Startseite » Ausschreibung »

Polen, Ustroń: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Ustroń: Bekanntmachung vergebener Aufträge

26/02/2020

  
S40
  
Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Ustroń: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 040-095171

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. 3 Maja 130
Ort: Ustroń
NUTS-Code: PL225
Postleitzahl: 43-450
Land: Polen
Kontaktstelle(n): 1. Zbigniew Kufrej; 2. Bartosz Siwiec
E-Mail: czantoria@czantoria.net
Telefon: +48 338543550

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.czantoria.net

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Spółka prawa handlowego

I.5)Haupttätigkeit(en)

Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną …

Referenznummer der Bekanntmachung: P / 2 / 2019r.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną (projektowo-kosztorysową), przyrodniczą, informatyczną, marketingowo-edukacyjno-promocyjną, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz nadzorami autorskimi i przyrodniczymi.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 1 054 800.00 EUR

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71221000

71222000

71310000

71318000

71248000

71242000

71313000

80340000

80000000

79342200

39294100

72240000

79421100

71220000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL225

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I. Przedmiot zmówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną (projektowo-kosztorysową), przyrodniczą, informatyczną, marketingowo-edukacyjno-promocyjną, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz nadzorami autorskimi i przyrodniczymi.

2. Realizacja zadania będzie przebiegać w następujących etapach:

1) etap I: Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej;

2) etap II: Wykonanie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

3) etap III: Dokonanie uzgodnień i uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji dla projektu;

4) etap IV: Nadzór autorski i przyrodniczy.

3. Lokalizacja projektu

Informacja na temat numerów działek, własności, zapisów planu zagospodarowania przestrzennego – do uzyskania od Zamawiającego, mapy lokalizacyjne.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w:

1) opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako OPZ) stanowiącym Załącznik nr 6 do nin. SIWZ;

2) koncepcji projektu stanowiąca Załącznik nr 7 do nin. SIWZ;

3) inne dokumenty (między innymi wypisy / wyrysy z ewidencji, załączniki mapowe) stanowiące Załącznik nr 8 do nin. SIWZ;

II. Ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w pozycji „II.1.1) Nazwa" formularz ogłoszenia uniemożliwił podanie pełnej nazwy zamówienia która brzmi: „Wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną (projektowo-kosztorysową), przyrodniczą, informatyczną, marketingowo-edukacyjno-promocyjną, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz nadzorami autorskimi i przyrodniczymi."

III. Ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w pozycji „II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów" formularz ogłoszenia uniemożliwił podanie pełnej informacji o terminach realizacji poszczególnych etapów zamówienia tj.: etap I: do 12 mc od podpisania umowy (w tym pełne 11 m-cy obserwacji); etap II: do 16 mc od podpisania umowy; etap III: do 20 mc od podpisania umowy; etap IV: od dnia odbioru dokumentacji (z uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami) do dnia zakończenia robót.

IV. Ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w pozycji „I.3) Komunikacja" formularz ogłoszenia uniemożliwił podanie pełnej informacji o komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami. Zgodnie z część VII SIWZ pkt 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Pozostałe informacje zawarte są w części VII SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Dodatkowe doświadczenie osób dedykowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 149-367463

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną …

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

17/02/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: BBC Best Building Consultants Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (lider konsorcjum)
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 701-059-58-72
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 155 lok. U3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-326
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski (partner konsorcjum)
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 838-174-38-53
Postanschrift: ul. Gen. Bema 42A
Ort: Żyrardów
NUTS-Code: PL926
Postleitzahl: 96-300
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 342 350.50 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 054 800.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll

Anteil: 10 %

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamów. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamów. oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zam. podjętej w postęp. o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zam., której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postęp. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzecz. skargę może wnieść także Prezes Urzędu, który może także przystąpić do toczącego się postęp.. Do czynności podejmowanych przez Prezesa stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wym. przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia itd.

6.5. Na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądań.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

21/02/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild md 4
Ausgabe
4.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de