Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Finnland, Lahti: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
08/10/2019

  
S194
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Finnland-Lahti: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 194-471897

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Lahden Tilakeskus
Y-0149669-3
Aleksanterinkatu 24 A, PL 13
Lahti
15140
Finnland
Kontaktstelle(n): Sari Honkanen, projektipäällikkö
Telefon: +358 444163540
E-Mail: tilakeskus@lahti.fi
NUTS-Code: FI1C3

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lahti.fi

Adresse des Beschafferprofils: www.lahti.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration7541

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration7541

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lahden kaupungintalon perusparannus, suunnittelun hankinta

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kaupungintalon perusparannuksessa uusitaan kaikki rakennuksen talotekniset järjestelmät ja nostetaan teknistä laatutasoa. Samalla korjataan tai uusitaan laajasti rakennusteknisiä riskirakenteita vesikatolla, julkisivuissa, ala-, väli- ja yläpohjissa ja tehdään toiminnallisia tilamuutoksia. Perusparannustöissä on huomioitava rakennuksen rakennussuojeluarvot.

Hanke toteutetaan projektiallianssina. Tilaaja kilpailuttaa peräkkäin erikseen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat yritykset tai yritysten muodostamat ryhmittymät muodostamaan allianssiorganisaation yhdessä tilaajan kanssa. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä.

Tämä hankinta koskee suunnittelua (arkkitehti- ja pääsuunnittelu, rakennesuunnittelu, LVIAS-suunnittelu) tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000

71200000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1C3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankkeessa perusparannetaan Eliel Saarisen suunnittelema vuonna 1912 valmistunut toimistora-kennus. Rakennuksen lattiapinta-ala yhteensä noin 3 930 m2 ja pohjakuvista laskettu bruttoala 4 673 brm2. Rakennus on kokonaisuudessaan kaupungin hallinnon käytössä kokous- ja toimistotiloina sekä yleisönpalvelutiloina. Lisäksi rakennuksessa on oma ravintola. Rakennuksessa työskentelee päivittäin noin 76 henkilöä.

Hankesuunnitelmassa arvioidut perusparannuksen rakennuskustannukset vuoden 11/2018 (Haahtelaindeksi = 95,7) kustannustasossa ovat yhteensä 18,65 MEUR (alv 0 %) ilman väistötilakustannuksia (3 991 EUR/brm2). Hankkeen kustannusraamina käytetään indeksikorjattua arviota rakennuskustannuksista.

Hankkeen vaiheistus suunnitellaan sen kehitysvaiheen aikana yhdessä tilaajan, suunnittelijan ja toteuttajan kanssa.

Hankkeen kehitysvaiheessa on tarkoitus kehittää suunnitelmia ja niiden toteutustapoja sekä laatia hankkeen toteutussuunnitelma tilaajan vahvistettavaksi. Tilaajan päätettyä toteutussuunnitelmasta käynnistetään toteutusvaihe, joka jatkuu yhtäaikaisesti toteutuksen suunnitteluna ja perusparannuksen rakentamisena ja päättyy käyttöönottoon ja 5 vuoden jälkivastuuaikaan.

Kehitysvaihe on tarkoitus käynnistää maaliskuussa 2020 ja toteutusvaihe touko-elokuussa 2021. Arvioitu käyttöönottoajankohta on keväällä 2023.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01/03/2020

Ende: 01/06/2028

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Mindestzahl: 3

Höchstzahl: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Valittavilla tarjoajilla tulee olla riittävä kokemus vastaavanlaisista hankkeista. Tarjouskilpailuun valitaan kilpailun aikaansaamiseksi riittävä määrä (3-5), jolloin kokonaisuutena laadittavien ja käsiteltävien tarjousten työmäärä voidaan pitää kohtuullisena.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Lahden kaupungin tilakeskus järjestää kaupungintalon perusparannusta koskevan hankkeen ja tarjouspyyntöaineiston esittelytilaisuuden 15.10.2019 klo 13:00-16:00. Tilaisuus järjestetään Lahden kaupungintalolla.

Tilaisuudessa esitellään hankkeen sisältöä ja sen toteutusmallia sekä hankinnassa käytettäviä asiakirjoja.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs

Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote

IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 078-184686

IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 04/11/2019

Ortszeit: 13:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Finnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tilaaja on lyhentänyt tarjousaikaa julkaisemalla ennakkoilmoituksen.

Tarjous jätetään sähköisenä Buildercom BEM -projektipankkiin.

Projektipankkiin kirjautumislinkki ohessa.

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration7541

Linkin kauttaa jätetään tarjous sekä ladataan tarjouspyyntöasiakirjat.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finnland
Telefon: +358 295643300
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

07/10/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 10
Ausgabe
10.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de