Startseite » Auftragsbekanntmachung »

Finnland, Helsinki: Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Finnland, Helsinki: Auftragsbekanntmachung

26/02/2020

  
S40
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Finnland-Helsinki: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 040-094796

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Nationale Identifikationsnummer: 0201256-6
Postanschrift: PL 58226 (Käyntiosoite: Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki)
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B
Postleitzahl: 00099
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Projektipäällikkö Salla Grönholm
E-Mail: salla.gronholm@hel.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.att.hel.fi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=285735&tpk=1a282f8c-d2c6-480f-8859-982aa97e37b1

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=285735&tpk=1a282f8c-d2c6-480f-8859-982aa97e37b1

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hankesuunnittelu ja optio kokonaissuunnittelusta, uudisrakennus, Vuosaari, Heka Vuosaari Maustetehtaankatu 2 ja Haso Pomeranssi

Referenznummer der Bekanntmachung: 2825001071 / 2825002055

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tarjouspyyntö Helsingin Vuosaareen tontille 54187/5 rakennettavan kokonaisuuden hankesuunnittelusta sisältäen option hankkeen tietomallinnetusta kokonaissuunnittelusta pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä (pää-, arkkitehti-, piha, rakenne-, LVIA-, sähkö-, palotekninen-, akustiikka- ja energiasuunnittelu) tietomallintamalla tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Suunnittelukokonaisuus sisältää tontille 54187/5 perustettavat yhtiöt:

— Heka Vuosaari Maustetehtaankatu 2, Ara:n kustannusvalvoma vuokrataloyhtiö

— Helsingin Asumisoikeus Oy/Haso Pomeranssi, Ara:n kustannusvalvoma asumisoikeusyhtiö.

Hanke kilpailutetaan yhtenä (1) kokonaisuutena edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimukset laaditaan kohdekohtaisesti yhtiöiden nimiin.

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu lisäksi rakennuskokonaisuuteen sijoittuvien varauksien (ajoyhteys, tekniset tilavaraukset, hormivaraukset) suunnitteleminen Maustetehtaankadun alle kaavoitettua laajennusautohallia varten erillishinnalla.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1B1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tontille 54187/5 sijoittuu hankekokonaisuus, johon sisältyy neljä (4) kansipihan tasolta nousevaa asuintornia sekä jalustaosa. Jalustaosassa sijaitsee yhtiöiden apu- ja teknisiä tiloja, liiketila ja yhtiöitä palveleva pysäköintihalli. Tontin rakennusoikeus on 15 000 k-m2, josta asuinrakennusoikeuden enimmäismäärä on 14 000 k-m2 ja monitoimi- ja liiketilan vähimmäismäärä 1 000 k-m2. Tontilla saa rakentaa kaksikerroksisen maanalaisen tilan. Tontti lohkotaan kahdeksi (2) erilliseksi tontiksi.

Valtion tukemana asumisoikeustuotantona toteutettava Haso Pomeranssi sijoittuu 14 kerroksiseen torniin ja viereiseen 1-kerroksiseen siipeen. Asumisoikeusyhtiössä keskipinta-alatavoite on 65-70 m2.

Valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona toteutettava Heka Vuosaari Maustetehtaankatu sijoittuu kolmeen 6-kerroksiseen torniin ja niiden välisiin 1-kerroksisiin osiin. Vuokra-asuntokohteessa keskipinta-alatavoite on 50-55 m2. Kansipiha tulee sijoittumaan pääosin Hekan tontille.

Liiketilakerrosalasta noin 800 k-m2 rakennetaan HOK:n suunnitteluohjeiden mukaan päivittäistavarakaupaksi Tilapalvelun hallintaan. Tavoitteena on hankesuunnitteluvaiheessa hyväksyttää poikkeama liiketilakerrosalan pienentämisestä HOK:n päivittäistavarakaupan tarvitsemaan määrään.

Hankesuunnitelmat tilaohjelmineen tulee laatia tilaajan tehokkuustavoitteiden mukaisesti. Rakennussuunnitteluvaiheessa kohde tulee suunnitella siten, että RO-arviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat luonnoksista esitettyjen tilojen mukaiset tavoitehinnat. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja.

Suunnittelussa tulee huomioida Korkean rakentamisen rakentamistapaohje 2018 Haso-yhtiön osalta siltä osin, kuin viranomainen edellyttää.

Erillishinnat:

Maustetehtaankadun alle kaavoitetun P-varauksen suunnittelusta erillishinta.

Liiketilaosuuden suunnittelusta erillishinta ja tuntikirjanpito.

Suunnittelun tavoitteet

— tasapainoinen huoneistojakauma

— perheasuntoja kaavavaatimuksen mukaan 50 % asuntojen huoneistoalasta

— huoneistokoot Att:n tilaohjelmalomakkeen pinta-alaraameissa

— brutto/netto suhde alle 1,55

— 14-krs:n rakennuksen korkeus ei saa ylittää 56 m/ylimmän kerroksen lattian korkeus tulee olla alle 52 m sisääntulokerroksesta

— torniosaan kaksi (2) poistumistietä, ei sprinklausta

— 6-kerroksisten rakennusten korkeus alle 28 m/ylimmän kerroksen lattian korkeus tulee olla alle 24 m sisääntulokerroksesta

— Att:n sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hinta-rajoihin mahtuvat kustannukset

— hyvä hinta-laatusuhde

— julkisivujen, vesikaton, kansipihan ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus,

— korttelin kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen kokonaisuus

— tavoitteena pysäköinnin ratkaiseminen 2 tasoon sekä huoltotraktorin reitti kansipihalle

— pysäköintihallia ei sijoiteta 14-krs tornin alapuolelle ja vältetään sijoittamasta muiden torniosien alapuolelle

— liiketila tulee sijoittaa Heka-yhtiön tai pihakannen alle.

Rakennuksen runkoratkaisu:

— betonielementtirunko

— välipohjat ontelolaattoja/paikallavaluholveja.

Alustava aikataulu:

Vaihe 1

— Hankesuunnitelman aloitus 4/2020

— Hankesuunnitelman viitesuunnitelma valmis 8/2020

— Tavoitehintalaskenta 9/2020

— Hankesuunnitelma valmis 10/2020

Vaihe 2

— Varsinainen suunnittelu käynnistyy heti hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen

— Luonnosten esittely ATT:n asuntotuotantopäällikölle 5/2021 (sakollinen välitavoite)

— Korkean rakentamisen edellyttämä suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus, suunnitelmat valmiina 1.11.2021

— Arvioitu rakennusluvan jättöaikataulu 11/2021 (sakollinen välitavoite)

— Toteutussuunnitelmat projektipankissa yhteensovitettuina ulkopuolista tarkastusta varten 1.3.2022 (sakollinen välitavoite)

— Ulkopuolisen tarkistuksen pohjalta korjatut toteutussuunnielmat pankissa 1.4.2022

— Rakennustyöt arvioidaan aloitettavan syksyllä 2022 ja arvioitu rakentamisaika on 36 kk.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Laatu / Gewichtung: 80

Preis – Gewichtung: 20

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 65

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten

Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 120 a-g §

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 215/2015 48 §

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 03/04/2020

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Finnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 03/04/2020

Ortszeit: 12:15

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjousten julkista avausta ei järjestetä.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

24/02/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 4
Ausgabe
4.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de