Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Tschechien, Prag: Bekanntmachung vergebener Aufträge

06/12/2019

  
S236
  
Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 236-579560

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Nationale Identifikationsnummer: 00066001
Postanschrift: Zborovská 11
Ort: Praha 5
NUTS-Code: CZ020
Postleitzahl: 150 21
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Kolocová Sabina
E-Mail: sabina.kolocova@ksus.cz
Telefon: +420 773785922

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://ksus.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Středočeský kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70891095
Postanschrift: Zborovská 81/11
Ort: Praha 5
NUTS-Code: CZ020
Postleitzahl: 150 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Kolocová Sabina
E-Mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://ksus.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Nationale Identifikationsnummer: 00005886
Postanschrift: Sokolovská 42/217
Ort: Praha 9
NUTS-Code: CZ020
Postleitzahl: 190 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Kolocová Sabina
E-Mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://ksus.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Správa a údržba silnic

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby, PD

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je:

a) Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni:

i. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR),

ii. Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP),

iii. Projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS),

b) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí,

c) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, včetně majetkoprávní přípravy,

d) Výkon autorského dozoru,

a to vše ve vztahu k liniové dopravní stavbě „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 36 842 850.00 CZK

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ020

Hauptort der Ausführung:

Středočeský kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je:

a) Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni:

i. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR),

ii. Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP),

iii. Projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

b) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí,

c) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, včetně majetkoprávní přípravy,

d) Výkon autorského dozoru,

a to vše ve vztahu k liniové dopravní stavbě „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených / Gewichtung: 40

Kostenkriterium – Name: Nabídková cena služeb v CZK bez DPH / Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 229-524227

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: vz-738/18

Bezeichnung des Auftrags:

Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby, PD

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

02/12/2019

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Pragoprojekt, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45272387
Postanschrift: K Ryšánce 1668/16
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ020
Postleitzahl: 147 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Metroprojekt Praha, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45271895
Postanschrift: náměstí I. P. Pavlova 1786/2
Ort: Praha 2
NUTS-Code: CZ020
Postleitzahl: 120 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Dopravní a inženýrské projekty, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 48592722
Postanschrift: Modřanská 1387/11
Ort: Praha 12
NUTS-Code: CZ020
Postleitzahl: 143 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 39 200 000.00 CZK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 36 842 850.00 CZK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

02/12/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 1
Ausgabe
1.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de