Startseite »

Tschechien, Prag: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 236-679853)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Prag: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 236-679853)

07/12/2022

  
S236

Tschechien-Prag: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 236-679853

Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit

Dienstleistungen

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo obrany
Nationale Identifikationsnummer: 60162694
Postanschrift: Tychonova 221/1
Ort: Praha
Postleitzahl: 16000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Odbor nemovité infrastruktury, Sekce majetková MO
Zu Händen von: Mgr. Bc. Martina Sekalová
E-Mail: oni.sva@army.cz
Telefon: +420 973229816
Fax: +420 973229805

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: http://www.army.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/

Elektronischer Zugang zu Informationen: https://nen.nipez.cz/

Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: https://nen.nipez.cz/

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen

I.3)Haupttätigkeit(en)

Verteidigung

I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber

Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags

Přáslavice – výstavba nemovité infrastruktury – PD

II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung

Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr 17: Architektur, technische Beratung und Planung, integrierte technische Leistungen, Stadt- und Landschaftsplanung, zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung, technische Versuche und Analysen
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Přáslavice

NUTS-Code CZ071 Olomoucký kraj

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:

Předmět plnění VZ bude dle Smlouvy č. 6440-OŘS3-2020-137 realizován v následujících etapách:

1. etapa:

• Zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavbu vodního díla.

• Zajištění vyřízení žádosti o stavební povolení k provedení stavby vodního díla

a zajištění kladných stanovisek příslušných orgánů státní správy a institucí včetně vyjádření vojenských složek.

• Zajištění pravomocného stavebního povolení k provedení stavby vodního díla.

• Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu vodního díla navrženého v rámci stavby určené k likvidaci dešťových vod.

• Zajištění kompletního projednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a ostatními účastníky územního řízení

a zajištění závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření a správních rozhodnutí nutných k získání územního rozhodnutí umožňujícího realizaci zamýšlené stavby.

• Zajištění pravomocného územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu vodního díla.

2. etapa:

• Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) pro stavbu.

• Zajištění kompletního projednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a ostatními účastníky územního řízení

a zajištění závazných stanovisek, vyjádření a správních rozhodnutí nutných k získání územního rozhodnutí (územního souhlasu) umožňujícího realizaci zamýšlené stavby.

• Zajištění pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu).

3. etapa:

• Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu a její kompletní projednání za účelem schválení projektové dokumentace, vč. zabezpečení pravomocného stavebního povolení, nebo jiného dokladu o povolení stavby.

4. etapa:

• Zpracování dokumentace pro provádění stavby.

• Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a stanovení celkových nákladů stavby.

5. etapa:

• Zajištění autorského dozoru.

6. etapa:

• Zajištění osoby koordinátora BOZP.

Podrobné vymezení předmětu plnění VZ je uvedeno v čl. 2 návrhu Smlouvy, jejíž součástí

je příloha č. 1 „Zadání – specifikace rozsahu stavby“.

Předmět plnění VZ je spojen s ochranou utajovaných informací (dále jen „OUI“) stupně utajení „VYHRAZENÉ“ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart

Nichtoffen

IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien

das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
1. Celková nabídková cena bez DPH. Gewichtung 75
2. Zkušenosti osoby Vedoucího projekčního týmu. Gewichtung 25

IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber

9559/2021-1322

IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags

Auftragsbekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl: 2021/S 121-322035 vom 25.6.2021

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung: Přáslavice – výstavba nemovité infrastruktury – PD

V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:

13.6.2022

V.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2

V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: INTAR a.s.
Postanschrift: Bezručova 81/17a
Ort: Brno
Postleitzahl: 60200
Land: Tschechien
E-Mail: info@intar.cz
Telefon: +420 543422273
Internet-Adresse: https://intar.cz

V.4)Angaben zum Auftragswert

Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 80400000 CZK
ohne MwSt

V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden: ja
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll:
unbekannt
Kurze Beschreibung des Wertes/Anteils des Auftrags, der an Unterauftragnehmer vergeben werden soll: výkon zeměměřičským činností

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein

VI.2)Zusätzliche Angaben:

Dne 2. 11. 2022 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byla navýšena cena za dílo o vícepráce a prodloužen termín plnění.

VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 60455
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz/

VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 60455
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz/

VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

2.12.2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de