Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Finnland, Helsinki: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Finnland, Helsinki: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
12/09/2018

  
S175
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Finnland-Helsinki: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 175-397181

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
0201256-6
PL 58226, Helsingin kaupunki
Helsinki
00099
Finnland
E-Mail: minna.launiainen@hel.fi
NUTS-Code: FI1B1

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.att.hel.fi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=199794&tpk=d0309884-000a-4043-9deb-01db2d33185f

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rakennusten lämpökuvauspalveluiden puitejärjestely

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohde on hankintayksikön rakennuttamien asuinrakennusten, palvelutalojen ja niiden yhteydessä sijaitsevien pienten liike-, toimisto-, päiväkoti- ja pysäköintitilojen lämpökuvaus uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa. Puitesopimukset tullaan tekemään 2–3 toimittajan kanssa. Hankinnasta tehdään kirjalliset puitesopimukset hankintayksikön ja valittujen toimittajien kesken.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1B1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tehvävän kuvaus

Lämpökuvauksen tarkoituksena on määrittää ulkovaipan lämpötekninen toimivuus ja rakenteellinen tiiveys sekä paikallistaa mahdolliset ilmavuodot ja kylmäsillat. Lämpökuvaus suoritetaan noudattaen ohjeita RT 14-11239 Rakennuksen lämpökuvaus. Mittauksia ja kuvauksia suoritetaan uusissa valmistuvissa kohteissa sekä peruskorjauskohteissa ennen korjausta ja sen jälkeen.

Hankintayksikön rakennuttamia uudishankkeita valmistuu vuosittain noin 20–25 kpl ja peruskorjaushankkeita käynnistyy vuosittain noin 10 kpl ja valmistuu noin 10 kpl. Hankkeet sisältävät tyypillisesti useita rakennuksia. Mittauksia ei välttämättä tehdä kaikissa kohteissa, eikä hankintayksiköllä ole määräostovelvoitetta. Tehtävän sisältöä on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevissa puitesopimusmalleissa. Perushankinta

Puitesopimuksen piirissä hankinta tehdään pääsääntöisesti kohdekohtaisena suorahankintana. Tilauksen yhteydessä sovitaan toimitusajankohta. Tilaus tehdään tilaus-tilausvahvistus-menettelyllä seuraavasti:

1. Yksittäisen kohteen lämpökuvaus tarjotaan aina tarjouksessaan halvimman vertailuhinnan antaneelle yritykselle (ensisijainen toimittaja)

2. Mikäli ensisijainen toimittaja ei pysty tekemään mittausta sovittuna ajankohtana, työtä tarjotaan kilpailussa toiseksi tulleelle (toissijainen toimittaja).

3. jne.

Kohdekohtainen veloitushinta muodostuu asuinrakennuksissa asuntojen lukumäärällä kerrotusta yksikköhinnasta ja muissa rakennuksissa hyötyalalla kerrotusta yksikköhinnasta.

Minikilpailutus

Hankintayksiköllä on oikeus järjestää minikilpailutus kaikkien hankkeiden ilmatiiviyden mittauksista seuraavasti: Hankintayksikkö tekee kirjallisen tarjouspyynnön ja lähettää sen kaikille puitejärjestelyn sopimustoimittajille, joilla on mahdollisuus toteuttaa hankinta. Toimittajan tulee lähettää tarjouksensa tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla kirjallisesti. Hankintayksikkö valitsee puitesopimustoimittajien joukosta itselleen edullisimman tarjouksen. Minikilpailutuksella saatu hinta koskee vain ko. kilpailutusta.

Hankinnat puitesopimuksen ulkopuolella Jos puitesopimuksen piirissä olevilla toimittajilla ei ole kapasiteettia suoriutua yksittäisen kohteen lämpökuvauksesta tiettynä ajankohtana, on hankintayksiköllä oikeus tilata työ puitejärjestelyn ulkopuoliselta taholta.

Sopimuskausi

Sopimus tulee voimaan, kun se allekirjoitetaan. Sopimuskausi päättyy 31.12.2021. Hankintayksiköllä on oikeus irtisanoa puitesopimus päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Preis

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01/10/2018

Ende: 31/12/2021

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain mukaiset velvoitteet ja olla huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista asianmukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevassa osiossa ESPD-lomakkeen kysymyksiin vakuutuksena soveltuvuusehtojen täyttymisestä. Hankintayksikkö edellyttää ESPD-lomakkeen kysymyksiin vastaamista myös ns. voimavara-alihankkijoiden osalta. Lisäksi tulee toimittaa jäljempänä tarjouspyynnössä esitetyt asiakirjat. Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon varmistamiseksi tarjoajan tulee varautua toimittamaan tilaajalle tilaajavastuu- ja hankintalain sekä hankintailmoituksen mukaiset asiakirjat ennen sopimuksen allekirjoittamista

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 2013 sopimuksessa mainituin poikkeuksin.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern

Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 15/10/2018

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Finnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 15/10/2018

Ortszeit: 13:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköisesti.

Toimittajien valinta

Toimittajavalinta suoritetaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan vertailuhinnan avulla.

Hintatarjous: Hintatarjous annetaan tarjouspyynnön tarjouslomakkeella kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit. Hinnat ovat kiinteitä kokonaishintoja sisältäen kaikki palveluun liittyvät kustannukset, kuten esim. raporttien laatimisen ja matkakulut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finnland
Telefon: +358 295643300
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

11/09/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Top-Themen

Balkonsanierung
Linoleum
Aluminiumprofil
Beleuchtungslösungen
Industrieböden

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de