Startseite »

Polen, Ruda Śląska: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 020-050431)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Ruda Śląska: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 020-050431)

28/01/2022

  
S20

Polen-Ruda Śląska: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 020-050431

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
Postanschrift: ul. Pokoju 13
Ort: Ruda Śląska
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 41-709
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Rother
E-Mail: przetargi@pwik.com.pl
Telefon: +48 323424269
Fax: +48 323424272
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pwik.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik

I.6)Haupttätigkeit(en)

Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oczyszczalni ścieków „Orzegów” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę

Referenznummer der Bekanntmachung: GRZ/262/118-TO/2021

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oczyszczalni ścieków „Orzegów” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Orzegów” w Rudzie Śląskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)

Wert ohne MwSt.: 2 295 000.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000 Architekturentwurf

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL22A Katowicki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oczyszczalni ścieków „Orzegów” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę

Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie następujących części:

1. Uzyskanie map do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntu.

2. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

3. Wykonanie koncepcji technologicznej modernizacji oczyszczalni z podziałem robót na dwa etapy realizacji.

4. Wykonanie inwentaryzacji istniejącej automatyki wraz z nowymi założeniami technologicznymi dla branży AKPiA.

5. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

6. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jeżeli będzie taki wymóg prawny.

7. Uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień, operatów wodnoprawnych, prawomocnych pozwoleń, decyzji, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

8. Wykonanie projektów budowlanych : zagospodarowania terenu oraz architektoniczno – budowlanego.

9. Uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

10. Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) wraz ze wszystkimi projektami branżowymi uwzględniającymi konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją oraz uwzględniającymi również roboty tymczasowe, na czas realizacji inwestycji, wynikające z konieczności ciągłej pracy oczyszczalni.

11. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

12. Wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.

13. Opracowanie projektu rozbiórki obiektów i urządzeń, które nie będą adoptowane wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/decyzji.

14. W przypadku kolizji planowanych prac z istniejącym drzewostanem, inwentaryzację zieleni, sporządzenie projektu nasadzeniu kompensacyjnych i uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia w zakresie projektowania oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 10.000 m3/dobę / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia w zakresie projektowania zbiorników retencyjnych zamkniętych o pojemności powyżej 1000 m3 / Gewichtung: 20

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pełny tytuł zamówienia brzmi: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oczyszczalni ścieków „Orzegów” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Orzegów” w Rudzie Śląskiej.”

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 174-455043

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: GRZ/262/118-TO/2021

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oczyszczalni ścieków „Orzegów” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

14/01/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Biuro Projektów Gospodarki Wodno – Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 6310101046
Postanschrift: ul. H. Sienkiewicza 10
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-101
Land: Polen
E-Mail: biuro@hydrosan.com.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 357 950.00 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 295 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Projekt branży technologicznej

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).

2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało opisane w ROZDZIALE XXXI SWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

25/01/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 5
Ausgabe
5.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de