Startseite »

Slowenien, Ljubljana: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 229-659538)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Slowenien, Ljubljana: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 229-659538)

28/11/2022

  
S229

Slowenien-Ljubljana: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 229-659538

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Nationale Identifikationsnummer: 2399237000
Postanschrift: Župančičeva ulica 3
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI0 Slovenija
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): Služba za pravne zadeve in javna naročila
E-Mail: gp.mp@gov.si
Telefon: +386 13695342
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mp.gov.si/si/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Izdelava projektne dokumentacije za objekt nove sodne stavbe v Ljubljani z upoštevanjem okoljskih vidikov

Referenznummer der Bekanntmachung: 4300-7/2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Izdelava projektne dokumentacije za objekt nove sodne stavbe v Ljubljani z upoštevanjem okoljskih vidikov

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: SI0 Slovenija

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Javno naročilo obsega storitve projektiranja v obsegu, ki je podrobneje opredeljen v nadaljevanju in izvedbo ostalih določenih del oziroma storitev, vse za potrebe izgradnje objekta nove sodne stavbe v Ljubljani, s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, zlasti:

a) natečajno rešitev, dopolnjeno skladno s pripombami in usmeritvami ocenjevalne komisije ter naročnika, z rekapitulacijo površin ter oceno gradbeno obrtniških in inštalacijskih (GOI) stroškov z dodano vodilno mapo in zbirnikom komunalne infrastrukture (IDZ dopolnitev v nadaljevanju),

b) idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP v nadaljevanju), izdelano na osnovi IDZ dopolnitev,

c) idejni projekt (IDP v nadaljevanju), usklajen s projektnimi in drugimi pogoji, ki vsebuje vse potrebne načrte posameznih strok, druge načrte, ki omogočajo izbor končne variante nameravanega objekta, rekapitulacijo površin in oceno GOI stroškov ter preliminarno oceno učinkovitosti za ekonomsko dobo investicije (analiza spremljanja in vrednotenje življenjskega stroškovnega ciklusa LCC),

d) projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in soglasij ter gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja (DGD s PVO v nadaljevanju) po integralnem postopku,

e) dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD v nadaljevanju) za potrebe odmere komunalnega prispevka in vlogo za odmero komunalnega prispevka,

f) dokumentacijo DGD za revizijski pregled zaklonišča,

g) sodelovanje pri reviziji projektne dokumentacije DGD – zaklonišče,

h) projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), pripravljeno ločeno za izvedbo gradnje stavbe in za ureditev odprtih površin ter za notranjo opremo, izdelano na podlagi IDP ter DGD s PVO, vključno z vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, tehnološkimi načrti, popisi del, specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI, analizo spremljanja in vrednotenje življenjskega stroškovnega ciklusa LCC ter v kolikor bo to potrebno, tudi projektno nalogo oz. načrt umestitve umetniških del za potrebe natečaja za izbiro le-teh,

i) sodelovanje pri reviziji/recenziji dokumentacije PZI,

j) podlage za projekt izvedenih del (podlage PID v nadaljevanju),

k) izdelavo projektne dokumentacije v Building Information Modeling (BIM model) v LOD ustrezne natančnosti, skladno z BIM izvedbenim načrtom (BEP), ki mora biti usklajen z naročnikom. Za fazo PZI se BIM model izdela v LOD 200-300 za arhitekturne načrte in v LOD 300-400 za načrte elektro in strojnih instalacij.

Poleg storitev projektiranja tudi sledeče storitve:

a) sodelovati pri razpisu za izbiro izvajalca GOI del in razpisu za dobavitelja opreme, pripraviti tehnični del dokumentacije za razpis za izvedbo GOI del in za razpis za dobavitelja opreme, s predizmerami in popisi del po navodilih naročnika (izdelane na osnovi PZI),

b) vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije, pridobivanje projektnih in drugih pogojev, pridobivanje mnenj ter gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja po integralnem postopku, sodelovanje v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja,

c) spremljanje gradnje (projektantski nadzor med gradnjo),

d) izvajanje aktivnosti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)

  • Dienstleistungsauftrag, der an den Gewinner oder an einen der Gewinner eines Wettbewerbs vergeben wird
Erläuterung:

Gre za javno naročilo storitev, ki se na podlagi predhodno izvedenega projektnega natečaja, organiziranega v skladu z ZJN-3 in v skladu s pravili, določenimi v projektnem natečaju, oddajo zmagovalcu ali enemu od zmagovalcev projektnega natečaja. Obvestilo o natečaju je bilo na portalu javnih naročil objavljeno 27. 7. 2021, oznaka JN005155/2021-I01. Obvestilo o izidu in zaključno poročilo je bilo na portalu javnih naročil objavljeno 12. 11. 2021, rezultati natečaja pa 28. 4. 2022. Naročnik je na podlagi rezultatov projektnega natečaja z izbranim kandidatom – ponudnikom, v skladu s točko b četrtega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju ( Ur. l. RS, št. 91/2015; ZJN-3), izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi katerega se oddaja to javno naročilo.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 161-459783

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na podlagi razlogov iz osmega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju je naročnik odstopil od izvedbe predmetnega javnega naročila in sklenitve pogodbe. O svoji odločitvi je pisno obvestil edinega ponudnika z dopisom št. 4300-7/2022/51 z dne 12. 10. 2022.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postanschrift: Slovenska cesta 54
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Postanschrift: Župančičeva ulica 3
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

23/11/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de