Startseite »

Polen, Danzig: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 121-344732)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Danzig: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 121-344732)

27/06/2022

  
S121

Polen-Danzig: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 121-344732

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
Nationale Identifikationsnummer: 000168372
Postanschrift: ul. Żaglowa 11
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-560
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Małkowski
E-Mail: drmg@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583205100
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.drmg.gdansk.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” EDYCJA 2023 Etap II

Referenznummer der Bekanntmachung: 33/BZP-U.500.9/2022/MD

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków, nie zmieściła się w sekcji II.1.1) ogłoszenia, brzmi: Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska

w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” EDYCJA 2023 Etap II

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 381 668.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71355000 Vermessungsarbeiten

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL633 Trójmiejski

Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych lub dokonanie niezbędnych zgłoszeń, pozwalających na prowadzenie robot budowlanych, wg wykazu ulic zestawionych poniżej:

1. ul. Oriona w Gdańsku

2. ul. Temidy w Gdańsku

3. łącznik ul. Zamenhofa i ul. Szymanowskiego w Gdańsku

4. ul. Woźnicy, ul. Strzelca, ul. Neptuna, ul. Plejady, ul. Urana, ul. Mirandy i ul. Plutona w Gdańsku.

2) Problematyka prac projektowych winna obejmować:

a) Budowę oświetlenia ulic,

b) Demontaż ewentualnego istniejącego oświetlenia,

c) Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź ich zabezpieczenie,

d) Odtworzenie elementów zagospodarowania terenu,

e) Zasilanie istniejącego oświetlenia ulic z projektowanych szafek oświetleniowych wynikających z warunków technicznych do projektowania,

f) Rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień,

g) Wykonanie operatu dendrologicznego, wykazującego wartościowe okazy drzew i krzewów wraz z zaleceniami i wytycznymi mającymi na celu jak największe zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym, który należy złożyć do uzgodnienia w GZDiZ,

h) Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej,

i) Wykonanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką drzewostanem, którą należy złożyć do uzgodnienia w GZDiZ,

j) W przypadku wycinki drzew, krzewów należy opracować projekt nasadzeń zastępczych i uzgodnić go – rodzaj nasadzeń i ich lokalizację z Zarządcą drogi,

k) Opracowanie wniosków o uzyskanie decyzji – pozwolenia na prowadzenie prac / badań archeologicznych do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeśli jest to wymagane),

l) Opracowanie wniosków o pozwolenie wodno-prawne (jeśli jest to wymagane),

m) Przygotowanie niezbędnych materiałów oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę, lub dokonanie niezbędnych zgłoszeń pozwalających na prowadzenie robót budowlanych.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71355000 Vermessungsarbeiten

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL633 Trójmiejski

Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych lub dokonanie niezbędnych zgłoszeń, pozwalających na prowadzenie robot budowlanych, wg wykazu ulic zestawionych poniżej:

1. ul. Listki, ul. Piwonii w Gdańsku

2. ul. Opłotki w Gdańsku

3. ul. Kempingowej (fragment do pos. nr 5) w Gdańsku

4. ul. Chałubińskiego z ul. Biegańskiego w Gdańsku

5. ul. Kampinoskiej w Gdańsku

2) Problematyka prac projektowych winna obejmować:

a) Budowę oświetlenia ulic,

b) Demontaż ewentualnego istniejącego oświetlenia,

c) Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź ich zabezpieczenie,

d) Odtworzenie elementów zagospodarowania terenu,

e) Zasilanie istniejącego oświetlenia ulic z projektowanych szafek oświetleniowych wynikających z warunków technicznych do projektowania,

f) Rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień,

g) Wykonanie operatu dendrologicznego, wykazującego wartościowe okazy drzew i krzewów wraz z zaleceniami i wytycznymi mającymi na celu jak największe zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym, który należy złożyć do uzgodnienia w GZDiZ,

h) Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej,

i) Wykonanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką drzewostanem, którą należy złożyć do uzgodnienia w GZDiZ,

j) W przypadku wycinki drzew, krzewów należy opracować projekt nasadzeń zastępczych i uzgodnić go – rodzaj nasadzeń i ich lokalizację z Zarządcą drogi,

k) Opracowanie wniosków o uzyskanie decyzji – pozwolenia na prowadzenie prac / badań archeologicznych do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeśli jest to wymagane),

l) Opracowanie wniosków o pozwolenie wodno-prawne (jeśli jest to wymagane),

m) Przygotowanie niezbędnych materiałów oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę, lub dokonanie niezbędnych zgłoszeń, pozwalających na prowadzenie robot budowlanych.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 3

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71355000 Vermessungsarbeiten

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL633 Trójmiejski

Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych lub dokonanie niezbędnych zgłoszeń, pozwalających na prowadzenie robot budowlanych, wg wykazu ulic zestawionych poniżej:

1. ul. Kortowskiej, ul. Niegocińskiej, ul. Mamuszki w Gdańsku

2. ul. Ostrzyckiej w Gdańsku

3. ul. Bysewskiej (fragment) i ul. Grzybowej w Gdańsku

4. ul. Michonia w Gdańsku

5. ul. Mirachowskiej i ul. Zbąszyńskiej w Gdańsku

6. ul. Miechucińskiej, ul. Brodnickiej w Gdańsku

7. ul. Budowlanych (fragment – od ul. Banińskiej do ul. Jakszta) w Gdańsku

8. ul. Lipuskiej, ul. Wdzydzkiej, ul. Somińskiej w Gdańsku

2) Problematyka prac projektowych winna obejmować:

a) Budowę oświetlenia ulic,

b) Demontaż ewentualnego istniejącego oświetlenia,

c) Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź ich zabezpieczenie,

d) Odtworzenie elementów zagospodarowania terenu,

e) Zasilanie istniejącego oświetlenia ulic z projektowanych szafek oświetleniowych wynikających z warunków technicznych do projektowania,

f) Rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień,

g) Wykonanie operatu dendrologicznego, wykazującego wartościowe okazy drzew i krzewów wraz z zaleceniami i wytycznymi mającymi na celu jak największe zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym, który należy złożyć do uzgodnienia w GZDiZ,

h) Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej,

i) Wykonanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką drzewostanem, którą należy złożyć do uzgodnienia w GZDiZ,

j) W przypadku wycinki drzew, krzewów należy opracować projekt nasadzeń zastępczych i uzgodnić go – rodzaj nasadzeń i ich lokalizację z Zarządcą drogi,

k) Opracowanie wniosków o uzyskanie decyzji – pozwolenia na prowadzenie prac / badań archeologicznych do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeśli jest to wymagane),

l) Opracowanie wniosków o pozwolenie wodno-prawne (jeśli jest to wymagane),

m) Przygotowanie niezbędnych materiałów oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę, lub dokonanie niezbędnych zgłoszeń, pozwalających na prowadzenie robot budowlanych.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 050-129244

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

10/06/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Marcin Szczęsny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAREL Marcin Szczęsny
Nationale Identifikationsnummer: 222136928
Postanschrift: Piecewska 35/102
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-288
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 93 037.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

10/06/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Marcin Szczęsny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAREL Marcin Szczęsny
Nationale Identifikationsnummer: 222136928
Postanschrift: Piecewska 35/102
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-288
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 82 035.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3

Los-Nr.: 3

Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

10/06/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Marcin Szczęsny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAREL Marcin Szczęsny
Nationale Identifikationsnummer: 222136928
Postanschrift: Piecewska 35/102
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-288
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 206 596.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

− komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;

− włączona obsługa JavaScript;

− zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf;

− Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;

− Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: dla części nr 1 w wysokości 2 200 zł; dla części nr 2 w wysokości 1 200 zł; dla części nr 3 w wysokości 5 900 zł.

4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z

działem IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

22/06/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 07-08
Ausgabe
07-08.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de