Startseite »

Polen, Olsztyn: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 227-652210)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Olsztyn: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 227-652210)

24/11/2022

  
S227

Polen-Olsztyn: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 227-652210

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ Sp. z o.o.
Postanschrift: Dąbrowszczaków 21 lok. 430
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 10-542
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dagmara Ciesielska – Jasińska
E-Mail: pzpkancelaria@gmail.com
Telefon: +48 721023779
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://simkznpolnoc.pl/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: spółka z o.o.

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie

Referenznummer der Bekanntmachung: SIMKZN/NzO.153.2/2022/1

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiającego dla zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie na działkach nr: 910/1, 619/3 obręb 6 m. Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do Opisu Potrzeb i Wymagań (OPiW) oraz koncepcji architektonicznej Zamawiającego, która stanowi załącznik nr 2a do niniejszego OPiW zamieszczonego na platformie przetargowej zamawiącego

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000 Architekturentwurf

71314000 Dienstleistungen im Energiebereich

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL Polska

Hauptort der Ausführung:

województwo warmińsko mazurskie, powiat kętrzyński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiającego dla zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie na działkach nr: 910/1, 619/3 obręb 6 m. Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do Opisu

21/10/2022S204

https://ted.europa.eu/TED

2 / 6

Dz.U./S S204

21/10/2022

580885-2022-PL

3 / 6

Potrzeb i Wymagań (OPiW) oraz koncepcji architektonicznej Zamawiającego, która stanowi załącznik nr 2a do niniejszego OPiW.

2. Zamawiający określa następujące potrzeby i cechy charakterystyczne usługi, stanowiące przedmiot zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

Kompletną dokumentację projektową.

Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Opis potrzeb zamawiającego i cechy charakterystyczne usługi, stanowiące przedmiot zamówienia zawiera również załącznik nr 2 do OPiW, koncepcja architektoniczna stanowiąca załącznik nr 2a oraz założenia programowe SBC, stanowiące załącznik nr 2b.

3. Negocjacjom nie podlega zakres opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, która musi być opracowana na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiającego, jako głównego załącznika Opisu przedmiotu zamówienia oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Zamawiający wymaga również opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej podział na etapy: Etap I – Budynek nr 1 oraz Etap II – Budynek nr 2, wraz z przynależną częścią garaży podziemnych i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji.

5. Zamawiający nie przewiduje podziału negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Skrócenie terminu wykonania Etapu I / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 204-580885

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Land: Polen

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Land: Polen

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

19/11/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2023
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 12
Ausgabe
12.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de