Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Ungarn, Budapest: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Ungarn, Budapest: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Anzeige:
02/08/2018

  
S147
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 147-336853

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

HM Védelemgazdasági Hivatal
AK03174
Lehel utca 35–37.
Budapest
1135
Ungarn
Kontaktstelle(n): Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
Telefon: +36 12365226
E-Mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 12365128
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen

I.5)Haupttätigkeit(en)

Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Debrecen, Kossuth laktanya 2. sz. épület és Kaposvár, Táncsics laktanya 5. sz. és 103. sz. épület 2018. évi kivitelezési feladatokhoz szükséges tervezési feladatok

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Debrecen, Kossuth laktanya 2. sz. épület és Kaposvár, Táncsics laktanya 5. sz. és 103. sz. épület 2018. évi kivitelezési feladatokhoz szükséges tervezési feladatok elvégzése az alábbiak szerint (részajánlati körönként):

— Tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentáció: 2 + 1 pld

— Gázellátás kivitelezési tervdokumentáció: 4 + 1 pld

— Kivitelezési tervdokumentáció + árazott- és árazatlan munkanemenkénti tételes költségvetés: 4 + 1 pld

A részletest leírást a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 609 000 000.00 HUF

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tervezési szerződés / Debrecen, Kossuth laktanya 2. sz. épület 2018. évi kivitelezési feladathoz szükséges tervezési feladat

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: HU1

NUTS-Code: HU3

Hauptort der Ausführung:

A teljesítés fő helyszíne: HM Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság (1095 Budapest, Soroksári út 152.),

Illetve a tervezési terület: 4027 Debrecen, Füredi út 59–63. (HRSZ: 19898)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Debrecen, Kossuth laktanya 2. sz. épület 2018. évi kivitelezési feladathoz szükséges tervezési feladat

Az épület 1940-ben, hosszfőfalas rendszerben épült hagyományos kisméretű tégla szerkezettel, mellvéd falas lapos tetővel. A jelenlegi beépített alapterület 3650 m2, 15 087 lm3, nettó alapterület 3563,6 m2. Szintek száma: alagsor, földszint + 2 emeletes. Az épület eredeti funkciója legénységi épület. A tervezési feladat része még az utak, járdák felújításának, kiszélesítésének, az akadálymentes megközelítés (valamennyi külső ajtónál) biztosításának tervezése. A külső vízellátást, a csatlakozó terep és útszakaszokat is tervezni kell.

Elkészítendő dokumentációk a II.1.4. pontban leírtak szerint.

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Az M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap): / Gewichtung: 1,25

Qualitätskriterium – Name: Az M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap): / Gewichtung: 1,25

Qualitätskriterium – Name: Az M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap): / Gewichtung: 1,25

Qualitätskriterium – Name: Az M5) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap): / Gewichtung: 1,25

Preis – Gewichtung: 5

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tervezési szerződés / Kaposvár, Táncsics laktanya 5. sz. épület 2018. évi kivitelezési feladathoz szükséges tervezési feladat

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: HU1

NUTS-Code: HU2

Hauptort der Ausführung:

A teljesítés fő helyszíne: HM Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság (1095 Budapest, Soroksári út 152.),

Illetve a tervezési terület: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A. (HRSZ: 012/7)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kaposvár, Táncsics laktanya 5. sz. épület 2018. évi kivitelezési feladathoz szükséges tervezési feladat

Az épület az 1950-es évek elején, hosszfőfalas rendszerben épült, középfolyosós, középlépcsőházas kialakítással, hagyományos kisméretű tégla szerkezettel és lapos tetővel. A jelenlegi beépített alapterület kb. 2400 m2, 7680 lm3, nettó alapterület kb. 2240 m2. Szintek száma: alagsor, földszint + 3 emeletes. Az épület eredeti funkciója legénységi épület. A tervezési feladat része még az épület körüli, járdák felújítása, kiszélesítése, továbbá a csapadékvíz elvezetés és zöldterület kialakításának megtervezése.

Elkészítendő dokumentációk a II.1.4. pontban leírtak szerint.

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Az M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap): / Gewichtung: 1,25

Qualitätskriterium – Name: Az M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap): / Gewichtung: 1,25

Qualitätskriterium – Name: Az M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap): / Gewichtung: 1,25

Qualitätskriterium – Name: Az M5) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap): / Gewichtung: 1,25

Preis – Gewichtung: 5

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tervezési szerződés / Kaposvár, Táncsics laktanya 103. sz. épület 2018. évi kivitelezési feladathoz szükséges tervezési feladat

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: HU1

NUTS-Code: HU2

Hauptort der Ausführung:

A teljesítés fő helyszíne: HM Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság (1095 Budapest, Soroksári út 152.),

Illetve a tervezési terület: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A. (HRSZ: 012/7)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kaposvár, Táncsics laktanya 103. sz. épület 2018. évi kivitelezési feladathoz szükséges tervezési feladat

Az épület az 1960-as évek végén, IMS vasbetonvázas rendszerben épült több hajós kialakítással, de minden hajó belmagassága 7 méter. Az épület lapostetős és bakhátas kialakítású. Az épület zárófödém szerkezete födémpallókkal készült, amelyen keresztül kerültek kivezetésre a főzőtér gépészeti szerelvényei (kémények). A csapadékvíz elvezető rendszer a födémpallókon keresztül az épületen belül került kiépítésre az épület homlokzata mellett tartó pillérek előtt 110 mm keresztmetszettel. A jelenlegi beépített alapterület 2550 m2, 17 850 lm3, nettó alapterület 2240 m2. Az épület homlokzatának állapota rossz, mivel vasbeton kéreg panel. A csapadékvíz elleni szigetelés anyaga kavicshintéses bitumenes lemez. Az épület eredeti funkciója konyhaépület. A tervezési feladat része még az épület körüli járdák, közlekedési utak, felszíni csapadékvíz elvezetés szükség szerinti felújítása, kiépítése.

Elkészítendő dokumentációk a II.1.4. pontban leírtak szerint.

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Az M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap): / Gewichtung: 1,25

Qualitätskriterium – Name: Az M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap): / Gewichtung: 1,25

Qualitätskriterium – Name: Az M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap): / Gewichtung: 1,25

Qualitätskriterium – Name: Az M5) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap): / Gewichtung: 1,25

Preis – Gewichtung: 5

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 250-527404

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6-100/VGH/KBT/BI/1269/2017-01-1HA

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Tervezési szerződés / Debrecen, Kossuth laktanya 2. sz. épület 2018. évi kivitelezési feladathoz szükséges tervezési feladat

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

23/07/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

A STUDIO 90 Kft.
Dózsa Gy. u. 5.
Nyíregyháza
4400
Ungarn
E-Mail: tenkely@astudio.hu
Fax: +36 42785325
NUTS-Code: HU3

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 23 622 047.00 HUF

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 19 400 000.00 HUF

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Épületgépészeti tervezés, épületvillamossági tervezés, tűzjelző berendezés tervezés

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6-100/VGH/KBT/BI/1269/2017-02-1HA

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

Tervezési szerződés / Kaposvár, Táncsics laktanya 5. sz. épület 2018. évi kivitelezési feladathoz szükséges tervezési feladat

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

23/07/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

A STUDIO 90 Kft.
Dózsa Gy. u. 5.
Nyíregyháza
4400
Ungarn
E-Mail: tenkely@astudio.hu
Fax: +36 42785325
NUTS-Code: HU3

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 19 685 039.00 HUF

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 19 200 000.00 HUF

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Épületgépészeti tervezés, épületvillamossági tervezés, tűzjelző berendezés tervezés

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6-100/VGH/KBT/BI/1269/2017-03-1HA

Los-Nr.: 3

Bezeichnung des Auftrags:

Tervezési szerződés / Kaposvár, Táncsics laktanya 103. sz. épület 2018. évi kivitelezési feladathoz szükséges tervezési feladat

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

23/07/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

A STUDIO 90 Kft.
Dózsa Gy. u. 5.
Nyíregyháza
4400
Ungarn
E-Mail: tenkely@astudio.hu
Fax: +36 42785325
NUTS-Code: HU3

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 11 811 024.00 HUF

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 22 300 000.00 HUF

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Épületgépészeti tervezés, épületvillamossági tervezés, tűzjelző berendezés tervezés

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlattevők neve/címe/adószáma:

,,ÉPTI” Építéstervező és Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft.

Cím: 1036 Budapest, Perc u. 6.

Adószám: 12367157-2-41

Ajánlatot nyújtott be: 1-3. rk.

A STUDIO 90 Kft.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 5.

Adószám: 10459058-2-15

Ajánlatot nyújtott be: 1-3. rk.

MG Építész Kft.

Cím: 1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.

Adószám: 13079909-2-43

Ajánlatot nyújtott be: 1-2. rk.

UVA-BER Kft.

Cím: 1117 Budapest, Dombóvári út 17–19. A. ép. II. em. 208

Adószám: 11958859-2-43

Ajánlatot nyújtott be: 1-3. rk.

Top Kvalitás Kft.

Cím: 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.

Adószám: 11474762-2-11

Ajánlatot nyújtott be: 1-3. rk.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

30/07/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Unsere Top-Themen

Themenliste öffnen

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 10
Ausgabe
10.2018 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de