Startseite » Auftragsbekanntmachung »

Finnland, Helsinki: Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Finnland, Helsinki: Auftragsbekanntmachung

27/03/2020

  
S62
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Finnland-Helsinki: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 062-148313

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Nationale Identifikationsnummer: 0201256-6
Postanschrift: PL 58226 (Käyntiosoite: Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki)
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B
Postleitzahl: FI-00099
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Projektipäällikkö Sirpa Pylväs
E-Mail: sirpa.pylvas@hel.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.att.hel.fi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=291137&tpk=532b919b-e7d9-42be-bf4e-8c36a6881f75

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=291137&tpk=532b919b-e7d9-42be-bf4e-8c36a6881f75

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kokonaissuunnittelu, uudisrakennus, MellunmäkI, Kortteli 47208

Referenznummer der Bekanntmachung: 2825001055 / 2825002042

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena on Helsingin Mellunkylään toteuttavien asuinkerrostalojen ja pysäköintilaitoksen kokonaissuunnittelu suunnitteluryhmänä tietomallintamalla. Suunnitteluryhmä sisältää arkkitehti-, rakenne-, piha-, LVI-, rakennusautomaatio-, sähkö-, akustiikka-, liikennemelu/tärinä- ja paloturvallisuussuunnittelutehtävät.

Suunnittelukokonaisuus:

– Tontti 47208/10 ->14, Heka Mellunkylä Saariseläntie 1

– Tontti 47208/8 ->12, Heka Mellunkylä Saariseläntie 7

– Tontti 47208/9, Pysäköintilaitos, Saariseläntie 5

– Tontti 47208/7, Haso Saariseläntie, Saariseläntie 11.

Kohteet ovat ARA:n kustannusvalvomia.

Sopimukset laaditaan yhtiöiden nimiin. Sopimus alkaa allekirjoituksella ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla.

Hanke kilpailutetaan yhtenäisenä kokonaisuutena aikatauluhallinnan ja edullisen kustannustason saavuttamiseksi sekä töiden yhteensovittamisen kannalta.

Hankinnan ilmoitettu arvo on viitteellinen eikä sido rakennuttajaa.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1B

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tehtävän kuvaus on kerrottu tarjouspyynnön liitteessä Suunnittelusopimus.

Kohteen tietoja:

Heka Mellunkylä Saariseläntie 1

— Rakennusoikeutta 2 500 k-m2

— Kerrosluku 5

— Keskipinta-alatavoite noin 53,5 m2

— Autopaikkoja on 8 maantasopaikoituksena ja 8 pysäköintilaitoksessa

Heka Mellunkylä Saariseläntie 7

— Rakennusoikeutta 2 000 k-m2

— Kerrosluku 8

— Keskipinta-alatavoite noin 53,3 m2

— Autopaikkoja ei maantasopaikoituksena ja 14 pysäköintilaitoksessa

Pysäköintilaitos, Saariseläntie 5

— olemassa olevien Heka-yhtiöiden autopaikat sijoitetaan pysäköintilaitokseen

— jatkosuunnittelussa tutkitaan vaihtoehtoisia pysäköintijärjestelyjä

— pysäköinnin suunnittelussa huomioitava rakentamisen aikaiset väliaikaisautopaikat

Haso Saariseläntie

— Rakennusoikeutta 4 400 k-m2

— Kerrosluku 3-6 kaavan mukaisesti

— Keskipinta-alatavoite 62,0 m2

— Autopaikkoja 2 maantasopaikoituksena ja 34 pysäköintilaitoksessa.

Suunnittelun tavoitteet:

— Suunnitteluratkaisujen on täytettävä kaavan mukaiset ääneneristävyysvaatimukset sekä liikennemelu/tärinä (Mellunmäentien suunniteltu raideliikenne),

— Rakennukset tulee sovittaa maasto-olosuhteisiin (louhinnan taloudellisuus) ja rakennettuun ympäristöön toimivaksi kokonaisuudeksi yhteisjärjestelyin sekä huomioitava rakennusten ylläpidon mahdollisuus ympäröivän maaston mukaan,

— Suunnitella autopaikoitus kokonaisuudessaan: rakentamisen aikainen väistöautopaikoitus ja lopulliset autopaikat tonttikohtaista autopaikkalaskentatapaa noudattaen,

— Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin vaatimuksiin ja hintarajoihin mahtuvat kustannukset,

— Suunnitteluresurssien huomioiminen hankkeen kokonaisaikataulussa ja kaavamuutoksessa,

— Rakennusosina ja materiaaleina käytetään vakiotuotteita. Suunnittelussa noudatetaan Att:n suunnitteluohjeita,

— Suunnittelu aloitetaan välittömästi suunnittelijavalintapäätöksen ja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kaavamuutoksen toteutuminen on edellytys suunnittelun jatkumiselle.

Alustava aikataulu:

— Hankesuunnitelma valmis 2/2020

— Kokonaissuunnittelu käynnistyy 6/2020

— Kokonaissuunnitteluaika 10 kk

— Rakennuslupa vireille (sakollinen välitavoite) 1/2021

— Urakkalaskentasuunnitelmat 4/2021

Projektipankissa työpiirustustasoisina

Yhteensovitettuna (sakollinen välitavoite)

— Rakentamisen aloitus 10/2021.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Laatu / Gewichtung: 80

Preis – Gewichtung: 20

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 38

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten

Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 120 a-g §

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 215/2015 48 §

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 13/05/2020

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Finnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 13/05/2020

Ortszeit: 12:05

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjousten julkista avausta ei järjestetä.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/33388/notice/42432

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: FI-00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

25/03/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 5
Ausgabe
5.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de