Startseite » Ausschreibung »

Tschechien, Prag: Prior information notice without call for competition (2020/S 207-503532)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Prag: Prior information notice without call for competition (2020/S 207-503532)

23/10/2020

  
S207

Tschechien-Prag: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 207-503532

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Psychiatrická nemocnice Bohnice
Nationale Identifikationsnummer: 00064220
Postanschrift: Ústavní 91/7
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 181 02
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Tomáš Sedláček
E-Mail: tomas.sedlacek@bohnice.cz
Telefon: +420 284016488
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bohnice.cz/
Adresse des Beschafferprofils: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPsychiatrickaLecebnaBohnice

I.3)Kommunikation

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen

I.5)Haupttätigkeit(en)

Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projektová dokumentace na výměnu a renovaci otvorových výplní a na zateplení a rekonstrukci prostor vybraných objektů areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem zakázky je zpracování a dodání kompletní projektové dokumentace (PD) vybraných objektů zadavatele (PNB) na:

a) výměnu a renovaci otvorových výplní (okna, dveře) ve vybraných objektech areálu PNB,

b) zateplení a rekonstrukci prostor vybraných objektů areálu PNB.

PD bude součástí projektu Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice, musí proto splňovat podmínky dotace na základě 70. výzvy OPŽP – snížení energetické náročnosti veřejných budov. Zadavatel požaduje vypracování PD včetně souvisejících profesních výkonů a výkazu výměr. Dále v rozsahu: Přípravné práce; Zpracování dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby; aktivní spolupráce se zadavatelem v navazujících zadávacích řízeních; autorský dozor. Zadavatel zdůrazňuje, že hlavním důvodem obnovy výplní otvorů a zateplení a rekonstrukce prostor jsou očekávané energetické úspory a že objekty PNB jsou nemovitou kulturní památkou.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 5 814 360.00 CZK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha

Hauptort der Ausführung:

Psychiatrická nemocnice Bohnice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jako podklad bude sloužit „Projektová studie stavebního a technologického řešení energeticky úsporných opatření vybraných objektů PNB“ z roku 2017 vypracovaná Ing. Pavlem Kučou a odborné vyjádření NPÚ-311/88671/2017 z roku 2017. Zadavatel zdůrazňuje, že hlavním důvodem obnovy výplní otvorů a zateplení a rekonstrukce prostor jsou očekávané energetické úspory a že objekty PNB jsou nemovitou kulturní památkou. Přípravu a zpracování projektové dokumentace musí dodavatel průběžně konzultovat se zadavatelem a s Národním památkovým ústavem.

Zadavatel požaduje od dodavatele vypracování PD včetně souvisejících profesních výkonů a výkazu výměr (slepý rozpočet), který bude mj. obsahovat veškeré činnosti spojené s Předmětem veřejné zakázky. Součástí pak jsou tato dílčí plnění:

— Přípravné práce pro projektovou dokumentaci na výměnu a renovaci otvorových výplní

— Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení

— Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby

— Při výběru dodavatele stavby – vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace dle ustanovení §§ 98 a 99 ZZVZ, posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby a aktivní účast na jejich hodnocení

— Provádění autorského dozoru při provádění stavby

Blíže v podrobnostech pak viz ZD.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

70. výzva OPŽP – snížení energetické náročnosti veřejných budov

II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:

16/11/2020

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

20/10/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 10
Ausgabe
10.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de