Startseite » Auftragsbekanntmachung »

Finnland, Helsinki: Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Finnland, Helsinki: Auftragsbekanntmachung

17/02/2020

  
S33
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Finnland-Helsinki: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 033-077772

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet
Nationale Identifikationsnummer: 0201256-6
Postanschrift: Elimäenkatu 5
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B
Postleitzahl: 00510
Land: Finnland
E-Mail: kilpailutusryhma.rake@hel.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=262946&tpk=01248c3f-7cac-4041-8eb5-77e1d00e8d7e

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=262946&tpk=01248c3f-7cac-4041-8eb5-77e1d00e8d7e

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kustannuslaskenta- ja -suunnittelupalvelujen puitejärjestely 2020–2022

Referenznummer der Bekanntmachung: HEL 2019-012085

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tämän hankinnan tavoitteena on luoda Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden käyttöön julkisten tilahankkeiden kustannuslaskentaa ja kustannussuunnittelua varten puitejärjestely, jonka avulla voidaan sopimuskauden aikana ostaa laadukkaita ja kustannustehokkaita asiantuntijapalveluita toimialan tarpeisiin.

Hankinnan kohteena olevat asiantuntijapalvelut on jaettu osa-alueisiin palveluiden luonteen ja sisällön mukaan seuraavalla tavalla:

A. Kori 1: Rakennusteknisten töiden kustannuslaskentapalvelut: Helsingin kaupungin eteläisen ja keskisen suurpiirin rakennukset tai sr-rakennukset tai laajuudeltaan yli 3 000 brm2 rakennukset (rakennus kuuluu koriin 1, kun yksikin edellä mainituista ehdoista täyttyy)

A. Kori 2: Rakennusteknisten töiden kustannuslaskentapalvelut: Koriin 1 kuulumattomat (≤ 3 000 brm2) rakennukset

B. LVIJAK-teknisten töiden kustannuslaskentapalvelut

C. Sähköteknisten töiden kustannuslaskentapalvelut.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für alle Lose

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

A. Kori 1: Rakennusteknisten töiden kustannuslaskentapalvelut: Helsingin kaupungin eteläisen ja keskisen suurpiirin rakennukset tai sr-rakennukset tai laajuudeltaan yli 3 000 brm2 rakennukset

Los-Nr.: A kori 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1B1

Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Toimeksiantojen kohteena olevien asiantuntijatehtävien tarkempi kuvaus on kerrottu tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Puitejärjestelyn sisällä tehtävät toimeksiannot vaihtelevat pienistä hankkeista EU-kynnysarvon ylittäviin hankkeisiin. Puitejärjestelyn puitteissa voidaan sopia sekä yksittäisistä toimeksiannoista että pitkäkestoisesta yhteistyöstä laajemman asiakokonaisuuden tuottamiseksi.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Laatu / Gewichtung: 0

Preis – Gewichtung: 100 %

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01/06/2020

Ende: 31/05/2022

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+2. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Osa-alueen A koriin 1 valitaan 2–4 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

A, Kori 2: Rakennusteknisten töiden kustannuslaskenta- ja suunnittelupalvelut: Koriin 1 kuulumattomat (enintään 3 000 brm2) rakennukset

Los-Nr.: A kori 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1B1

Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Toimeksiantojen kohteena olevien asiantuntijatehtävien tarkempi kuvaus on kerrottu tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Puitejärjestelyn sisällä tehtävät toimeksiannot vaihtelevat pienistä hankkeista EU-kynnysarvon ylittäviin hankkeisiin. Puitejärjestelyn puitteissa voidaan sopia sekä yksittäisistä toimeksiannoista että pitkäkestoisesta yhteistyöstä laajemman asiakokonaisuuden tuottamiseksi.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Laatu / Gewichtung: 0

Preis – Gewichtung: 100 %

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01/06/2020

Ende: 31/05/2022

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+2. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Osa-alueen A koriin 2 valitaan 2–4 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

B: LVIJAK-teknisten töiden kustannuslaskentapalvelut

Los-Nr.: B

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1B1

Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Toimeksiantojen kohteena olevien asiantuntijatehtävien tarkempi kuvaus on kerrottu tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Puitejärjestelyn sisällä tehtävät toimeksiannot vaihtelevat pienistä hankkeista EU-kynnysarvon ylittäviin hankkeisiin. Puitejärjestelyn puitteissa voidaan sopia sekä yksittäisistä toimeksiannoista että pitkäkestoisesta yhteistyöstä laajemman asiakokonaisuuden tuottamiseksi.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Laatu / Gewichtung: 0

Preis – Gewichtung: 100 %

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01/06/2020

Ende: 31/05/2022

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+2. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Osa-alueeseen B valitaan 2–4 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

C: Sähköteknisten töiden kustannuslaskentapalvelut

Los-Nr.: C

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI1B1

Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Toimeksiantojen kohteena olevien asiantuntijatehtävien tarkempi kuvaus on kerrottu tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Puitejärjestelyn sisällä tehtävät toimeksiannot vaihtelevat pienistä hankkeista EU-kynnysarvon ylittäviin hankkeisiin. Puitejärjestelyn puitteissa voidaan sopia sekä yksittäisistä toimeksiannoista että pitkäkestoisesta yhteistyöstä laajemman asiakokonaisuuden tuottamiseksi.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Laatu / Gewichtung: 0

Preis – Gewichtung: 100 %

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01/06/2020

Ende: 31/05/2022

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+2. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Osa-alueeseen C valitaan 2–4 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot on kerrottu tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa sekä muissa liitteissä.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern

Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 16

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 18/03/2020

Ortszeit: 09:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Finnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 18/03/2020

Ortszeit: 09:05

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Aufträge werden elektronisch erteilt

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Päätöksen kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden kanssa tehtävän puitejärjestelyn piiriin valittavista puitesopimustoimittajista tekee Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköisesti.

Puitejärjestelyyn perustuvien kaikkien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan (sis. mahdollisen optiokauden) arvonlisäverottomana osa-alueittain ja koreittain seuraava:

— Osa-alue A kori 1: 3 200 000 EUR

— Osa-alue A kori 2: 700 000 EUR

— Osa-alue B: 200 000 EUR

— Osa-alue C: 300 000 EUR.

Tarjousten vertailuperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Tarjoukset annetaan osa-alueittain ja koreittain yhtenä kustannuslaskentapalveluiden tuntiveloitushintana. Tarjoukset voivat koskea yhtä tai uuseampaa osa-aluetta.

Osa-alueen A korien 1 ja 2 tarjousten vertailu:

Osa-alueessa A sama tarjoaja ei voi olla ensimmäisenä sekä korissa 1 että 2. Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, kumpaan koriin (1 vai 2) haluaa ensisijaisesti tulla valituksi ensimmäiseksi, mikäli tarjoaja sijoittuisi ensimmäiseksi molemmissa koreissa. Tällöin tarjoajan sijoitukseksi toissijaiseksi ilmoittamaan koriin tulee kaksi (2).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

14/02/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild md 4
Ausgabe
4.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de