Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Finnland, Helsinki: Auftragsbekanntmachung

06/12/2019

  
S236
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Verhandlungsverfahren 

Finnland-Helsinki: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 236-580272

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: VR-Yhtymä Oy
Nationale Identifikationsnummer: 1003521-5
Postanschrift: PL 488 (Radiokatu 3)
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1
Postleitzahl: 00101
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Hankintapäällikkö Jaana Arvo
E-Mail: hankinta.kilpailutus@vr.fi
Telefon: +358 30710
Fax: +358 30721700

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vrgroup.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261534&tpk=1c106430-2158-4afd-8e88-99a6d61b2b32

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261534&tpk=1c106430-2158-4afd-8e88-99a6d61b2b32

I.6)Haupttätigkeit(en)

Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

VR-Yhtymä Oy, Geosuunnittelun hankinta osana Helsingin päärautatieaseman perusparannus ja kehityshanketta.

Referenznummer der Bekanntmachung: K0119-03100

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

VR-Yhtymä Oy, geosuunnittelun hankinta osana Helsingin päärautatieaseman perusparannus ja kehityshanketta. VR Yhtymä Oy (jäljempänä VR) on käynnistämässä perusparannus ja kehityshankkeen koskien asemarakennusta ja sen ympäristöä. Hankkeen suunnitteluun tullaan avaamaan tässä vaiheessa myös Sähkö-, LVI- ja rakennesuunnittelun sekä arkkitehtipalvelun hankinnan kilpailutukset.

Hankintakokonaisuuteen tehdään osa-aluekohtaiset puitejärjestelyt, jossa jokaiseen hankinnan osa-alueeseen valitaan enintään kolme (3) puitesopimustoimittajaa, jos vaatimukset täyttäviä toimittajia on osa-alueittain tämän verran.

Tämä osallistumispyyntö koskee kehityshankkeen geosuunnittelua. Hankintamenettelyyn otetaan mukaan enitään viisi (5) ehdokasta, mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on tämän verran. Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), mukaan otetaan viisi (5) eniten pisteitä saanutta ehdokasta.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 200 000.00 EUR

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71322000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1

Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Helsingin päärautatieaseman kehityshanke

Arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelema ikoninen maamerkki Helsingin ytimessä on toiminut pääkaupungin ja rautatieliikenteen symbolina 100 vuotta. Asema on edelleen Suomen ylivoimaisesti vilkkain liikenteen solmukohta, ja Saarisen arkkitehtuuri on arvostettu myös kansainvälisesti. VR Group on käynnistänyt kehityshankkeen Helsingin päärautatieaseman uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on tehdä asemasta entistä palvelevampi matkustajille ja kaupunkilaisille, toteuttaa rakennuksen edellyttämät peruskorjaukset sekä parantaa aseman ja sen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Uudistamistyö on käynnistetty syksyllä 2018 toteuttamalla asemalle uusi kaupallinen konsepti. Konseptikehityksen lähtötietoina on käytetty asemalla toteutettuja asiakastutkimuksia, kävijämäärämittauksia sekä alueen kehitystrendejä. Johtopäätökset ovat selkeät: aseman viihtyvyyttä, palveluita ja turvallisuutta on parannettava. Uudistustyön tueksi on kuluneen vuoden aikana päivitetty aseman rakennushistoriaselvitys ja laadittu asemasta 3D-tietomalli ja kattava värianalyysi. Hanketta ja sen toteutusta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä museoviraston asiantuntijoiden kanssa.

Helsingin rautatieasema on suojeltu rakennusperinnön suojelusta annetun lain 498/2010 nojalla. Uuteen kaupalliseen konseptiin perustuvat uudistukset toteutetaan arviolta 2020-2023 vuosien aikana, useampana eri kokonaisuutena, tilakohtaisesti vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ilmanvaihtokoneiden rakentaminen ullakolle sekä keskushallin liiketilojen uudistaminen. Tämän jälkeen aloitetaan matkustajaliikenteeltä vapautuvan lipunmyyntihallin kehitys, jossa nykyinen tila on tarkoituksena palauttaa alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa ravintolatilaksi. Samassa yhteydessä Kaivokadun pihan terassialuetta parannetaan ja tehdään alueesta viihtyisämpi ja turvallisempi kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Matkustamisen palvelut keskitetään länsisiipeen, jonne siirtyy sekä Matkustajaliikenteen että HSL:n ja Helsinki Info:n asiakaspalvelupisteet joulukuusta 2019 alkaen. Suunnittelu- ja toteutustyötä tehdään yhdessä suunnittelutiimin ja aseman liiketilojen yrittäjien kanssa. Työtä ohjaa VR Group:in hankkeelle asettama johtoryhmä ja hankepäällikkö. Valmisteluvaiheiden jälkeen varsinaiset rakennusprojektit toteutetaan suunnitteluvaiheiden jälkeen erillisinä kokonaisuuksina, jotta vilkkaan aseman muutostyöt haittaavat mahdollisimman vähän aseman päivittäistä käyttöä. Suunnittelukokonaisuudet jaetaan viiteen (5) eri kilpailutukseen, joista tämä kilpailutus koskee geosuunnittelun puitejärjestelyn perustamista. Tällä kilpailutuksella on tarkoitus tehdä enintään kolme (3) puitesopimusta, joita tullaan projektin aikana käyttämään etusijajärjestyksessä tai minikilpailutuksena. Tästä tarkempi annetaan kuvaus lopullisessa tarjouspyynnössä kilpailutukseen mukaan valituille toimijoille. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta kolmella (3) optiovuodella, vuosi kerrallaan (1+1+1).

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 200 000.00 EUR

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 60

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kolmella (3) vuodella, vuosi kerrallaan (1+1+1)

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Valintaperusteet kuvattu osallistumispyynnössä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kolmella (3) vuodella, vuosi kerrallaan (1+1+1)

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien

Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Voidakseen osallistua hankintamenettelyyn, Ehdokkaan tulee täyttää kaikki hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. Menettelyyn tullaan valitsemaan mukaan enintään viisi (5) Ehdokasta. Jos soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), ehdokkaiden määrää rajoitetaan siten, että viisi (5) eniten pisteitä saanutta ehdokasta valitaan mukaan menettelyyn. Pisteytettävät valintakriteerit osallistumispyynnön kohdassa 12.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Tarjoajalla tulee viimeistään sopimuskauden alkaessa olla voimassa oleva konsulttitoiminnan vastuuvakuutus, jonka vakuutussumma on vähintään 400 000 EUR.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern

Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 20/12/2019

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Finnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Aufträge werden elektronisch erteilt

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ehdokas/tarjoaja sitoutuu käyttämään VR-Yhtymä Oy:llä käytössä olevaa sähköistä tilaus- ja ostolaskujärjestelmää sekä noudattamaan seuraavia laskutukseen liittyviä ohjeita: http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yhteystiedot/laskutustiedot/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

05/12/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 1
Ausgabe
1.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de