Startseite » Ausschreibung »

Tschechien, Prag: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 203-494334)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Prag: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 203-494334)

19/10/2020

  
S203

Tschechien-Prag: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 203-494334

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 03447286
Postanschrift: Řásnovka 770/8
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): ing. Kateřina Honzátková
E-Mail: katerina.honzatkova@tsk-praha.cz
Telefon: +420 257015225
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.tskas.cz

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: akciová společnost

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rámcová dohoda na provádění diagnostiky a mimořádných prohlídek mostních objektů

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se 3 (třemi) účastníky („Rámcová dohoda“), jejíž závazný vzor je přílohou č. 2 ZD. Zadávání veřejných zakázek na základě Rámcové dohody bude probíhat postupem bez obnovení soutěže dle § 134 ZZVZ a postupem s obnovením soutěže dle § 135 ZZVZ. Postupem bez obnovení soutěže budou zadávány dílčí veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota v jednotlivém případě nepřesáhne 5 000 000 CZK bez DPH. Zadavatel je však oprávněn dílčí veřejnou zakázku vždy zadat postupem s obnovením soutěže (v minitendru).

Na základě Rámcové dohody budou zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky, jejichž předmětem bude provádění jednotlivých činností při provádění:

a) hlavních nebo mimořádných prohlídek mostů a mostních stavebních konstrukcí;

b) diagnostický průzkum mostů a mostních stavebních konstrukcí;

c) výpočet a přepočet zatížitelnosti mostů

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 400 000 000.00 CZK

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha

Hauptort der Ausführung:

Hlavní město Praha

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se 3 (třemi) účastníky („Rámcová dohoda“), jejíž závazný vzor je přílohou č. 2 ZD. Zadávání veřejných zakázek na základě Rámcové dohody bude probíhat postupem bez obnovení soutěže dle § 134 ZZVZ a postupem s obnovením soutěže dle § 135 ZZVZ. Postupem bez obnovení soutěže budou zadávány dílčí veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota v jednotlivém případě nepřesáhne 5 000 000 CZK bez DPH. Zadavatel je však oprávněn dílčí veřejnou zakázku vždy zadat postupem s obnovením soutěže (v minitendru).

Na základě Rámcové dohody budou zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky, jejichž předmětem bude provádění jednotlivých činností při provádění:

a) hlavních nebo mimořádných prohlídek mostů a mostních stavebních konstrukcí;

b) diagnostický průzkum mostů a mostních stavebních konstrukcí;

c) výpočet a přepočet zatížitelnosti mostů

II.2.5)Zuschlagskriterien

Kostenkriterium – Name: Celková nabídková cena služeb / Gewichtung: 60

Kostenkriterium – Name: Kvalifikace a zkušenosti osob podílejících se na plnění VZ / Gewichtung: 40

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 116-281875

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: TSK/24019/20/1215/Honz

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

08/10/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: RKUV diagnostika mosty, ved. společník – ČVUT, Kloknerův ústav
Nationale Identifikationsnummer: 68407700
Postanschrift: Šolínova 7
Ort: Praha 6
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 166 08
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Valbek s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 48266230
Postanschrift: Vaňurova 505/17
Ort: Liberec III
NUTS-Code: CZ051 Liberecký kraj
Postleitzahl: 460 07
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Pontex/PGP – RD diagn/MPM – vedoucí společník – Pontex spol. s r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 40763439
Postanschrift: Bezová 1658/1
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 147 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Pragoprojekt a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45272387
Postanschrift: K Ryšánce 1668/16
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 147 54
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: MM-INSET 2020, ved. společník – Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 48588733
Postanschrift: Národní 984/15
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: INSET s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 03579727
Postanschrift: Lucemburská 1170/7
Ort: Praha 3
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 130 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 400 000 000.00 CZK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

14/10/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 11
Ausgabe
11.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de