Startseite »

Ungarn, Érd: Auftragsbekanntmachung (2022/S 155-443415)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Ungarn, Érd: Auftragsbekanntmachung (2022/S 155-443415)

12/08/2022

  
S155

Ungarn-Érd: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 155-443415

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: 15731254213
Postanschrift: Alsó Utca 1.
Ort: Érd
NUTS-Code: HU120 Pest
Postleitzahl: 2030
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Horváth Andrea
E-Mail: kozbeszerzes@erd.hu
Telefon: +36 23522391
Fax: +36 23522377
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.erd.hu

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001092022022/reszletek

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001092022022/reszletek

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szent István út csomópont tervezés

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001092022022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Érd, Szent István út és Kossuth Lajos utca kereszteződése forgalomtechnikai korszerűsítéséhez engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, biztonságos gyalogos-átvezetéssel. A tervezési terület az útkereszteződés középpontjától számított kb. 100-100 m hosszon a Szent István úton teljes (15,30 m) közterületi szélességben (kb. 1530 m2) és a Kossuth Lajos utcán a Vadlúd utca irányába szintén kb. 100 m hosszon teljes (17,30 m) közterületi szélességben (kb. 1730 m2), illetve kb. 88 m a Kossuth Lajos utca Rómer Flóris tér felé eső ágán (az uszoda behajtója tervezett kereszteződéstől távolabb eső lekerekítő ívének kezdetéig) teljes közterületi szélességben (1522 m2).

A 15676/2 hrsz-en lévő üzemanyagtöltő állomás belső közlekedő útvonalainak, berendezéseinek és közútkapcsolatainak áttervezése, szükség szerint a kb. 133 m hosszú, 12 m közterületi szélességgel rendelkező Szent László tér (utca)(15676/1 hrsz) bevonásával (kb. 1596 m2).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000 Architekturentwurf

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: HU120 Pest

Hauptort der Ausführung:

Jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás teljesítése: Ajánlatkérő székhelyére: 2030 Érd, Alsó u. 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Érd, Szent István út és Kossuth Lajos utca kereszteződése forgalomtechnikai korszerűsítéséhez engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, biztonságos gyalogos-átvezetéssel. A tervezési terület az útkereszteződés középpontjától számított kb. 100-100 m hosszon a Szent István úton teljes (15,30 m) közterületi szélességben (kb. 1530 m2) és a Kossuth Lajos utcán a Vadlúd utca irányába szintén kb. 100 m hosszon teljes (17,30 m) közterületi szélességben (kb. 1730 m2), illetve kb. 88 m a Kossuth Lajos utca Rómer Flóris tér felé eső ágán (az uszoda behajtója tervezett kereszteződéstől távolabb eső lekerekítő ívének kezdetéig) teljes közterületi szélességben (1522 m2).

A 15676/2 hrsz-en lévő üzemanyagtöltő állomás belső közlekedő útvonalainak, berendezéseinek és közútkapcsolatainak áttervezése, szükség szerint a kb. 133 m hosszú, 12 m közterületi szélességgel rendelkező Szent László tér (utca)(15676/1 hrsz) bevonásával (kb. 1596 m2).

Tervező feladatát képezi az üzemanyagtöltő állomás közútcsatlakozásainak felülvizsgálata és újratervezése beleértve a 15676/2 hrsz.on elhelyezkedő kiszolgáló berendezéseket (pl. benzin, dízel és LPG kútoszlopok, gázpalack tároló rekeszek, üzemenyag-tároló tartályok betáplálási pontjai stb.)

Szent László tér és Kossuth Lajos utcát összekötő Gárdonyi Géza utca (VIA Futura Kft. 1610/5 tervszámú (2016.08.) meglévő tervdokumentációhoz csatlakozó) kb. 30 m-es szakaszának 11 m közterületi szélességben történő tervezése (330 m2).

Tervezéssel érintett terület: Szent István út (hrsz: 15806) ; Kossuth Lajos utca (hrsz: 15677/3) ; Szent László tér (hrsz: 15676/1) ; AVIA üzemanyagtöltő állomás (15676/2 hrsz.) ; Gárdonyi Géza utca (15664 hrsz.)

Az össz. tervezési terület nagysága: 6 708 m2

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: 2.) Az M/2. a) alpont alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva; min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Gewichtung: 25

Qualitätskriterium – Name: 3.) Az M/2. b) alpont alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva; min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Gewichtung: 25

Preis – Gewichtung: 50

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 7

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, mivel az figyelemmel az ellátandó tervezési feladatra gazdasági valamint műszaki szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a több részére történő ajánlattétel biztosítását. A beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható, hogy a részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és egyes feladatok külön szerződésben történő kezelése az egységes tervezési szemlélet hiányának okán negatívan hatna a beszerezni kívánt tervezési feladat megvalósításának egységes minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítésének egyéb körülményeire is.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

– a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

– majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében az ajánlatot benyújtó ajánlattevő köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumokat a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

SZ1) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015 Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ1) Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)

AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész AD. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság követelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság követelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M/1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban; ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti munkákra (engedélyes terv készítése) vonatkozó igazolást a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

– az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

– teljesítéssel érintett terület nagysága (m2)

– a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);

– a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;

– a szerződést kötő másik fél neve, címe (székhely/cím)

– referenciát kiállító személy megnevezése, elérhetősége. (tel/e-mail/fax)

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése – az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölése – akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

– a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat;

– a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság

minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;

– a képzettséget igazoló dokumentumok;

– a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata;

– nyilatkozat arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a

szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel

(regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést;

– adott esetben a névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot Ak egész hónapnak tekinti. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg (kivéve: M/2.a), az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) – M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész A-D. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 évben (72 hónap) megkezdett, legalább 4 500 m2 területet érintő útépítési és/vagy útjavítási, és /vagy útfelújítási tervdokumentáció elkészítése feladatokra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

Folyamatos teljesítés esetén az ajánlati felhívás feladását megelőző, a jelzett időszakra eső tényleges igazolt teljesítések vehetők figyelembe időarányosan.

Az előírt alkalmassági követelmény több referencia bemutatásával is igazolható.

M/2.a): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább:

1 fő 266/2013. Kr. szerinti KÉ-K tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (36 vagy 60 hó) rendelkező szakemberrel.

M/2.b): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább:

1 fő 266/2013. Kr. szerinti GO tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (36 hó) rendelkező szakemberrel.

Az M/2/a és az M/2/b pont szerinti szakemberek közötti átfedés megengedett, azaz ugyanazon egy fő személy megjelölhető mindkét alkalmassági feltételre.

A szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjára (és a szerződés teljes időtartama alatt) rendelkezniük kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint: KÉ-K, GO jogosultság.

A fenti követelmény teljesüléséről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

Az ajánlatkérő az előírt jogosultság meglétét magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi.

Amennyiben a szakember már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik az előírt szakmai jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten

Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke a késedelemmel érintett kötbérterhes teljesítési mérföldkőhöz tartozó rész- vagy végszámlán elszámolandó szerződés szerinti Tervezői Díjrész nettó összegének 1 (egy) % naponta, de legfeljebb a teljes nettó Tervezői Díj 15 (tizenöt) %.

A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 20 (húsz) %.

A hibás teljesítési kötbér mértéke a teljes nettó Tervezői díj 10 (tíz) %, mely 2 alkalommal érvényesíthető.

A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.

Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mely nyertes ajánlattevő választása szerint – a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában teljesíthető.

Nyertes AT-ként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §.

Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Megrendelő előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja, 1. résszámla: a teljes tervezési díj 40%-nak megfelelő összegről az útépítési engedélyezési tervek engedélyező hatóság részére történő szerződésszerű benyújtását, átadását követően; 2. résszámla: a teljes tervezési díj 55%-ának megfelelő összegről a hiánytalan és szolgáltatói/kezelői jóváhagyásokkal rendelkező kiviteli tervek elkészítését és átadását követően; végszámla benyújtására: a teljes tervezési díj 5%-nak megfelelő összegről a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárása után (ideértve az esetleges jogorvoslati eljárások jogerős lezárásáig történő közreműködést is).

A szerződés finanszírozása az „Modern Városok Program” támogatási szerződés száma: GF/JSZF/1045/12/2016, GF/JSZF/314/3/2019, GF/SZKF/358/8/2018, GF/JSZF/315/3/2019 forrásból történik

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,

o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

o A Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (11) bekezdései

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 13/09/2022

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Ungarisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 13/09/2022

Ortszeit: 14:00

Ort:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik. (https://ekr.gov.hu)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §. (1) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell, a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, továbbá AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan, továbbá AT-nek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján az ajánlatban meg kell jelölni a szerződésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

2.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

3.) A Kbt. 35. § (8), (9) bekezdése alapján az AK a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását kizárja mind AT-k, mind közös AT-k vonatkozásában.

4.) AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

5.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról hogy van-e

folyamatban változásbej-i eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbej-i eljárás, úgy arról nyilatkozni szükséges.

6.) Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

7.) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8.) AK a Kbt. 81. § (4)- (5) bekezdését alkalmazza.

9.) Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az AT általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

10.) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell az alábbiakról az EKR rendszerben rendelkezésre álló EKR űrlapokon:

– Felolvasólap

– NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,

– NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében,

– NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

– NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

– NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,

– NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.,

– NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.,

– NYILATKOZAT üzleti titokról,

– NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről

– EEKD.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell: adatvédelmi rendelkezések elfogadásáról, a Kbt. 25. § szerinti

összeférhetetlenségről valamint a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról .

11.) AT-nek szakmai ajánlatot kell benyújtania ajánlatához. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell:

-a minőség értékelési szempontokra megajánlott szakember nevét és

– a minőségi értékelési részszempontokra tett megajánlását.

A minőségi értékelési részszempontra tett megajánlások alátámasztására AT-nek a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát kell benyújtani, amely nem képezi a szakmai ajánlat részét.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.

12.) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 pont, a pontkiosztás módszere:1. sz. érték.i szempont: fordított arányosítás, 2.-3. sz. érték.szempont: egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.

13. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

14.) A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltétele, hogy az AT-ként szerződő fél köteles a szerződés hatálybalépését követően, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes – felelősségbiztosítást is tartalmazó – biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni, melyről ajánlatában nyilatkoznia szükséges. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 5 millió HUF /káresemény, min. 10 millió HUF/szerződéses időtartam. Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmaz.

15.) Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik. A Kbt. 41/C. § (4) bek. szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a dokumentációban megadott elérhetőségek irányadóak.

16.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal és elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményeket, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a tartalmazza. A Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok formátuma: .jpeg, vagy .pdf. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.

17). FAKSZ: Dr. Sütő Gyöngyi (00732)

18). A IV.2.6. pontban megadott időtartam a hirdetménykezelő rendszer működéséből adódóan csak hónapban adható meg, azonban az 1 hónap alatt AK 30 napot ért a Kbt. előírási szerint .

19.) Ajánlatkérő a projekt befejezési határidejének meghosszabbítására irányuló határidő-módosítási kérelmet kíván benyújtani mely alapján a közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás, azaz a szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint az alábbi esetben lép hatályba: A szerződés hatálybalépésének feltétele a befejezési határidő meghosszabbítására irányuló határidő-módosítási kérelem Támogató részéről történő elfogadása, és minderről Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő által történő értesítése.

Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés az aláírástól számított 180 napon belül nem lép hatályba, úgy a szerződést a felek megszűntnek tekintik. A szerződés ezen okból történő megszűnése esetén Ajánlatkérő felé semmilyen követelés (megtérítési igény, stb.) nem érvényesíthető. Részletes feltételeket a közbeszerzési dok. részét képező szerződéstervezet tartalmaz.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/08/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 09-10
Ausgabe
09-10.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de