Startseite »

Polen, Toruń: Zusätzliche Angaben (2022/S 121-345094)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Toruń: Zusätzliche Angaben (2022/S 121-345094)

27/06/2022

  
S121

Polen-Toruń: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 121-345094

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 117-331351)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Nationale Identifikationsnummer: 956-10-44-672
Postanschrift: Prosta 32
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Smoczyńska
E-Mail: przetargi@kujawy.psp.gov.pl
Telefon: +48 691650581
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kujawy.psp.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.kujawy.psp.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konkurs realizacyjny jednoetapowy na koncepcję architektoniczną Modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu

Referenznummer der Bekanntmachung: WT.2370.11.2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i rozbudowa siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu znajdującej się na obszarze toruńskiej Starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zabudowania składają się z neogotyckiego budynku głównego wzniesionego w latach 1901-1903, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, o zróżnicowanej bryle dwu- trzykondygnacyjnej wraz z wieżą oraz z budynku pomocniczego, niebędącego zabytkiem, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, skomunikowanego wewnętrze z budynkiem głównym.

Realizacja inwestycji finansowana będzie z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025.

Obiekt wykorzystywany będzie na dwa główne cele:

1) administracyjny – siedziba Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz urzędu obsługującego powyższy organ;

2) operacyjny – Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP (część obiektu zaliczana do infrastruktury krytycznej) oraz siedziba grupy dowódczo-sztabowej wraz z pojazdami i sprzętem dowodzenia i łączności.

Nowoprojektowany budynek będzie tworzył jedną funkcjonalną całość z zabytkowym budynkiem dawnej straży ogniowej.

Zamawiający, przez publiczne ogłoszenie, przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej wybranej przez Sąd konkursowy w konkursie realizacyjnym, jednoetapowym na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu, prowadzonym na podstawie Ustawy oraz Regulaminu. Autor wybranej pracy konkursowej zostanie wybrany do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym koncepcji modernizacji i rozbudowy budynku KW PSP oraz koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze wskazanym w regulaminie jako zakres opracowania konkursowego. Komunikacja w konkursie w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego. Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Rozdziału III Regulaminu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Prac konkursowych jedynie Uczestników konkursu spełniających określone przez Organizatora obiektywne wymagania określone w Rozdziale III Regulaminu. Składanie Prac konkursowych poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową oraz dodatkowo w formie papierowej, w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Rozdziale IV Regulaminu. Podstawową zasadą w niniejszym Konkursie jest zasada anonimowości prac konkursowych i Uczestników konkursu względem Sądu Konkursowego

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

22/06/2022

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 117-331351

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Anstatt:

Tag: 06/07/2022

Ortszeit: 15:00

muss es heißen:

Tag: 14/07/2022

Ortszeit: 15:00

Abschnitt Nummer: IV.2.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Anstatt:

Tag: 14/07/2022

muss es heißen:

Tag: 19/07/2022

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiającym konkursu jest Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu, ul. Prosta 32. Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Toruń, Bulwar Filadelfijski 8/1 87-100 Toruń.

Publicznie dostępna strona internetowa dedykowana Konkursowi służąca do zamieszczania przez Organizatora wszelkich informacji związanych z Konkursem, zawierająca pełny dostęp do dokumentów to https://kwpsp.sarptorun.pl. Środek komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Organizator będzie prowadził komunikację z Uczestnikami konkursu w tym w szczególności, który jako wyłączny będzie służył do przekazywania/składania przez Uczestników konkursu wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, podmiotowych środków dowodowych, wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (pytania do Regulaminu konkursu), prac konkursowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w konkursie między Organizatorem a Uczestnikami konkursu to platforma komunikacji elektronicznej dostępna pod

adresem: https://epk.sarp.pl oraz poprzez Stronę internetową Konkursu w zakładce „Elektroniczna Platforma Konkursowa”. Platforma zakupowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (platformazakupowa.pl), to pomocniczy środek komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Organizator będzie przekazywał wszelkie informacje Uczestnikom konkursu w zakresie przekazywania wiadomości, publikowania komunikatów publicznych dotyczących postępowania, w tym informacji o złożonych ofertach, środkach jakie zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia.. Platforma komunikacji elektronicznej dostępna jest pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kujawy_psp, konkurs w zakładce „Postępowania”. Prace konkursowe będą składane do 5.10.2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej odbędzie się 28.10.2022 r. O wystawie pokonkursowej oraz dacie dyskusji uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie. Data 6.07.2022 r. to termin składania przez EPK wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Termin składania przez EPK wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora to 14.07.2022 r. Natomiast 19.07.2022 r. to termin poinformowania uczestników konkursu przez EPK o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszeniu do składania prac konkursowych lub powiadomieniu o niedopuszczeniu do udziału w konkursie.

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung Sonderausg. 1
Ausgabe
Sonderausg. 1.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de