Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Warschau: Periodic indicative notice without call for competition

Anzeige:
08/08/2018

  
S151
  
– – Dienstleistungen – Regelmäßigen, nichtverbindlichen Bekanntmachung – die nicht als Aufruf zum Wettbewerb dient- – Entfällt 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 151-347893

Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung – Sektoren

Diese Bekanntmachung ist nur eine regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
ul. Żwirki i Wigury 1
Warszawa
00-906
Polen
Kontaktstelle(n): Włodzimierz Sieniło
Telefon: +48 226501523
E-Mail: w.sienilo@polish-airports.com
Fax: +48 226501833
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.polish-airports.com

Adresse des Beschafferprofils: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

I.6)Haupttätigkeit(en)

Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa Portu Lotniczego w Radomiu – prace projektowe

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

W związku z planowaną rozbudową Lotniska w Radomiu, Zamawiający planuje przeprowadzenie następujących postępowań przetargowych:

1. Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym dróg kołowania oraz płyt postojowych,

2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym towarzyszących obiektów kubaturowych,

3. Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w zakresie parkingów, dróg miejskich, miejsc postojowych i dworców,

4. Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym budowy Terminala.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym dróg kołowania oraz płyt postojowych

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL911

Hauptort der Ausführung:

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres projektu budowlanego wraz z PFU:

• Nowe drogi kołowania łączące płytę postojową oraz płytę odlodzeniową z drogą startową, w tym dwie drogi szybkiego zjazdu, o łącznej powierzchni około 130 000 m2. Konstrukcja nawierzchni umożliwiająca kołowanie samolotów o literze kodu C bez ograniczeń oraz zapewniająca możliwość operowania samolotów kodu E.

• Płyta postojowa o całkowitej powierzchni około 50 000 m2, obejmująca 9 nowych stanowisk postojowych dla samolotów kodu C oraz 2 stanowiska postojowe kodu E oraz układ dróg serwisowych dwukierunkowych, pola odstawcze dla sprzętu GSE.

• Płyta do odladzania samolotów o powierzchni około 10 000 m2, obejmująca 2 stanowiska kodu C i alternatywnie 1 stanowisko kodu E. W rejonie płyty odlodzeniowej należy zaprojektować infrastrukturę przeznaczoną do składowania środków chemicznych służących do odladzania/przeciwdziałania oblodzeniu oraz miejsca postojowe dla sprzętu do odladzania, wraz układem dróg serwisowych dwukierunkowych.

• Oznakowanie poziomie, pionowe, oświetlenie nawigacyjne, zasilanie elektroenergetyczne i odwodnienie dla projektowanych dróg kołowania, płyt postojowych i odlodzeniowych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym towarzyszących obiektów kubaturowych

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL911

Hauptort der Ausführung:

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Projekt budowlany wraz z PFU obejmuje następujące obiekty:

• Parterowa hala utrzymania sprzętu lotniskowego o powierzchni całkowitej około 3 000 m2, wraz z placem manewrowym o powierzchni około 6 000 m2.

• Budynek wielokondygnacyjny dla służb lotniskowych oraz centrum zarządzania kryzysowego o funkcjach operacyjnych i socjalnych. Powierzchnia całkowita około 2 500 m2.

• Budynek wielokondygnacyjny o funkcjach administracyjnych. Powierzchnia całkowita około 1 500 m2.

• Wielokondygnacyjny Budynek Lotniskowej Straży Pożarnej, wraz z garażem, o całkowitej powierzchni około 1 500 m2 i placem manewrowym o powierzchni około 2 000 m2.

• Budynek parterowy o funkcjach socjalnych o powierzchni około 800 m2.

• Brama wjazdowa, plac manewrowy, parking strefy dostaw, parking dla personelu oraz gości. Powierzchnia całkowita około 7 500 m2.

• Dwukierunkowa droga serwisowa o długości około 600 m.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w zakresie parkingów, dróg miejskich, miejsc postojowych i dworców,

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL911

Hauptort der Ausführung:

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym następującej infrastruktury:

• Wewnętrzny układ drogowy landside o długości około 2 000 metrów.

• Wewnętrzny układ drogowy „kerb” przed terminalem z jezdniami dla taksówek,

Kiss & fly, umożliwiającymi opuszczenie kerbu, oraz jezdnią obsługującą parking P1 oraz dworzec autobusowy.

• Dwa wjazdy/wyjazdy z systemem pobierania opłat, wraz z podłączeniem wewnętrznego układu drogowego do systemu dróg miejskich.

• Parkingi terenowe krótkookresowe P1, P2 na łącznie około 800 pojazdów. Powierzchnia całkowita około 25 000 m2.

• Parking terenowy długoterminowy P3 na około 3 000 pojazdów. Powierzchnia całkowita 100 000 m2.

• Zadaszony dworzec autobusowy o powierzchni około 7 000 m2.

• 3 bramy wjazdowe lotniska wraz z punktami kontroli bezpieczeństwa.

• Brama przeciwpożarowa lotniska oraz rejon koncentracji sił i środków zewnętrznych.

• Magazyn paliw lotniczych oraz dla pojazdów lotniskowych i lotniskowa stacja paliw. Powierzchnia całkowita około 2 500 m2.

• Drogi patrolowe o długości około 1 500 m.

• Ogrodzenie lotniska na długości około 5 000 m.

• Przebudowa ul. Lubelskiej z ul. Poranną oraz wjazdem na lotnisko

• Przebudowa ul. Lubelskiej w północno-wschodniej części lotniska, dł. około 1000 m.

Wszystkie drogi powinny być oświetlone latarniami ulicznymi oraz posiadać system kanalizacji deszczowej. Projekt powinien zawierać analizy prognozowanego natężenia ruchu oraz projekt organizacji ruchu.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym budowy Terminala

Los-Nr.: 4

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL911

Hauptort der Ausführung:

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres projektu budowalnego wraz z PFU obejmuje jednokondygnacyjny terminal pasażerski o przepustowości rocznej co najmniej 3 miliony pasażerów rocznie, przy założeniu obsługi głównie ruchu czarterowego o dużej sezonowości. Budynek musi spełniać wszystkie niezbędne funkcje z zakresu obsługi pasażerów odlatujących i przylatujących, a także funkcje komercyjne, magazynowe, techniczne i w ograniczonym zakresie funkcje operacyjne, socjalne oraz biurowe. Wymaga się aby projekt terminala uwzględniał m.in. wyposażenie w postaci około 30 stanowisk check-in, 9 ogólnodostępnych linii kontroli bezpieczeństwa, 9 poczekalni odlotowych oraz gate’ów, 3 karuzeli bagażowych. Z zadania wyłączony jest projekt sortowni bagażu, objęty oddzielnym opracowaniem. Powierzchnia całkowita budynku około 30 000 m2. Wykonawca projektu terminala musi opracować na dużym poziomie ogólności koncepcję dalszej modułowej rozbudowy strefy odlotów (check-in, sortownia bagażu, kontrola bezpieczeństwa, poczekalnie odlotowe) oraz przylotów (karuzele bagażowe, sortownia bagażu, kontrola dokumentów na przylotach), zapewniającej całkowitą przepustowość terminala na poziomie 10 milionów pasażerów rocznie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:

10/08/2018

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

06/08/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 6
Ausgabe
6.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de