Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Finnland, Kouvola: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
18/11/2019

  
S222
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Finnland-Kouvola: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 222-544950

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationale Identifikationsnummer: 2296962-1
Postanschrift: PL 1041
Ort: Kouvola
NUTS-Code: FI1
Postleitzahl: 45101
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Pasi Halttunen
E-Mail: pasi.halttunen@ely-keskus.fi
Telefon: +358 295029162

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.ely-keskus.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260559&tpk=69238223-96d5-4988-b934-375cbc906315

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260559&tpk=69238223-96d5-4988-b934-375cbc906315

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Liikennesuunnittelun asiantuntijapalvelut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 2020–2023, puitesopimus

Referenznummer der Bekanntmachung: KASELY/1249/2019

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tämän puitesopimuksen perusteella Kaakkois-Suomen ELY-keskus teettää liikennesuunnittelun asiantuntijatehtäviä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen rahoittajana voi yhteistyöhankkeissa olla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi Väylävirasto, Tulli, Rajavartiolaitos, Senaatti, alueen kunnat (Kouvola, Kotka, Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti, Iitti (siirtymässä Päijät-Hämeen maakuntaliittoon), Lappeenranta, Imatra, Luumäki, Savitaipale, Parikkala, Ruokolahti, Lemi, Rautjärvi, Taipalsaari) ja maakuntaliitot (Etelä-Karjalan liitto ja Kymenlaakson liitto). Hankkeet voivat ELY-keskusten raja-alueilla ulottua toisen ELY-keskuksen alueelle (Uuden-maan ELY-keskus, Päijät-Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus). Yksittäisen hankkeen rahoitus voi muodostua kokonaan tai osittain EU- rahoituksesta (esimerkiksi ENI CBC

-hankkeet).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 1 000 000.00 EUR

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1C4

NUTS-Code: FI1C5

Hauptort der Ausführung:

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueet.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Puitesopimus käsittää liikenneturvallisuuden, liikennejärjestelmän, joukkoliikenteen, liikenteen hallinnan sekä ympäristöasioiden hallinta- ja ympäristöselvitysten tekniikka-alueiden osakokonaisuuksien asiantuntijapalvelut. Puitejärjestelynä teetettäviä töitä on esitetty tekniikka-alueittain esimerkinomaisesti alla. Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuden asiantuntijapalvelut voivat sisältää kuntien ja seutukuntien liikenneturvallisuussuunnitelmia, tiekohtaisia liikenneturvallisuustarkastuksia, suunnitelmien auditointeja, liikkumisen ohjaukseen liittyviä suunnitelmia, erilaisia tarve- ja esiselvityksiä sekä liikenneturvallisuuskohteiden yleissuunnitelmien laatimista. Lisäksi osa-alueeseen voi liittyä tehtäviä, jotka liittyvät liikenneturvallisuustyön tukemiseen, poikkihallinnollisen työn tukemiseen ja aktivointiin kunnissa.

Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmän asiantuntijapalvelut voivat sisältää yksittäisten väylähankkeiden tarveselvityksiä sekä esi- ja toimenpidesuunnitelmia, maakuntien tai seutukuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmia, strategisen tason liikennejärjestelmäsuunnittelua, liikennejärjestelmätyön tukemiseksi tehtäviä erilaisia verkollisia ja kohdekohtaisia liikenteellisiä selvityksiä, maakuntien liikennejärjestelmätyön jatkuvuuden tukemista, toimintaympäristön muutoksiin liittyviä selvityksiä ja seurantaa, kulkutapakohtaisia liikennesuunnitelmia sekä liikenteen palvelutasotavoitteiden määrittämistä, kestävän liikkumisen suunnitelmia, asiakastarpeiden selvittämiseen ja analysointiin liittyviä selvityksiä, varareitti- ja erikoiskuljetusreitteihin ja -asioihin liittyviä selvityksiä, tiestön hoitoon ja ylläpitoon liittyviä selvityksiä sekä tienpidon hankeohjelmointiin ja hankeperusteluihin (hankearviointi) liittyviä tehtäviä. Liikennetekniikan osalta asiantuntijapalvelut voivat sisältää erityyppisiä hanke- ja vaikutusarviointeja, liikenne-ennusteiden laadintaa sekä taloudellisuusarviointeja. Maankäytön osalta asiantuntijapalvelut voivat sisältää maankäytön suunnitteluun liittyviä selvityksiä, liikenteen ja maankäytön yhteissuunnitelmia, kaavoitusta palvelevaa liikennesuunnittelua sekä aluevaraussuunnitelmia. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen osalta asiantuntijapalvelut voivat sisältää kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä, kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvää kehittämisen ja aktivoinnin erillistehtäviä.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen asiantuntijapalvelut voivat sisältää joukkoliikenteen suunnitteluun ja sen kehittämiseen liittyviä selvityksiä, lippu- ja infojärjestelmien suunnittelua, joukkoliikenteen kilpailuttamisessa avustamista, palvelutasoselvityksiä sekä joukkoliikenne- ja linjastosuunnitelmia. Liikenteen hallinta

Liikenteen hallinnan asiantuntijapalvelut voivat sisältää liikenteen ohjauksen ja viitoituksen suunnittelua, simulointeja ja toimivuustarkasteluja, liikenneverkkojen analyysejä ja mallintamista sekä liikenteen hallinnan keinojen verkkotasoisia tarkasteluja ja toimenpiteiden priorisointia. Ympäristöasioiden hallinta ja ympäristöselvitykset

Ympäristöasioiden ja ympäristöselvitysten asiantuntijapalvelut voivat sisältää luontoon ja ympäristöön sekä kestävään kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai selvityksiä, seurantamittauksia ja niihin liittyvää raportointia.

Tämän puitesopimuksen kautta voidaan toteuttaa myös muita vastaavia toimeksiantoja ja liikennesuunnitteluun liittyviä erillistehtäviä. Palvelut toimitetaan puitejärjestelyn piiriin kuuluvina toimeksiantoina. Puitejärjestelyn piirissä teetettävän työn määrä on yhteensä

1 000 000 EUR (alv 0 %) puitejärjestelyn aikana. Puitejärjestelyyn käytettävä rahoitus määräytyy valtion vuosittain Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle myöntämän rahoituksen mukaan.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 1 000 000.00 EUR

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 48

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern

Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 16/12/2019

Ortszeit: 13:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Finnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 16/12/2019

Ortszeit: 13:15

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ei julkinen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Aufträge werden elektronisch erteilt

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

15/11/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 12
Ausgabe
12.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de