Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Tschechische Republik, Prag: Zusätzliche Angaben - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Tschechische Republik, Prag: Zusätzliche Angaben

Anzeige:
19/02/2019

  
S35
  
– – Dienstleistungen – Ergänzende Angaben – Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Prag: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 035-079872

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 025-056782)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234
Dlážděná 1003/7
Praha 1-Nové Město
110 00
Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Kamila Kulhánková
E-Mail: veleslavin@havelpartners.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szdc.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.szdc.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Návrh architektonického řešení stanice Veleslavín

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem Soutěže o návrh je návrh architektonického řešení železniční zastávky Veleslavín v rámci připravovaného železničního spojení trať „Praha – Veleslavín (včetně) – Praha – Letiště Václava Havla (včetně)“ a zároveň návrh „libreta“, které by Zadavatel mohl na základě svého zvážení užít jako signifikantní a spojující prvek jednotlivých zastávek, které budou na dotčené trati zřízeny. Bližší podmínky předmětu plnění soutěže o návrh jsou uvedeny v soutěžních podmínkách a jejích přílohách.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

14/02/2019

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 025-056782

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast

Anstatt:

Tag: 02/04/2019

Ortszeit: 12:00

muss es heißen:

Tag: 04/04/2019

Ortszeit: 12:00

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Grafická část návrhu (panely) se podávají v listinné podobě, a to ve lhůtě nejpozději do 4.4.2019 12:00 hod. Elektronické soubory "Kontaktní adresa" a "Autor" musí být podány elektronicky ve lhůtě nejpozději do 4.4.2019 12:00 hod. Od tohoto okamžiku bude elektronický nástroj přepnut do režimu přijímání portfolia návrhu a soubory "Kontaktní adresa" a "Autor" tak již nebude možné podat. Portfolio soutěžního návrhu musí být podáno elektronicky dne 4.4.2019 od 15:00 do 22:00 hod. Blíže viz soutěžní podmínky.

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 3
Ausgabe
3.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de