Startseite » Ausschreibung »

Tschechien, Prag: Zusätzliche Angaben

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Prag: Zusätzliche Angaben

25/02/2020

  
S39
  
Dienstleistungen – Ergänzende Angaben – Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 039-093151

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 027-061893)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Thomayerova nemocnice
Nationale Identifikationsnummer: 00064190
Postanschrift: Vídeňská 800
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ010
Postleitzahl: 140 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Hana Mašterová
E-Mail: hana.masterova@ftn.cz

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ftn.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Thomayerova nemocnice – Zpracování projektové dokumentace pro Thomayerovu nemocnici – Pavilon B1, B4, D a H

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností v rozsahu:

a) Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby zpracovanou podle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

B) výkon inženýrských činností (zajištění vydání pravomocného stavebního povolení včetně souvisejících úkonů),

c) výkon činnosti autorského dozoru po celou dobu realizace projektu – blíže viz ZD.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

20/02/2020

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 027-061893

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek

Anstatt:

Tag: 10/03/2020

Ortszeit: 09:00

muss es heißen:

Tag: 23/03/2020

Ortszeit: 09:00

Abschnitt Nummer: IV.2.7

Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek

Anstatt:

Tag: 10/03/2020

Ortszeit: 09:00

muss es heißen:

Tag: 23/03/2020

Ortszeit: 09:00

Abschnitt Nummer: III.1.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná způsobilost

Anstatt:

2. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží údaje o:

Vedoucí projektu.

3. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím.

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží údaje o:

Vedoucí projektu.

Ad 2. Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:

Vysokoškolské vzdělání.

Autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. Pozemní stavby.

Praxe v řízení projektování staveb, jako autorizované osoby minimálně 5 let.

Zkušenosti na pozici vedoucího projektu, minimálně:

1 realizace, kde předmětem bylo zpracování projektové dokumentace minimálně dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou tento vedoucí projektu autorizoval, pro stavbu, která je kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s rozpočtovými náklady min. 10 000 000 CZK bez DPH, a to v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

Ad 3. Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:

Vysokoškolský diplom.

Osvědčením o autorizaci pro obor dle 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. Pozemní stavby.

Vedoucí projektu doloží podrobný strukturovaný životopis, dle vzoru uvedeného v příloze č. 17 ZD), se seznamem referenčních zakázek splňujíc min. jednu realizaci, kde předmětem bylo zpracování projektové dokumentace minimálně dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou tento vedoucí projektu autorizoval, pro stavbu, která je kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s rozpočtovými náklady min. 10 000 000 CZK bez DPH, a to v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

muss es heißen:

2. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží údaje o:

Vedoucí projektu.

3. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím,

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží údaje o:

Vedoucí projektu.

Ad 2. Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:

Vysokoškolské vzdělání.

Autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. „pozemní stavby“ nebo nadřazená autorizace „autorizovaného architekta“.

Praxe v řízení projektování staveb, jako autorizované osoby minimálně 5 let.

Zkušenosti na pozici vedoucího projektu, minimálně:

1 realizace, kde předmětem bylo zpracování projektové dokumentace minimálně dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou tento vedoucí projektu autorizoval, pro stavbu, která je kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s rozpočtovými náklady min. 10 000 000 CZK bez DPH, a to v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

Ad 3. Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:

Vysokoškolský diplom

Osvědčením o autorizaci pro obor dle 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. „pozemní stavby“ nebo nadřazená autorizace „autorizovaného architekta“.

Vedoucí projektu doloží podrobný strukturovaný životopis, dle vzoru uvedeného v příloze č. 17 ZD), se seznamem referenčních zakázek splňujíc min. jednu realizaci, kde předmětem bylo zpracování projektové dokumentace minimálně dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou tento vedoucí projektu autorizoval, pro stavbu, která je kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s rozpočtovými náklady min. 10 000 000 CZK bez DPH, a to v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zadavatel provedl změnu zadávacích podmínek k této veřejné zakázce a zároveň prodloužil lhůtu pro podání nabídek/otevírání nabídek v tomto zadávacím řízení.

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild md 4
Ausgabe
4.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de