Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Katowice: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Katowice: Bekanntmachung vergebener Aufträge

05/12/2018

  
S234
  
– – Lieferungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Katowice: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 234-534809

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47
Katowice
40-635
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Uchto
Telefon: +48 323598955
E-Mail: auchto@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS-Code: PL22A

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.gcm.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.gcm.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa Bloku Operacyjnego dla SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca – Zadanie 52. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Operacyjnego Infr…

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ.3321.238.2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Lieferauftrag

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest

Budowa Bloku Operacyjnego dla SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca – Zadanie 52.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

(Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych – Utworzenie SOR)

Pakiet 1 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Pakiet 2 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) Formularz cenowy (Załącznik nr 1),

b) Istotne dla stron postanowienia umowne (Załącznik nr 2),

c) Program funkcjonalno-użytkowy (Załącznik nr 4),

d) Rysunek nr 1 (Załącznik nr 5),

e) Rysunek nr 2 (Załącznik nr 6).

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 53 500.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 1 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000

45000000

45311200

45317000

45450000

32200000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL22A

Hauptort der Ausführung:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice–Ochojec, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest

Budowa Bloku Operacyjnego dla SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca – Zadanie 52.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

(Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych – Utworzenie SOR)

Pakiet 1 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Pakiet 2 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo w przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotnie warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W dniu 22.8.2018 r. Zamawiający wszczął postępowanie na

Budowa Bloku Operacyjnego dla SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca – Zadanie 51.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

(Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych – Utworzenie SOR)

Pakiet 1 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Pakiet 2 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Nr sprawy DZ.3321.163.2018 zamieszczając na stronie internetowej www.bip.gcm.pl opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 160-366541 Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Do upływu terminu składnia ofert tj. do dnia 1.10.2018 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

0139/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000

45000000

45311200

45317000

45450000

32200000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL22A

Hauptort der Ausführung:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice–Ochojec, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest

Budowa Bloku Operacyjnego dla SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca – Zadanie 52.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

(Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych – Utworzenie SOR)

Pakiet 1 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Pakiet 2 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo w przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotnie warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W dniu 22.8.2018 r. Zamawiający wszczął postępowanie na

Budowa Bloku Operacyjnego dla SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca – Zadanie 51.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

(Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych – Utworzenie SOR)

Pakiet 1 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Pakiet 2 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Nr sprawy DZ.3321.163.2018 zamieszczając na stronie internetowej www.bip.gcm.pl opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 160-366541 Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Do upływu terminu składnia ofert tj. do dnia 1.10.2018 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

0139/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)

  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo w przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotnie warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W dniu 22.8.2018 r. Zamawiający wszczął postępowanie na

Budowa Bloku Operacyjnego dla SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca – Zadanie 51.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

(Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych – Utworzenie SOR)

Pakiet 1 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Pakiet 2 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Nr sprawy DZ.3321.163.2018 zamieszczając na stronie internetowej www.bip.gcm.pl opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 160-366541 Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Do upływu terminu składnia ofert tj. do dnia 1.10.2018 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 215-492156

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 1 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

FS Instalacje Sp. z o.o.
ul. Bocheńskiego 74
Katowice
40-847
Polen
NUTS-Code: PL22A

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 37 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2 – System przywołania personelu medycznego i pacjenta SOR

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

FS Instalacje Sp. z o.o.
ul. Bocheńskiego 74
Katowice
40-847
Polen
NUTS-Code: PL22A

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 500.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 4587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 4587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

03/12/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de