Startseite » Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit »

Tschechien, Prag: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2021/S 136-362884)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Prag: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2021/S 136-362884)

16/07/2021

  
S136

Tschechien-Prag: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 136-362884

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Hlavní město Praha, odbor investiční
Nationale Identifikationsnummer: 00064581
Postanschrift: Mariánské nám. 2/2
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Danuše Podroužková
E-Mail: danuse.podrouzkova@praha.eu
Telefon: +420 236004610
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.praha.eu
Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží; projektová a inženýrská činnost

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha

Hauptort der Ausführung:

Praha.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem veřejné zakázky je kompletní projektová a inženýrská činnost na podkladě Studie dopravních uzlů Smíchov ke stavbě č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží spočívající ve:

a) zpracování technických podmínek nutných pro provedení následných projektových stupňů dopracováním Podkladové studie do odpovídajících podrobností;

b) zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí;

c) výkon inženýrské (obstaravatelské) činnosti pro vydání územního rozhodnutí;

d) zpracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení ve smyslu ustanovení § 110 stavebního zákona, a to k jednotlivým Věcným celkům Stavby samostatně;

e) výkon inženýrské (obstaravatelské) činnosti pro vydání stavebního povolení;

f) zpracování projektových dokumentací pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, a to k jednotlivým Věcným celkům Stavby samostatně; a

g) výkon autorského dozoru při výstavbě.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 01/10/2020

Ende: 31/12/2030

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 129-317080

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: INV/OR/0007/19

Bezeichnung des Auftrags:

Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží; projektová a inženýrská činnost

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

30/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Sudop Praha a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25793349
Postanschrift: Olšanská 2643/1a
Ort: Praha 3–Žižkov
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 130 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Metroprojekt Praha a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45271895
Postanschrift: Argentinská 1621/36
Ort: Praha 7–Holešovice
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 170 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: A69 – architekti s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 26355981
Postanschrift: Valdštejnova 581/8
Ort: Cheb
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Postleitzahl: 350 02
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Sudop EU a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 05165024
Postanschrift: Olšanská 2643/1a
Ort: Praha 3–Žižkov
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 130 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: 141 600 000.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

12/07/2021

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha

Hauptort der Ausführung:

Praha.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nově vzniklá potřeba zhotovení vzorku části střechy terminálu půdorysných rozměrů přibližně 10 x 10 metrů. Vzorek bude sloužit k ověření funkčnosti a estetičnosti jednotlivých komponent střechy.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 01/10/2020

Ende: 31/12/2030

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 9 850 000.00 CZK

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Sudop Praha a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25793349
Postanschrift: Olšanská 2643/1a
Ort: Praha 3–Žižkov
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 130 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Metroprojekt Praha a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45271895
Postanschrift: Argentinská 1621/36
Ort: Praha 7–Holešovice
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 170 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: A69 – architekti s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 26355981
Postanschrift: Valdštejnova 581/8
Ort: Cheb
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Postleitzahl: 350 02
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Sudop EU a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 05165024
Postanschrift: Olšanská 2643/1a
Ort: Praha 3–Žižkov
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 130 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Nově vzniklá potřeba zhotovení vzorku části střechy terminálu půdorysných rozměrů přibližně 10 x 10 metrů. Vzorek bude sloužit k ověření funkčnosti a estetičnosti a environmentálních aspektů konstrukčního řešení a jednotlivých komponent střechy.

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Ověření funkčnosti a estetičnosti a environmentálních aspektů konstrukčního řešení a jednotlivých komponent střechy, vzhledem k tomu, že specifičnost technického řešení neumožňuje standardní posouzení pomocí výpočetních modelů.

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 9 850 000.00 CZK

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 153 671 200.00 CZK

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 9
Ausgabe
9.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de