Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Poznań: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Poznań: Bekanntmachung vergebener Aufträge

14/09/2018

  
S177
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 177-401791

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17
Poznań
61-841
Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Chudyka
Telefon: +48 618785210
E-Mail: zp@um.poznan.pl
Fax: +48 618785203
NUTS-Code: PL415

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.poznan.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie przekopów próbnych i badań geofizycznych w zakresie inwentaryzacji podziemnej infrastruktury technicznej oraz opracowanie map do celów projektowych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZOU-XII.271.97.2018.MC

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w czynności w ramach wskazanego obszaru projektu

• „Program Centrum — etap I — przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego

w ulicach:

Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” — zakres 2, oraz

• „Programu Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w

ul. Ratajczaka” – zakres na odcinku ulicy Ratajczaka między placem Wolności a skrzyżowaniem z ulicą Św.

Marcin.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 800 000.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71355000

72900000

71510000

71354000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL415

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy ujęty w niniejszym zamówieniu, obejmuje przekopy próbne, badania terenowe, wykonanie

dokumentacji geodezyjnej i fotograficznej wraz z „Raportem z badań geofizycznych w zakresie inwentaryzacji

podziemnej infrastruktury technicznej”, a także opracowanie mapy do celów projektowych.

Ma to na celu umożliwienie Zamawiającemu opracowanie projektu budowlanego wraz z PFU dla zadania

Inwestycyjnego pn. „Program Centrum — etap I — przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem

ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa”

oraz Program Centrum etap II w zakresie części ul. Ratajczaka – (obszar wskazany na załączniku nr 1 do

umowy), z należytą starannością – w oparciu o aktualne i wiarygodne dane dotyczące infrastruktury podziemnej

i naziemnej, ukształtowania terenu oraz innych potencjalnych przeszkód naziemnych i podziemnych. Obszar

działań będących przedmiotem niniejszego zamówienia znajduje się w ścisłym centrum Poznania, w strefie

ochrony konserwatorskiej i obejmuje m.in. odcinki ulic: Św. Marcin, skrzyżowanie Fredry z Mielżyńskiego, al.

Marcinkowskiego, 27 Grudnia, Ratajczaka, pl. Wolności, Kantaka i Gwarnej.

3) Ogólne wymagania dla przedmiotu zamówienia:

a) Opracowania stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia muszą być wykonane zgodnie z umową,

obowiązującymi przepisami techniczno—budowlanymi, aktualnymi normami w kolejności stosowania – zgodnie

z art. 30 Pzp, wytycznymi, oraz muszą być kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

b) Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia ma obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanych z

pracami terenowymi oraz dostępem do miejsca prac, w tym uwzględniając:

• Opracowanie oraz uzgodnienia projektów tymczasowej organizacji ruchu (TOR), zgodnie z procedurą

obowiązującą na terenie Miasta Poznania;

• Wdrożenie, utrzymanie oraz demontaż elementów TOR;

• Opłatę za zajęcia pasa drogowego;

• Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

c) Wymagania technologiczne i organizacyjne dotyczące prowadzenia prac:

• Prace terenowe mogą być realizowane po uzyskaniu przez Wykonawcę niezbędnych pozwoleń i uzgodnień z zarządcą pasa drogowego (Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu) oraz organizatorem transportu publicznego(Zarząd Transportu Miejskiego). Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu

w trakcie prowadzenia pomiarów będzie obowiązkiem Wykonawcy;

• Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie prowadzenie prac pomiarowych także w porze nocnej.

• W przypadku inwentaryzacji obiektów zabytkowych winny uwzględniać zasady Karty Londyńskiej dotyczącej zasad komputerowych metod wizualizacji dziedzictwa kulturowego z 2009 r.

4) Wykonanie przekopów próbnych wraz z dokumentacją geodezyjną i fotograficzną, powinno spełniać poniższe warunki:

a) wykonanie przekopów kontrolnych do głębokości 4m poniżej poziomu terenu i na szerokości co najmniej 1,5 m, proponowana lokalizacja, długość i ilość przekopów (w poprzek ulicy) zostały oznaczone na załączniku graficznym, który stanowi załącznik graficzny nr 3 do umowy.

b) po wykonaniu każdego przekopu należy wezwać Zamawiającego na wizję lokalną, wykonać dokumentację fotograficzną i pomiary geodezyjne wszelkich odkopanych obiektów oraz nanieść te pomiary na szkic terenowy wykorzystując w tym celu podkład geodezyjny.

c) po zakończeniu inwentaryzacji przywrócenie otworów przekopów kontrolnych, nawierzchni, chodników oraz elementów wyposażenia pasa drogowego (np.: znaki drogowe, mała architektura) do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia prac.

d) W zakresie infrastruktury torowej prace prowadzić należy z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie doprowadzić do naruszenia torowiska oraz kanalizacji odwodnieniowej

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POIS.06.01.00-00-0032/16-00 POIS.06.01.00-00-0030/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

Beschleunigtes Verfahren

Begründung:

Niezbędne jest zakończenie postępowania przetargowego w jak najszybszym terminie, gdyż realizacja tego zamówienia daje możliwość płynnej realizacji dalszych części Projektu Centrum zgodnie z przyjętym harmonogramem i warunkuje zapisy umowy na wykonanie projektu budowlanego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 127-289652

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

31/08/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Graph’it Sp. z o.o.
Stępińska 22/30 lok. 424
Warszawa
00-739
Polen
NUTS-Code: PL911

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 813 008.13 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 800 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

11/09/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de