Startseite » Allgemein »

Tschechien, Hradec Králové: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 228-562333)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Hradec Králové: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 228-562333)

23/11/2020

  
S228

Tschechien-Hradec Králové: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 228-562333

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Královéhradecký kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70889546
Postanschrift: Pivovarské náměstí 1245
Ort: Hradec Králové
NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postleitzahl: 500 03
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Jitka Bučková
E-Mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz
Telefon: +420 495817512
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vypracování souboru projektových dokumentací na akci:„Výstavba a modernizace Domova U Biřičky I. etapa, K Biřičce 1240 v Hradci Králové“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací, dále jen také „PD“, v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude PD bouracích prací, PD pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), PD interiérů a vybavení, zajištění autorského dozoru včetně spolupráce při zadávání veřejné zakázky na stavební práce dle PD.

Předmětem projektových dokumentací je:

— Výstavba nového objektu případně více nových objektů „na zelené louce“ v areálu Domova U Biřičky za účelem poskytování pobytových sociálních služeb pro předpokládaný počet cca 120 klientů (bude upřesněno v rámci předložených studií), a to včetně zázemí pro provoz těchto služeb v areálu Domova U Biřičky v katastrálním území Kluky- Hradec Králové,

— Modernizace stravovacího provozu a prádelny zajišťující provoz pro celý areál ve stávajícím nebo novém objektu.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 7 440 000.00 CZK

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71251000 Dienstleistungen von Architekturbüros und Bauabnahme

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj

Hauptort der Ausführung:

Královéhradecký kraj.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací, dále jen také „PD“, v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude PD bouracích prací, PD pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), PD interiérů a vybavení, zajištění autorského dozoru včetně spolupráce při zadávání veřejné zakázky na stavební práce dle PD.

Předmětem projektových dokumentací je:

— Výstavba nového objektu případně více nových objektů „na zelené louce“ v areálu Domova U Biřičky za účelem poskytování pobytových sociálních služeb pro předpokládaný počet cca 120 klientů (bude upřesněno v rámci předložených studií), a to včetně zázemí pro provoz těchto služeb v areálu Domova U Biřičky v katastrálním území Kluky – Hradec Králové,

— Modernizace stravovacího provozu a prádelny zajišťující provoz pro celý areál ve stávajícím nebo novém objektu.

Předmět veřejné zakázky je vymezen následující dokumentací:

Příloha č. 1 zadávacích podmínek: Upřesňující podklady provozovatele,

Příloha č. 2 zadávacích podmínek: Zjednodušená projektová dokumentace stávajícího objektu Y,

Příloha č. 3 zadávacích podmínek: Zaměření dotčených pozemků (částečně 317/1, 317/4,331, 343/1, 365/4, 334/2) výškopis,

Příloha č. 4 zadávacích podmínek: Doporučený postup č. 2/2016 Materiálně technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (DZR – domovy se zvláštním režimem),

Příloha č. 5 zadávacích podmínek: Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR, sekce ubytování,

Příloha č. 6 zadávacích podmínek: Návrh smlouvy o dílo.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: 2. Kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky / Gewichtung: 20

Preis – Gewichtung: 80

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 148-363347

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Vypracování souboru projektových dokumentací na akci: „Výstavba a modernizace Domova U Biřičky I. etapa, K Biřičce 1240 v Hradci Králové“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

14/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Atelier 99, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 02463245
Postanschrift: Purkyňova 71/99
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 612 00
Land: Tschechien
E-Mail: gregor@atelier99.cz

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 13 223 140.00 CZK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 440 000.00 CZK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

18/11/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de