Startseite »

Polen, Poznań: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 189-534880)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Poznań: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 189-534880)

30/09/2022

  
S189

Polen-Poznań: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 189-534880

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Nationale Identifikationsnummer: 000294065
Postanschrift: ul. Noskowskiego 23
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-705
Land: Polen
E-Mail: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl
Telefon: +48 618544890
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/wsse-poznan

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene

I.5)Haupttätigkeit(en)

Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem prowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: Rozbudowa LMiP WSSE w Poznaniu wraz z utworzeniem laboratorium BSL3 wraz z wyposażeniem

Referenznummer der Bekanntmachung: EA-ZP.272.7.2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem prowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj pn.:„Rozbudowa Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z utworzeniem laboratorium BSL3 (3-go poziomu hermetyczności) wraz z wyposażeniem” w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Szczegółowy opis i zakres nadzorowanej inwestycji znajduje się w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/ w zakładce dotyczącej zamówienia, którego dotyczyć ma usługa nadzoru inwestorskiego.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Niedrigstes Angebot: 595 000.00 PLN / höchstes Angebot: 890 000.00 PLN das berücksichtigt wurde

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań

Hauptort der Ausführung:

Poznań, ul. Nowowiejskiego 60

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem prowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj pn.:„Rozbudowa Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z utworzeniem laboratorium BSL3 (3-go poziomu hermetyczności) wraz z wyposażeniem” w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Zadanie objęte nadzorem inwestorskim obejmuje m.in.: przebudowę i rozbudowę budynku laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Nowowiejskiego 60 poprzez dobudowę czterokondygnacyjnego budynku wraz z kondygnacją techniczną na potrzeby pracowni laboratoryjnych (w tym pracowni III klasy bezpieczeństwa). Kompleksowa realizacja inwestycji polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu oraz wyposażeniu nowego skrzydła laboratorium wraz z remontem budynku istniejącego, niezbędnymi rozbiórkami, budową parkingu, budową zadaszonego parkingu rowerowego dla pracowników, budową podziemnego zbiornika do magazynowania wody deszczowej o poj. 20m3 oraz przebudową infrastruktury technicznej na terenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przewidzianej do realizacji na działce nr 57, 59, 60, ark. 9, obręb Poznań 51, położonej przy ul. Nowowiejskiego 60 i 62 w Poznaniu.

Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nadzorowana inwestycja będzie przebiegać w trzech etapach:

I etap – prace projektowe,

II etap – rozbiórka przybudówki istniejącego budynku oraz budowa budynku laboratorium i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego, dostawą wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,

III etap – remont budynku istniejącego wraz z zakończeniem wszelkich prac

i uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie całego obiektu.

Szczegółowy opis i zakres nadzorowanej inwestycji znajduje się w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/ w zakładce dotyczącej zamówienia, którego dotyczyć ma usługa nadzoru inwestorskiego.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 079-212637

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem prowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: Rozbudowa LMiP WSSE w Poznaniu wraz z utworzeniem laboratorium BSL3 wraz z wyposażeniem

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

13/09/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 0000042360
Postanschrift: ul. Budziszyńska 35/1
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Postleitzahl: 54-434
Land: Polen
E-Mail: przetargi@ekocentrum.pl
Telefon: +48 3539136

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 860 777.83 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 731 850.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł.

Kryteria:

Cena 60%

Doświadczenie zawodowe Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru 40%

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

26/09/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2023
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 11-12
Ausgabe
11-12.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de