Startseite »

Tschechien, Karlovy Vary: Auftragsbekanntmachung (2022/S 095-262640)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Karlovy Vary: Auftragsbekanntmachung (2022/S 095-262640)

17/05/2022

  
S95

Tschechien-Karlovy Vary: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 095-262640

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Karlovarský kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70891168
Postanschrift: Závodní 353/88
Ort: Karlovy Vary
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Postleitzahl: 36006
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Monika Drobilová
E-Mail: monika.drobilova@kr-karlovarsky.cz
Telefon: +420 354222607
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00005336

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00005336

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy, část 1

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění je získání kompletní projektové dokumentace potřebné pro provedení stavby Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy, část 1, kterou je rozšíření RWY (dále jen stavba); kompletní inženýrská činnost vedoucí k zajištění potřebných povolení pro stavbu; a součinnost zpracovatele projektové dokumentace pro zadávací řízení na stavební práce; výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během přípravy stavby; činnost autorského dozoru při realizaci stavby; a zajištění společného datového prostředí.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 28 950 000.00 CZK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71246000 Festlegung und Aufstellung der für den Bau benötigten Mengen

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj

Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky tzn. předání a převzetí projektové dokumentace a konání výrobních výborů je sídlo zadavatele. Místem plnění při výkonu autorského dozoru bude místo stavby.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění je získání kompletní projektové dokumentace potřebné pro provedení stavby Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy, část 1, kterou je rozšíření RWY (dále jen stavba); kompletní inženýrská činnost vedoucí k zajištění potřebných povolení pro stavbu; a součinnost zpracovatele projektové dokumentace pro zadávací řízení na stavební práce; výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během přípravy stavby; činnost autorského dozoru při realizaci stavby; a zajištění společného datového prostředí.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Celková nabídková cena v Kč bez DPH / Gewichtung: 75

Qualitätskriterium – Name: Výše hodinové sazby v Kč bez DPH za výkon autorského dozoru projektanta / Gewichtung: 5

Qualitätskriterium – Name: Zkušenost koordinátora BIM / Gewichtung: 20

Preis – Gewichtung: 80

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 28 950 000.00 CZK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 20

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Vzhledem k tomu, že název a popis veřejné zakázky obsahoval nepovolené znaky byl upraven do souladu s pravidly validace. Celý název veřejné zakázky a jeho popis je uveden na profilu zadavatele, pod odkazem: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00005336.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, které jsou zadávány v samostatných zadávacích řízeních.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že:

– je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. projektová činnost ve výstavbě.; a

– dodavatel je odborně způsobilý k projektování leteckých pozemních zařízení – tzn. disponuje Oprávněním vydaným Úřadem pro civilní letectví nebo Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví nebo jiným členským státem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo uznané podle zvláštního právního předpisu k projektování instalace leteckých pozemních zařízení dle § 17 zákona o civilním letectví, a to v rozsahu činností 3.1, 3.2, 3.3.9, 3.3.10 dle přílohy 1 části A vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten

Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

– je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. projektová činnost ve výstavbě.; a

– dodavatel je odborně způsobilý k projektování leteckých pozemních zařízení – tzn. disponuje Oprávněním vydaným Úřadem pro civilní letectví nebo Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví nebo jiným členským státem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo uznané podle zvláštního právního předpisu k projektování instalace leteckých pozemních zařízení dle § 17 zákona o civilním letectví, a to v rozsahu činností 3.1, 3.2, 3.3.9, 3.3.10 dle přílohy 1 části A vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 14/06/2022

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Tschechisch, Slowakisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 14/06/2022

Ortszeit: 10:05

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Aufträge werden elektronisch erteilt

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: třída Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon") musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: třída Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

12/05/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 6
Ausgabe
6.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de