Startseite » Allgemein »

Lettland, Riga: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 011-023076)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Lettland, Riga: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 011-023076)

18/01/2021

  
S11

Lettland-Riga: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 011-023076

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Nationale Identifikationsnummer: 40003294758
Postanschrift: Talejas iela 1
Ort: Rīga
NUTS-Code: LV00 Latvija
Postleitzahl: LV-1026
Land: Lettland
Kontaktstelle(n): Paula Ozoliņa
E-Mail: paula.ozolina@vni.lv
Telefon: +371 26341141
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.vni.lv
Adresse des Beschafferprofils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/497

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Valsts akciju sabiedrība

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Nekustamo īpašumu apsaimniekošana un valsts nekustamo īpašumu attīstība un valsts institūciju nodrošināšana ar telpām

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un pārbūves (būvniecības 2. kārta) I un II kārtas autoruzraudzība un būvprojekta izmaiņu izstrāde

Referenznummer der Bekanntmachung: VNĪ 2020/7/2-7/SP-2

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un pārbūves (būvniecības 2. kārta) I un II kārtas autoruzraudzība un būvprojekta izmaiņu izstrāde.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 440 396.60 EUR

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: LV00 Latvija

Hauptort der Ausführung:

Pils laukums 3, Rīga.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un pārbūves (būvniecības 2. kārta) I un II kārtas autoruzraudzība un būvprojekta izmaiņu izstrāde.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)

  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN) 115. punkts noteic, ka izmaiņas būvprojektā būvdarbu gaitā var izdarīt būvprojekta izstrādātājs vai autoruzraugs pēc rakstiskas vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem, ja plānotās izmaiņas neskar būves vizuālo risinājumu, būves apjomu, būvvietu vai būves lietošanas veidu. Izmaiņu izdarītājs ir atbildīgs par būvprojekta apjoma un satura atbilstību pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām pēc izmaiņu veikšanas tajā, kā arī tādu risinājumu izvēli, lai būve pēc tās nodošanas ekspluatācijā atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām būtiskajām prasībām. VBN 2.11. apakšpunkts paskaidro, ka būvprojekta izstrādātājs ir būvspeciālists vai būvkomersants, kas uz rakstveida vienošanās pamata izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā vai turpina būvprojekta izstrādi atbilstoši būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem. VBN 32. punkts noteic, ja būvprojekta izstrādātājs ir būvkomersants, tas par būvprojekta vadītāju norīko atbilstošas jomas būvspeciālistu, kurš vada projektēšanu un koordinē būvprojekta izstrādi, kā arī atbilstoši VBN 107. punktam pilda autoruzrauga pienākumus. No Būvniecības likuma 16. panta trešās daļas secināms, ka autoruzraudzības veikšana ir ne vien būvprojekta izstrādātāja pienākums, gadījumos, kad normatīvie akti paredz obligātu autoruzraudzības veikšanu, bet arī būvprojekta izstrādātāja tiesības veikt kontroli pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvprojektam jeb viņa radītajam autortiesību objektam. Ievērojot minēto, likumdevējs VBN 108–110. punktā ir noteicis stingru kārtību, kādā tiek nodotas tiesības veikt autoruzraudzību, ja esošais autoruzraugs zaudējis patstāvīgās prakses tiesības, tiesībspēju vai atteicies no autoruzraudzības veikšanas. Ņemot vērā minēto, secināms, ka tiesības veikt izmaiņas būvprojektā un veikt autoruzraudzību ir piešķirtas tikai būvprojekta izstrādātājam.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un pārbūves (būvniecības 2.kārta) I un II kārtas autoruzraudzība un būvprojekta izmaiņu izstrāde

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

24/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Pilnsabiedrība “Rīgas Pils Kastelas projekts”
Nationale Identifikationsnummer: 40103830570
Postanschrift: Pulkveža Brieža iela 39
Ort: Rīga
NUTS-Code: LV00 Latvija
Postleitzahl: LV-1045
Land: Lettland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 440 396.60 EUR

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 440 396.60 EUR

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postanschrift: Eksporta iela 6
Ort: Rīga
Postleitzahl: LV-1010
Land: Lettland
E-Mail: pasts@iub.gov.lv
Telefon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internet-Adresse: http://www.iub.gov.lv

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postanschrift: Eksporta iela 6
Ort: Rīga
Postleitzahl: LV-1010
Land: Lettland
E-Mail: pasts@iub.gov.lv
Telefon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internet-Adresse: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

13/01/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

Anzeige:
arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 2
Ausgabe
2.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de