Startseite » Ausschreibung »

Polen, Balice: Zusätzliche Angaben

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Balice: Zusätzliche Angaben

25/02/2020

  
S39
  
Dienstleistungen – Ergänzende Angaben – Offenes Verfahren 

Polen-Balice: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 039-093532

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 248-616810)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. kpt. M. Medweckiego 1
Ort: Balice
NUTS-Code: PL214
Postleitzahl: 32-083
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zakupów
E-Mail: zamowienia@krakowairport.pl
Telefon: +48 126393164
Fax: +48 124117977

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.krakowairport.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w MPL Kraków – Balice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Referenznummer der Bekanntmachung: MPL/PF/FZ/241/3/05/19

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o., wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ i Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

21/02/2020

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 248-616810

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: III.1.3

Anstatt:

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budynku biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o najwyższym stopniu skomplikowania (kategoria 6); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w całości musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

2. (…)

1) główny projektant / koordynator zespołu projektowego:

(…)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję głównego projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy sporządzaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany i wykonawczy dla budowy budynku biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o najwyższym stopniu skomplikowania (kategoria 6);

2) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej:

(…)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy budynku użyteczności publicznej o najwyższym stopniu skomplikowania – kategoria 6*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

3) projektant branży elektrycznej:

(…)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej o najwyższym stopniu skomplikowania instalacyjnego – kategoria 6*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

4) projektant branży sanitarnej:

(…)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży sanitarnej dla budynku użyteczności publicznej* o najwyższym stopniu skomplikowania instalacyjnego – kategoria 6*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

5) projektant branży teletechnicznej:

(…)

. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w zakresie branży teletechnicznej dla budynku użyteczności publicznej o najwyższym stopniu skomplikowania instalacyjnego – kategoria 6 (w tym w szczególności wyposażonego w system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku BMS),

muss es heißen:

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budynku biurowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5000 m2, o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w całości musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

2. (…)

1) główny projektant / koordynator zespołu projektowego:

(…)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję głównego projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy sporządzaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy dla budowy budynku biurowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o stopniu skomplikowania zgodnym z Kategorią co najmniej 5;

2) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej:

(…)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów Ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy budynku użyteczności publicznej* o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

3) projektant branży elektrycznej:

(…)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej* o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

4) projektant branży sanitarnej:

(…)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży sanitarnej dla budynku użyteczności publicznej* o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

5) projektant branży teletechnicznej:

(…)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w zakresie branży teletechnicznej dla budynku użyteczności publicznej* o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5* (w tym w szczególności wyposażonego w system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku BMS),

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 4
Ausgabe
4.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de