Startseite » Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit »

Tschechien, Jihlava: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Jihlava: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

17/02/2020

  
S33
  
Dienstleistungen – Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit – Offenes Verfahren 

Tschechien-Jihlava: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 033-078320

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina
Nationale Identifikationsnummer: 01312774
Postanschrift: Fritzova 4260/4
Ort: Jihlava
NUTS-Code: CZ063
Postleitzahl: 586 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Iva Horáčková
E-Mail: i.horackova@seznam.cz
Telefon: +420 725403870

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://spucr.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.spucr.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Horní Krupá

Referenznummer der Bekanntmachung: SPU 403039/2015

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ063

Hauptort der Ausführung:

K.ú. Horní Krupá, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, ČR

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Monaten: 60

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2015/S 159-292693

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 001

Bezeichnung des Auftrags:

Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Horní Krupá

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

12/08/2015

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Geocart CZ, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25567179
Postanschrift: Výstaviště 405/1
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ
Postleitzahl: 603 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: 2 393 200.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167811
Fax: +420 542167115

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167811
Fax: +420 542167115

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

12/02/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

71000000

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ063

Hauptort der Ausführung:

K.ú. Horní Krupá, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, ČR

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy o dílo vyvolaná potřebou vytvoření nového DFC 3.1.4.1. = Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice vč. Její stabilizace. Počet MJ (100 bm) byl pro tento DFC stanoven na 15 MJ. Cena za 1 MJ byla stanovena po dohodě Objednatele a zhotovitele v částce 1 670,00 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných služeb v tomto novém DFC představuje hodnotu 25 050,00 CZK bez DPH. Dále dochází v této souvislosti ke snížení počtu MJ (ks) u DFC 3.2.3. z plánovaných 5 MJ na 4 MJ dle skutečnosti. Z tohoto důvodu dochází k méněpracím v hodnotě 3 400,00 CZK bez DPH.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Monaten: 60

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 416 565.00 CZK

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Geocart CZ, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25567179
Postanschrift: Výstaviště 405/1
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ
Postleitzahl: 603 00
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy o dílo vyvolaná potřebou vytvoření nového DFC 3.1.4.1. = Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, vč. její stabilizace. Počet MJ (100 bm) byl pro tento DFC stanoven na 15 MJ. Cena za 1 MJ byla stanovena po dohodě Objednatele a zhotovitele v částce 1 670,00 CZK bez DPH. Hodnota dodatečných služeb v tomto novém DFC představuje hodnotu 25 050,00 CZK bez DPH. Dále dochází v této souvislosti ke snížení počtu MJ (ks) u DFC 3.2.3. z plánovaných 5 MJ na 4 MJ dle skutečnosti. Z tohoto důvodu dochází k méněpracím v hodnotě 3 400,00 CZK bez DPH.

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Na základě požadavku katastrálního úřadu došlo po vytvoření návrhu nového uspořádání pozemků ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, k.ú. Jilem u Sedletína a k.ú. Čachotín. Touto změnou došlo k odstranění tzv. „spůlné“ hranice pozemků a k odstranění velmi klikatícího se průběhu katastrální hranice, původně tvořené dnes již zmeliorovaným tokem. Přesný rozsah změny katastrální hranice byl stanoven až po kompletním projednání návrhu nového uspořádání pozemků.

Na základě těchto skutečnosti dochází tedy v vytvoření nového DFC 3.1.4.1. = Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice vč. Její stabilizace. Dále dochází v této souvislosti ke snížení počtu MJ (ks) u DFC 3.2.3. z plánovaných 5 MJ na 4 MJ dle skutečnosti.

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 2 394 915.00 CZK

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 2 416 565.00 CZK

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 4
Ausgabe
4.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de