Startseite » Allgemein »

Polen, Łódź: Zusätzliche Angaben (2021/S 012-025915)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Łódź: Zusätzliche Angaben (2021/S 012-025915)

19/01/2021

  
S12

Polen-Łódź: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 012-025915

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 252-636672)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postanschrift: Piotrkowska 175
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Filipczak
E-Mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefon: +48 422726462
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn.: „Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych (…)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZIM-DZ.2621.33.2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn.:

„Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej” w ramach zadania:

„Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

14/01/2021

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 252-636672

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: II.2.4

Anstatt:

1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: “Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej”.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy

muss es heißen:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn.: „Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w tomie II – Formularz aktu umowy.

3. Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych – „Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice w Łodzi wraz z budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi rozbiórkami” (ZIM-DZ.2621.32.2020). Pełna dokumentacja dot. powyższego postępowania dostępna jest na stronie Zamawiającego pod adresem https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11043,Przebudowa-i-rozbudowa-Zajezdni-Tramwajowej-Chocianowice-w-Lodzi-wraz-z-budowa-p.html

Wykonawca winien zapoznać się z ww. dokumentacją przed złożeniem oferty.

Abschnitt Nummer: III.1.3

Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):

1.wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.

(…)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił nadzór nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem nad:

a) dwoma zamówieniami polegającymi na budowie lub przebudowie obiektów o charakterze przemysłowym, każde o wartości robót brutto nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN, dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie

b) dwoma zamówieniami polegającymi na budowie lub przebudowie drogi wraz z torowiskiem, każde o wartości robót brutto nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN, dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy):

1. wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

(…)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił nadzór nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem nad:

a) dwoma zamówieniami polegającymi na budowie lub przebudowie obiektów o charakterze przemysłowym, każde o wartości robót brutto nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN, dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie;

b) dwoma zamówieniami polegającymi na budowie lub przebudowie drogi wraz z torowiskiem, każde o wartości robót brutto nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN, dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Anstatt:

Tag: 02/02/2021

Ortszeit: 12:00

muss es heißen:

Tag: 18/03/2021

Ortszeit: 12:00

Abschnitt Nummer: IV.2.7

Anstatt:

Tag: 02/02/2021

Ortszeit: 13:00

muss es heißen:

Tag: 18/03/2021

Ortszeit: 13:00

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

Anzeige:
arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 2
Ausgabe
2.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de