Startseite »

Tschechien, Hradec Králové: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 016-038636)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Hradec Králové: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 016-038636)

24/01/2022

  
S16

Tschechien-Hradec Králové: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 016-038636

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Královéhradecký kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70889546
Postanschrift: Pivovarské náměstí 1245/2
Ort: Hradec Králové
NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postleitzahl: 50003
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): JUDr. Jana Mitrović
E-Mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz
Telefon: +420 495817453
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Vybudování urgentního příjmu v ON Trutnov“ – PD

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování souboru projektových dokumentací, vymezených dále v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace a dále výkon související inženýrské činnosti, součinnost se zadavatelem při přípravě a v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru.Předmětem projektových dokumentací je požadavek zpracování dokumentace řešení centrálního urgentního příjmu v Oblastní nemocnici Trutnov v souladu s aktuálními platnými legislativními požadavky a metodickým pokynem pro zřízení a vedení urgentních příjmů poskytovateli akutní lůžkové péče v ČR a s předpokladem dlouhodobé efektivní udržitelnosti poskytování zdravotních služeb.

Pokladem pro vypracování projektové dokumentace je Studie objektu C Nemocnice Trutnov zpracována společností Projecticon s.r.o.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 4 290 000.00 CZK

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj

Hauptort der Ausführung:

Obecným místem plnění veřejné zakázky je Královehradecký kraj.

Předmětem realizace záměru projektu je Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, 541 21 Trutnov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování souboru projektových dokumentací, vymezených dále v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace a dále výkon související inženýrské činnosti, součinnost se zadavatelem při přípravě a v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru. Předmětem projektových dokumentací je požadavek zpracování dokumentace řešení centrálního urgentního příjmu v Oblastní nemocnici Trutnov v souladu s aktuálními platnými legislativními požadavky a metodickým pokynem pro zřízení a vedení urgentních příjmů poskytovateli akutní lůžkové péče v ČR a s předpokladem dlouhodobé efektivní udržitelnosti poskytování zdravotních služeb.

Předmětem projektových dokumentací je požadavek zpracování dokumentace řešení centrálního urgentního příjmu v Oblastní nemocnici Trutnov (dále též jen „ON Trutnov“) v souladu s aktuálními platnými legislativními požadavky a metodickým pokynem pro zřízení a vedení urgentních příjmů poskytovateli akutní lůžkové péče v ČR a s předpokladem dlouhodobé efektivní udržitelnosti poskytování zdravotních služeb. V současné době je do areálu nemocnice možný přístup čtyřmi vstupy, v dohledné době bude provedena rekonstrukce některých budov (laboratoře, interna), zvažují se možnosti budoucího využití budovy současného oddělení nukleární medicíny a budovy s prádelnou. Nemocnici chybí centrální příjem s logicky navazujícím přesunem pacientů po celém areálu nemocnice.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Kvalifikace nebo zkušenost osob / Gewichtung: 30%

Preis – Gewichtung: 70%

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 183-476385

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7903

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

18/01/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: TECHNICO Opava s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25849204
Postanschrift: Hradecká 1576/51
Ort: Opava
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 74601
Land: Tschechien
E-Mail: info@technico.cz
Telefon: +420 553760970
Internet-Adresse: https://www.technico.cz/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 500 000.00 CZK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 290 000.00 CZK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

19/01/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 5
Ausgabe
5.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de