Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Breslau: Zusätzliche Angaben - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Breslau: Zusätzliche Angaben

Anzeige:
11/10/2018

  
S196
  
– – Dienstleistungen – Ergänzende Angaben – Nicht offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 196-444057

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 183-414227)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
930388062
Czajkowskiego 109
Wrocław
51-147
Polen
Kontaktstelle(n): Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Telefon: +48 261658666
E-Mail: szymon.kulaga@awl.edu.pl
Fax: +48 261658425
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.awl.edu.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy wiaty nr 110

Referenznummer der Bekanntmachung: WNP/851/PO/2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski dla potrzeb wykonania zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa wiaty nr 110” z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 2/5 AM 15 będącej własnością Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu.

Rozbudowa i przebudowa obiektu ma na celu dostosowanie do funkcji w zakresie archiwum i wartowni wojskowej oraz magazynu wielobranżowego na potrzeby AWL.

W ramach zamówienia należy także opracowanie niejawnej dokumentacji projektowej dotyczącej zabezpieczenia budynku w zakresie:

a) instalacji alarmowej – System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN);

b) instalacji telewizji dozorowej (CCTV) na zewnątrz budynku;

c) instalacji systemu kontroli dostępu.

Wszystkie prace i dokumentacja musi być wykonana zgodnie z PN-ISO 11799

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

09/10/2018

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 183-414227

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: III.1.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Anstatt:

b) w zakresie zdolności zawodowej – posiada, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu, że dysponuje minimum:

Projektantem w branży architektonicznej, który posiada zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, uprawnienia budowlane, w specjalności architektonicznej, uprawniające do projektowania bez ograniczeń;

Projektantem konstrukcji budowlanych – który posiada zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawniające do projektowania bez ograniczeń;

Projektantem instalacji sanitarnych – który posiada zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do projektowania bez ograniczeń.

Projektantem instalacji elektrycznych – który posiada poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli min. „Poufne” lub wyższej, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawniające do projektowania bez ograniczeń.

Projektantem instalacji elektrycznych – posiadającym świadectwa ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych, posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli min. „Poufne” lub wyższej, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, oraz posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, uprawniające do projektowania bez ograniczeń.

muss es heißen:

b) w zakresie zdolności zawodowej – posiada, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu, że dysponuje minimum:

Projektantem w branży architektoniczno- budowlanej, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli min. „Poufne” lub wyższej, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych uprawnienia budowlane, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej, uprawniające do projektowania bez ograniczeń.

Projektantem instalacji sanitarnych – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do projektowania bez ograniczeń.

Projektantem instalacji elektrycznych – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.

Projektantem instalacji telekomunikacyjnych – posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, uprawniające do projektowania bez ograniczeń.

Projektantem instalacji systemów alarmowych posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli min. „Poufne” lub wyższej, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, posiadającym licencje i świadectwa ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych.

Abschnitt Nummer: III.2.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Anstatt:

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

muss es heißen:

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Projektanta w branży architektoniczno-budowlanej, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli min. „Poufne” lub wyższej, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych uprawnienia budowlane, w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej, uprawniające do projektowania bez ograniczeń.

Projektanta instalacji sanitarnych – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do projektowania bez ograniczeń.

Projektantem instalacji elektrycznych – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.

Projektanta instalacji telekomunikacyjnych – posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, uprawniające do projektowania bez ograniczeń.

Projektanta instalacji systemów alarmowych posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli min. „Poufne” lub wyższej, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, posiadającym licencje i świadectwa ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych.

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Anstatt:

Tag: 25/10/2018

Ortszeit: 11:00

muss es heißen:

Tag: 12/11/2018

Ortszeit: 11:00

Abschnitt Nummer: IV.2.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Anstatt:

Tag: 08/11/2018

muss es heißen:

Tag: 26/11/2018

Ortszeit: 11:00

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Unsere Top-Themen

Themenliste öffnen

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 10
Ausgabe
10.2018 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de