzsszám alatt nyilvántartott, helyi védelem alá eső épület. Hagyományos téglafalas szerkezetű, vélhetően poroszsüveges födémekkel, fa fedélszerkezettel, cserépfedéssel. Többször átépített, részlegesen, szétszórtan elhelyezkedő helyiségcsoportjaiban felújított, jellemzően elavult, felújításra szorul. Épületgépészeti rendszerei korszerűtlenek és az eseti, lokális javítások miatt nem vezérelhetők, nehezen vagy nem szabályozhatók, így energetikai szempontból pazarló. Erős- és gyengeáramú rendszerei több ütemben épültek ki, így nem képeznek egységes rendszert. A projekt keretében az épületben állatház, valamint tetemhűtők (cadaver hűtők) is kerülnek kialakításra.

B) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok

Tervezési feladat az épület átalakítására és felújítására vonatkozó tanulmányterv alapján vázlatterv, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az alábbiak szerint

I. ütem

— részletes tervezői program kidolgozása,

— előkészítő műszaki vizsgálatok, épületdiagnosztika, geodéziai felmérés,

— felmérési terv és ajánlatkérői jóváhagyásra alkalmas vázlatterv elkészítése,

— építési engedélyezési tervek elkészítése.

II. ütem

— építési engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése.

III. ütem

— a szükséges technológia tervek elkészítése,

— kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),

— megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei.

IV. ütem

— szakmai közreműködés a kivitelezési tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásában

V. ütem

— tervezői művezetés (tervezett mérnöknapok száma: 100 nap)

A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Az M/2. a) alk. min.köv.-re megajánlott szakember releváns szakmai tapasztalata oktatási és/vagy egészségügyi rend. ép.-ek tervezésében / Gewichtung: 25

Qualitätskriterium – Name: Az M/2. b) alk. min.köv.-re megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata / Gewichtung: 15

Qualitätskriterium – Name: Az M/2. c) alk. min.köv.-re megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata / Gewichtung: 10

Preis – Gewichtung: 50

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

EFOP 4.2.1-16-2017-00014

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 060-132761

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási szerződés

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

22/08/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

GÉPÉPVILL Kft.
Podmaniczky utca 57. II/14
Budapest
1064
Ungarn
Telefon: +36 706130565
E-Mail: info@gepepvill.hu
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse: http://www.gepepvill.hu

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 142 295 275.00 HUF

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 89 000 000.00 HUF

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Tervezési, művezetési munkák

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevők tettek ajánlatot:

1. MG Építész Kft. (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a. al.1.)

2. CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. (1112 Budapest, Dió utca 3-5.)

3. Mányi István Építész Stúdió Kft. (1122 Budapest, Határőr utca 13/B.)

4. Építész Kaláka Kft. (1038 Budapest, Puszta köz 3.)

5. EKLEKTIK’ART Kft. (7400 Kaposvár, Arany János utca 21.)

6. INDUBIUS Kft. (1115 Budapest, Halmi utca 1.)

7. GÉPÉPVILL Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II/14.)

8. Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft. (6726 Szeged, Alsó kikötő sor 8/C.)

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

1. EKLEKTIK’ART Kft. (7400 Kaposvár, Arany János utca 21., 24797757-2-14) – Ajánlattevő benyújtott ajánlata hiányosnak bizonyult, melyre tekintettel ajánlatkérő hiánypótlásra szólította fel ajánlattevőt, aki a rendelkezésére álló határidőn belül nem nyújtotta be a hiánypótlási felhívásban rögzített dokumentumokat, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

2. INDUBIUS Kft. (1115 Budapest, Halmi utca 1., 13983039-2-43) – Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó okiratok csatolását elmulasztotta, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján.

3. Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft. (6726 Szeged, Alsó kikötő sor 8/C., 12826708-2-06) – Ajánlattevő benyújtott ajánlata hiányosnak bizonyult, melyre tekintettel ajánlatkérő hiánypótlásra szólította fel ajánlattevőt, aki a rendelkezésére álló határidőn belül nem nyújtotta be a hiánypótlási felhívásban rögzített dokumentumokat, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevők ajánlatait a bírálat során nem vette figyelembe:

1. MG Építész Kft. (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a. al.1.)

2. CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. (1112 Budapest, Dió utca 3-5.)

3. Mányi István Építész Stúdió Kft. (1122 Budapest, Határőr utca 13/B.)

4. Építész Kaláka Kft. (1038 Budapest, Puszta köz 3.)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § az irányadó.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

07/09/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de