Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Finnland, Kuopio: Auftragsbekanntmachung

18/11/2019

  
S222
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Finnland-Kuopio: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 222-544931

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationale Identifikationsnummer: 2296962-1
Postanschrift: PL 2000
Ort: Kuopio
NUTS-Code: FI1D
Postleitzahl: 70101
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Juha Korhonen
E-Mail: juha.korhonen@ely-keskus.fi
Telefon: +358 295016087

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.ely-keskus.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262366&tpk=baa0b2b4-c9d6-49d3-ac96-61d758858a3c

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262366&tpk=baa0b2b4-c9d6-49d3-ac96-61d758858a3c

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Suunnittelun asiantuntijapalvelujen puitesopimus Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 2020–2023

Referenznummer der Bekanntmachung: POSELY/481/2019

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää väyläsuunnittelun ja suunnittelun asiantuntijatehtäviä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen maakuntien liitot (Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto), em. maakuntien alueen kunnat ja yritykset.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 4 000 000.00 EUR

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1D1

NUTS-Code: FI1D2

NUTS-Code: FI1D3

Hauptort der Ausführung:

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueet.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tilaaja teettää tämän puitesopimuksen perusteella puitesopimustoimittajilla erilaista maanteiden investointi- ja parantamishankkeiden suunnittelua kaikkien suunnitelmavaiheiden osalta. Suunnitteluun voi sisältyä tasoristeyksiin liittyvien suunnitelmien laatimista. Vaiheistetun suunnittelun päävaiheet ovat: – Esisuunnittelu (alueellisia, yhteysvälejä ja yksittäisiä tiekohteita koskevat esiselvitykset, toimenpideselvitykset jne.)

– Yleissuunnittelu (maantielain mukaiset yleissuunnitelmat, aluevaraussuunnitelmat, toimenpidesuunnitelmat)

– Tiesuunnittelu (maantielain mukaiset tiesuunnitelmat, teiden parantamissuunnitelmat)

– Rakennussuunnittelu (toteuttamisvaihetta palvelevat rakennussuunnitelmat, teiden ja yksittäisten kohteiden korjaussuunnitelmat).

Tiehankkeiden suunnitelmien hallinnollisen käsittelyn ja päätöksenteon valmistelutehtävät sisältyvät järjestelyyn. Puitesopimus koskee lähinnä tiehankkeiden suunnittelussa seuraavia tekniikka-alueita ja tehtäviä (ei kattava luettelo):

– Tietekninen suunnittelu

– Liikennetekninen suunnittelu

– Geotekninen suunnittelu

– Geometrinen suunnittelu

– Tierakenteiden suunnittelu sisältäen myös tieverkon ylläpitoa koskevien parantamishankkeiden suunnittelun

– Kuivatussuunnittelu (sis. myös pumppaamoiden suunnittelun sähkösuunnitteluineen)

– Liikenteenohjaussuunnittelu

– Tievalaistussuunnittelu sähkösuunnitteluineen (myös mahdolliset ympäristön ja muiden kohteiden valaistus)

– Ympäristösuunnittelu

– Melulaskennat

– Melusuojausten suunnittelu (meluaidat, melukaiteet yms.)

– Rakenteiden, varusteiden ja laitteiden suunnittelu (mm. aidat, tiekaiteet, riista-aidat, tukimuurit yms.)

– Katutekninen suunnittelu

– Tasoristeysten poistoon liittyvä ratasuunnittelu

– Väylähankkeiden havainnollistaminen, vuoropuhelu ja viestintä.

Puitesopimukseen kuuluvat myös maaperätutkimusten sekä kartoitusten ja maastomittausten (maastomallit) ohjelmointi, työnsuunnittelu sekä työnohjaus. Tiehankkeiden yleis-, tie- ja rakennussuunnittelu tehdään noudattaen Väyläviraston voimassa olevaa ohjeistusta. Suunnittelu tehdään pääsääntöisesti tietomallipohjaisesti. Lisäksi tämän puitesopimusjärjestelyn kautta voidaan tilata tiensuunnitteluun liittyviä erillistehtäviä ja tienpidon asiantuntijatehtäviä kuten esimerkiksi:

– Tienpidon ohjelmointitehtäviä (hankekortit yms.)

– Tieverkon hallinnollisen luokan muutosten valmistelutehtäviä

– Tutkimus- ja kehitystehtäviä

– L-vastuualueen toimintaan liittyviä ympäristöselvityksiä ja seurantamittauksia – Muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja (kustannusarviot, asiantuntijalausunnot, riskikartoitukset ja

-analyysit jne.).

Puitejärjestelyn piirissä teetettävän työn määrä on yhteensä arviolta

1 500 000–4 000 000 EUR (alv 0 %) puitejärjestelyn aikana. Puitejärjestelyyn käytettävä rahoitus määräytyy valtion vuosittain Pohjois-Savon ELY-keskukselle myöntämän rahoituksen mukaan.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 4 000 000.00 EUR

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01/01/2020

Ende: 31/12/2023

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern

Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 18/12/2019

Ortszeit: 13:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Finnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 18/12/2019

Ortszeit: 13:15

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ei julkinen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Aufträge werden elektronisch erteilt

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

15/11/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de