Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Finnland, Helsinki: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Finnland, Helsinki: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
28/08/2018

  
S164
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Finnland-Helsinki: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 164-374985

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Helsingin kaupungin asuntotuotanto
0201256-6
PL 58226, Helsingin kaupunki
Helsinki
00510
Finnland
Kontaktstelle(n): Projektipäällikkö Sirpa Pylväs
E-Mail: sirpa.pylvas@hel.fi
NUTS-Code: FI1B1

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.att.hel.fi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=197574&tpk=44b2e2d5-b1d0-47cb-b3c8-92ba340dd107

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

LVIA-SUUNNITTELU, Itäkeskus, asuntokortteli 45048/8 ja 9, purkava saneeraus

Referenznummer der Bekanntmachung: 2825002037

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tarjouspyyntö Helsingin Itäkeskukseen rakennettavien kahden (2) asuinkerrostaloyhtiön ja autohallin tietomallinnetusta LVIA-suunnittelusta. Nykyiset rakennukset tontilla puretaan ja rakennetaan uusi umpikorttelimainen asuinkerrostalokokonaisuus. Suunnitteluun sisältyy LVIA-suunnittelu tietomallintamalla tamän tarjouskyselyn mukaisesti. Suunnitteluun sisältyy purettavien rakennusten purkulupamenettelyyn, purkusuunnitteluun ja purkutyön urakkaan liittyvät tehtävät oman suunnittelualan osalta pääsuunnittelijan johdolla. Suunnittelukokonaisuus sisältää seuraavat perustettavat erilliset yhtiöt:

– 45048/11, Haso Ystävyydenpuisto, ARA:n kustannusvalvoma asumisoikeuskohde

– 45048/10, Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16, ARA:n kustannusvalvoma vuokratalokohde. Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tarkoituksena on hakea kyseessä olevalle, osittain valtion lainoittamalle, Helsingin kaupungin omistamalle korttelikokonaisuudelle LVIA-suunnittelija, joka tekee kohteen LVIA-suunnittelun yhteistyössä asuntotuotannon, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n kanssa. Tarjoaja vastaa kohteen LVIA-suunnittelusta. Tarjoajan tulee nimetä vastuullinen suunnittelija, joka vastaa tämän erikoisalan kokonaisuudesta ja siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Lisäksi tarjoajan tulee nimetä projektisuunnittelija. Tarjoajan tehtävänä on asemakaavan asettamien reunaehtojen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) edellyttämien kustannusrajojen mukaisten asuinrakennusten, autohallin ja niihin liittyvän kansipihan LVIA-suunnittelu. Suunnittelutyö toteutetaan tietomallinnuspohjaisesti Yleisten tietomallivaatimusten 2012 (YTV2012) mukaisesti ja tämän tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti tarkennettuna. Lisäksi suunnittelussa noudatetaan asuntotuotannon ohjeistusta ja mallidetaljeja. Asuntotuotannon suunnitteluohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon "Ohjeet ja mallit"

-verkkosivuilta. Rakennussuunnitteluvaiheessa kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosa-arviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat luonnoksissa esitettyjen tilojen mukaisen tavoitehinnan. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja.

Kilpailun kohde:

Korttelikokonaisuus, jossa rakennusoikeutta yhteensä 20 300 k-m2, jonka lisäksi liiketilaa tulee olla vähintään 400 k-m2.

Tontti 45048/11 Haso Ystävyydenpuisto

– Rakennusoikeutta 9 950 k-m2

– Kerrosluku 6

– Keskipinta-alatavoite noin 55–60 m2

– Tavoite 135 asuntoa

– Autopaikat sijoittuvat pääosin tontille rakennettavaan pihakannen alaiseen pysäköintihalliin

– VSS-tilat 235 m2

Tontti 45048/10, Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16

– Rakennusoikeutta 10 350 k-m2 ja vähintään 400 k-m2 liiketilaa

– Kerrosluku 6–8

– Keskipinta-alatavoite noin 50–55 m2

– Tavoite 139 asuntoa

– Autopaikat sijoittuvat pääosin tontille rakennettavaan pihakannen alaiseen pysäköintihalliin

– VSS-tilat 248 m2

Suunnittelun tavoitteet:

– Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset

– Hyvä hinta-laatusuhde

– Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus

– Rakennusosat ja materiaalit vakiotuotteita

– Tarkemmat tavoitteet suunnittelulle on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevissa hankesuunnitelmissa.

Rakennusten alustava runkoratkaisu:

– Betonielementtirunko

– Välipohjat pääosin ontelolaattoja

– Kadun puoleiset julkisivut pääosin tiilimuurattuja.

Alustava aikataulu:

– Hankesuunnitelma valmis 4/2017

– Rakennuslupa vireille 2/2019 (sakollinen välitavoite)

– Urakkalaskentasuunnitelmat projektipankissa työpiirustustasoisina yhteensovitettuna 6/2019 (sakollinen välitavoite)

– Suunnitteluaika n. 12 kk

– Urakkakilpailun aloitus on 8/2019

– Rakentamisen aloitus on 11/2019

– Purkuaika-arvio n. 6 kk

– Rakennusaika-arvio n. 24 kk.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 42

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset velvoitteet ja olla huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista asianmukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevassa osiossa ESPD-lomakkeen kysymyksiin vakuutuksena soveltuvuusehtojen täyttymisestä. Hankintayksikkö edellyttää ESPD-lomakkeen kysymyksiin vastaamista myös ns. voimavara-alihankkijoiden osalta. Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisälain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen kuin hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen, jos osallistujan sijoittumismaan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon varmistamiseksi tarjoajan tulee varautua toimittamaan tilaajalle tilaajavastuu- ja hankintalain sekä hankintailmoituksen mukaiset asiakirjat ennen suunnittelusopimuksen allekirjoittamista.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 2013 sopimuksessa mainituin poikkeuksin.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 01/10/2018

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Finnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 01/10/2018

Ortszeit: 12:05

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjousten julkista avausta ei järjestetä.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tontin perustamisolosuhteet:

– Rakennettavuusselvitys on tämän tarjouspyynnön liitteenä

– Tonttien johtokartta on tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Huoltokirja:

Suunnittelutehtäviin sisältyy huoltokirjan ja asuntotuotannon tarkastusasiakirjan täyttäminen sekä niiden edellyttämät toimenpiteet asianomaisen suunnittelijan suunnitelmien ja valvonnan osalta sekä tarvittavien paikantamispiirustusten laatiminen. Huoltokirjaohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon "Ohjeet ja mallit" -verkkosivulta.

Rakennustuotteiden kelpoisuus: Suunnittelija vastaa rakennustuotteiden kelpoisuuden selvittämisestä suunnittelu- ja työmaa-aikana yhteistyössä muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Pääsuunnittelija vastaa kokonaisuudesta. Tarjouspyynnön liitteenä PKS-Rava-kortti liittyen tuotteiden kelpoisuuden tarkistamiseen.

Suunnitelmien yhteensovitus: Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensovituksesta. 2D- ja muu tarkentava suunnittelu ja tasokuvat toimitetaan digitaalisessa muodossa, piirustukset CAD-muodossa (.dwg, tulostustiedostot: .pdf), työselostus ja muu A4-materiaali ATK-muotoon (.pdf, doc, .xls).

Reikäsuunnittelu:

Reikäsuunnittelu ja palokatkodetaljit toteutetaan soveltaen asuntotuotannon tietomallintamisen reikäkierto-ohjetta. Ohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon "Ohjeet ja mallit" -verkkosivuilta.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finnland
Telefon: +358 295643300
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

27/08/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Top-Themen

Bauwerksabdichtung <br>Fachartikel und Informationen zum Thema
Beleuchtungslösungen
Linoleum

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de