Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Rzeszów: Zusätzliche Angaben - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Rzeszów: Zusätzliche Angaben

Anzeige:
14/09/2018

  
S177
  
– – Dienstleistungen – Ergänzende Angaben – Offenes Verfahren 

Polen-Rzeszów: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 177-401960

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 158-362444)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Korniak
Telefon: +48 178754636
E-Mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS-Code: PL823

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.erzeszow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych budowy Zespołu Oświatowego przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Referenznummer der Bekanntmachung: CZ-A.271.83.241.2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych dla potrzeb projektowych opinii, warunków, pozwoleń, sporządzenie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o udzielenie pozwolenia na budowę a także zgłoszeń nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykaz elementów opracowania zawiera tabela opracowań projektowych, stanowiąca załącznik do umowy.

Zakres prac projektowych obejmuje:

— budowę zespołu oświatowego, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole, wraz z instalacjami wewnętrznymi,

— przebudowę/przełożenie istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowana inwestycją,

— budowę niezbędnych przyłączy i odcinków nowych sieci,

— inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,

— zagospodarowanie terenu wraz z projektem zjazdu z drogi publicznej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

12/09/2018

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 158-362444

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: III.1.3

Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane* do projektowania w odpowiednim zakresie, w specjalnościach:

— architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej branży architektonicznej budowy nowego budynku oświatowego wraz z zagospodarowaniem terenu, na podstawie której wykonano roboty budowlane lub roboty budowlane są w trakcie realizacji,

— konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń,

— instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń,

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych bez ograniczeń,

— instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

— instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane* do projektowania w odpowiednim zakresie, w specjalnościach:

— architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej branży architektonicznej budowy nowego budynku oświatowego wraz z zagospodarowaniem terenu,

— konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń,

— instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń,

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych bez ograniczeń,

— instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

— instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Anstatt:

Tag: 27/09/2018

Ortszeit: 11:00

muss es heißen:

Tag: 28/09/2018

Ortszeit: 11:00

Abschnitt Nummer: IV.2.7

Anstatt:

Tag: 27/09/2018

Ortszeit: 13:15

muss es heißen:

Tag: 28/09/2018

Ortszeit: 13:15

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Top-Themen

Epoxidharz
Sanitärausstattung – Armaturen und Möbel
Sichtbeton

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de