Startseite »

Tschechien, Karlovy Vary: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 121-344784)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Karlovy Vary: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 121-344784)

27/06/2022

  
S121

Tschechien-Karlovy Vary: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 121-344784

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Karlovarský kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70891168
Postanschrift: Závodní 353/88
Ort: Karlovy Vary
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Postleitzahl: 36006
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Monika Drobilová
E-Mail: monika.drobilova@kr-karlovarsky.cz
Telefon: +420 354222607
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kr-karlovarsky.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Veřejná zakázka je zadávána v rámci investičního projektu zadavatele s názvem „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“, jehož cílem je výstavba nové budovy školského zařízení na p. p. č. 386/1, 388 a 383/1 v k. ú. Sokolov.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je získání kompletní projektové dokumentace potřebné pro provedení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně zajištění potřebných povolení pro stavbu, součinnost zpracovatele projektové dokumentace pro zadávací řízení na stavební práce a vnitřní vybavení a činnost autorského dozoru při realizaci stavby a zajištění společného datového prostředí.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 21 615 850.00 CZK

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung

71246000 Festlegung und Aufstellung der für den Bau benötigten Mengen

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden

71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj

Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky tzn. předání a převzetí projektové dokumentace a konání výrobních výborů je sídlo zadavatele. Místem plnění při výkonu autorského dozoru bude místo stavby

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Veřejná zakázka je zadávána v rámci investičního projektu zadavatele s názvem „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“, jehož cílem je výstavba nové budovy školského zařízení na p. p. č. 386/1, 388 a 383/1 v k. ú. Sokolov.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je získání kompletní projektové dokumentace potřebné pro provedení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně zajištění potřebných povolení pro stavbu, součinnost zpracovatele projektové dokumentace pro zadávací řízení na stavební práce a vnitřní vybavení a činnost autorského dozoru při realizaci stavby a zajištění společného datového prostředí.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Místem plnění veřejné zakázky tzn. předání a převzetí projektové dokumentace a konání výrobních výborů je sídlo zadavatele. Místem plnění při výkonu autorského dozoru bude místo stavby / Gewichtung: 70

Qualitätskriterium – Name: Kvalifikace a zkušenost osoby HIP, který se má přímo podílet na plnění veřejné zakázky / Gewichtung: 15

Qualitätskriterium – Name: Kvalifikace a zkušenost účastníka s projektováním metodou BIM / Gewichtung: 15

Preis – Gewichtung: 70

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 052-135485

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

16/06/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Energy Benefit Centre a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 29029210
Postanschrift: Křenova 438/3
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ Česko
Postleitzahl: 16200
Land: Tschechien
E-Mail: kontakt@energy-benefit.cz
Telefon: +420 270003300
Internet-Adresse: http://www.energy-benefit.cz

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 16 670 000.00 CZK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 21 615 850.00 CZK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: třída Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon") musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: třída Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 60455
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

22/06/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung Sonderausg. 1
Ausgabe
Sonderausg. 1.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de