Startseite »

Finnland, Vantaa: Auftragsbekanntmachung (2022/S 121-344468)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Finnland, Vantaa: Auftragsbekanntmachung (2022/S 121-344468)

27/06/2022

  
S121

Finnland-Vantaa: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 121-344468

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristö, Kiinteistöt ja tilat/ Toimitilajohtaminen, Hankevalmistelu
Nationale Identifikationsnummer: 0124610-9
Postanschrift: Asematie 10A
Ort: Vantaa
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: 01300
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Jussi Hyvärilä
E-Mail: jussi.hyvarila@vantaa.fi
Telefon: +358 406211482
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.vantaa.fi

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=404108&tpk=d8ae6907-9598-4da5-8677-d23aeaeaf43c

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=404108&tpk=d8ae6907-9598-4da5-8677-d23aeaeaf43c

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kanniston koulun laajennus ja tilamuutokset, pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta

Referenznummer der Bekanntmachung: VD/2928/02.08.00.00/2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kilpailutus koskee pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankintaa sisältäen lisäksi piha-, sisustus-, käsityö- (kovat materiaalit), ammattikeittiö-, akustinen- ja paloturvallisuussuunnittelun jäljempänä tarjouspyynnössä ja liitteissä tarkemmin määritetyllä tavalla.

Suunnittelun kohteena on:

Kanniston koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi vastaamaan Kivistön alueen perusopetusikäisten lasten määrän kasvuun.

Kanniston koulun ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2011 valmistui alakoulu (1.–6. luokat) ja laajennus yhtenäiskouluksi (7.–9. luokat) suunnitellaan tarveselvityksen pohjalta (liite).

Koulun laajennus mitoitetaan n. 580 oppilaalle sisältäen kaksi erityisen tuen ryhmää (vammaisopetus). Lisäksi nykyiset nuoristoimen tilat muutetaan perusopetuksen käyttöön. Koulun kokonaisoppilaspaikkamäärä on laajennuksen valmistuttua noin 1070 oppilasta.

Olemassa olevaan koulurakennukseen kohdistuu tilamuutostöitä koulun laajentamisen yhteydessä, koska ensimmäisessä vaiheessa rakennetut koulutilat eivät kaikilta osin mahdollista uuden oppimisen tavoitteiden toteutumista, eivätkä pysty vastaamaan sellaisinaan koulun kasvavaan oppilasmäärään.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI Suomi / Finland

Hauptort der Ausführung:

Rakennushankkeen toteutuspaikka on Vantaan kaupunki.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vantaan kaupungin Kaupunkiympäristö pyytää tarjoustanne koulurakennuksen laajennuksen ja tilamuutosten pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sisältäen lisäksi piha-, sisustus-, käsityö- (kovat materiaalit), ammattikeittiö-, akustinen- ja paloturvallisuussuunnittelun.

Pääsuunnittelija kokoaa ja nimeää hankkeeseen em. ammattitaitoisen suunnitteluryhmän johon kuuluvat vastuulliset suunnittelijat varahenkilöineen.

Tarjoajan oma erityissuunnitteluosaaminen sekä tarjojan käyttämät alikonsultit hyväksytetään tilaajalla.

Urakoitsija kilpailuttaa erikseen;

– rakenne- ja pohjarakennesuunnittelijan,

– ­LVIA-suunnittelijan sisältäen hiilijalanjäljen laskennan, sekä sprinkler-suunnittelijan

– sähkösuunnittelijan,

– tietomallikoordinaattorin,

– turvallisuuskoordinaattorin,

– kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinaattorin,

– elinkaari- ja energia-asiantuntijan

Rakennushankkeen laajuus ja lisätiedot tarveselvityksen mukaan.

Hankkeen suunnittelu tehdään tietomallintamalla, jolloin suunnittelun osapuolilta edellytetään tietomalliosaamista tietomalliohjeistuksessa vaaditun tasoisena. Laajennus kokonaisuudessaan suunnitellaan tietomallintamalla, myös talotekniikan osalta. Kustannuslaskenta suoritetaan tietomallia hyväksi käyttäen. Rakennuksen suunnittelussa hyödynnetään tietomallia, jonka avulla suunnitelmaa myös esitellään. Tilaratkaisuja voidaan tutkia tarkemmin kolmiulotteisessa cave-tilassa (Virtual Reality). Tilakaavioiden esittelyssä voidaan hyödyntää myös visualisointikuvia.

Suunnitelmat laaditaan tietomallin lisäksi myös dwg-muodossa, kirjalliset esitykset doc-muodossa. Valmiit asiakirjat kootaan pdf-muotoon, myös muistiot ja välivaiheiden hyväksytettävät suunnitelma-asiakirjat. Suunnittelija toimittaa tilaajalle lopulliset asiakirjat sekä dwg- että pdf-muotoisina ja tietomallina (IFC 2×3).

Hankesuunnitelma ja alustavat ehdotussuunnitelmat sekä alustava rakennustapaselostus laaditaan tilaajan johdolla. Tilaaja varaa oikeuden siirtää pää- ja arkkitehtisopimuksen urakoitsijalle hankesuunnitelmavaiheen jälkeen. Urakkamuotona tulee olemaan teknisten ratkaisujen urakka (´suunnittele ja toteuta´ -malli). Urakkamuoto vahvistetaan suunnitteluvaiheessa.

Hankkeen alustava aikataulu hankinnan kuvauksen (LIITE 01) mukaan. Hankintaan liittyvät asiakirjat tarjouspyynnön ja liitteiden mukaan.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 60

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ks. kohta ESPD

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten

Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Ks. MRL 120 §

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Hankintalain (1397/2016) 92 §:ssä tarkoitetulta yhteenliittymältä vaadittava

oikeudellinen muoto:

Mikäli tarjous tehdään työyhteenliittymän (ryhmittymän) nimissä, tulee tarjouksessa ilmoittaa työyhteenliittymän vastuullinen osapuoli. Vastuullinen osapuoli allekirjoittaa

sopimuksen kaikkien työyhteenliittymän osapuolien puolesta ja vastaa sopimuksen vastuista ja velvotteista kaikkien työyhteenliittymän osapuolten puolesta (tai nimissä). Kaikki työyhteenliittymän osapuolet tulee nimetä tarjouksessa ja kaikki pyydetyt tiedot ja selvitykset on annettava jokaisesta työyhteenliittymän osapuolesta sekä työyhteenliittymän keskinäisistä sitoumuksista.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 10/08/2022

Ortszeit: 16:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Finnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 11/08/2022

Ortszeit: 09:00

Ort:

Tarjoukset arvioidaan kilpailutuksen jälkeen tilaajan sisäisessä tilaisuudessa.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

22/06/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung Sonderausg. 1
Ausgabe
Sonderausg. 1.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de