Startseite »

Finnland, Äänekoski: Auftragsbekanntmachung (2022/S 186-526986)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Finnland, Äänekoski: Auftragsbekanntmachung (2022/S 186-526986)

27/09/2022

  
S186

Finnland-Äänekoski: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 186-526986

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Äänekosken kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 2045520-5
Postanschrift: Hallintokatu 4
Ort: ÄÄNEKOSKI
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
Postleitzahl: 44100
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Henriikka Mäkelä
E-Mail: hankinta@aanekoski.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.aanekoski.fi

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=412510&tpk=5f907718-5be8-4a0d-81d0-baa324f127c1

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=412510&tpk=5f907718-5be8-4a0d-81d0-baa324f127c1

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koulunmäen yhtenäiskoulun C-osan uudisrakentamisen projektinjohtopalvelu

Referenznummer der Bekanntmachung: Dnro 756/02.07.00/2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia Koulunmäen koulun C-osan uudisrakentamisen rakennuttamisen ja rakentamisen projektinjohtopalveluista. Hankkeessa puretaan vanha koulurakennus ja rakennetaan uusi koulurakennus, jossa on tilat opetukselle, nuorisotoimelle ja musiikkiopistolle. Kohde tullaan toteuttamaan urakkamalliltaan projektinjohtorakennuttamisena. Väistötilojen suunnittelu ja rakentamien ei sisälly hankinnan kohteena olevaan PJP-toteutukseen. PJP-projektiryhmään tulee kuulua projektinjohtaja, projektipäällikkö, aikatauluasiantuntija, laskenta-asiantuntija, hankinta-asiantuntija, rakennusteknisten töiden valvoja, vastaava työnjohtaja, työmaamestari ja työmaainsinööri. Tarjouspyynnössä liitetiedostoineen on esitetty tarkemmat vaatimukset saman / eri henkilön nimeämiseen eri tehtäviin.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin on vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Tarjoukset voidaan vertailla pelkän hinnan perusteella, sillä hankinnassa tarpeellinen laatu on huomioitu tarjouspyynnön vähimmäisehdoissa.

Hankintaa ei ole jaettu osiin sillä työmaaorganisaation ja projektinjohdon sujuva toiminta sekä hankkeen laatu ja laajuus edellyttävät avoimen ja sujuvan tiedonkulun varmistamista sekä työskentelevien henkilöiden saumatonta yhteistyötä myös toistensa vastuualueiden onnistumisen tukemiseksi. Hankkeen sisällöllinen jaettavuus on toteutettu kilpailuttamalla hankkeen toteutusosia vaiheittain. Vaiheittaisuudella ei kierretä hankintalain asettamia kilpailuttamisvelvoitteita, vaan kaikki hankinnat kilpailutetaan huomioiden hankinnan kokonaisarvon mukaisia hankintamenettelyjä koskevat menettelytapavaatimukset.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71500000 Dienstleistungen im Bauwesen

71700000 Kontroll- und Überwachungsleistungen

71520000 Bauaufsicht

71540000 Bauverwaltungsleistungen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi

Hauptort der Ausführung:

Koulumäenkatu 6, 44100 Äänekoski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia Koulunmäen koulun C-osan uudisrakentamisen rakennuttamisen ja rakentamisen projektinjohtopalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankkeessa puretaan vanha koulurakennus ja rakennetaan uusi koulurakennus, jossa on tilat opetukselle, nuorisotoimelle ja musiikkiopistolle.

Kohde tullaan toteuttamaan urakkamalliltaan projektinjohtorakennuttamisena. Väistötilojen suunnittelu ja rakentamien ei sisälly hankinnan kohteena olevaan PJP-toteutukseen. PJP-projektiryhmään tulee kuulua projektinjohtaja, projektipäällikkö, aikatauluasiantuntija, laskenta-asiantuntija, hankinta-asiantuntija, rakennusteknisten töiden valvoja, vastaava työnjohtaja, työmaamestari ja työmaainsinööri.

Kohteesta on laadittu tarjouspyynnön liitteenä löytyvä hankesuunnitelma, joka toimii hankkeen lähtökohtana. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee toteuttaa hankesuunnitelmassa määritellyt toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet asetetussa tavoitekustannuspuitteessa. Hankkeen tekniset laatutavoitteet ovat:

– sisäilmastoluokka S2, Sisäilmaluokitus 2018 (RT 07-11299)

– laskennallinen kokonaisenergiatehokkuusluku (E-luku) 80 kWh/nettom²

– tutkitaan aurinkopaneelielikenttä ja muut energian hyödyntämismahdollisuudet

– musiikkiopiston akustiset ja ääneneristys tilavaatimukset

– suunnittelu ja toteutus Terve Talo hankkeena (RT 07-10805)

– puhtausluokka P1

– laatuluokka M1 rakennusmateriaaleissa ja ilmanvaihtotuotteissa

– energiatehokkuusluokka A

Tarjoaja sitoutuu omalta osaltaan toimimaan hankkeen teknisten laatutavoitteiden ja rts-ympäristöluokituksen (hankesuunnitelman liite nro 10) mukaisesti ja edistämään näiden toteutumista vaikutusmahdollisuuksiensa puitteissa myös muiden hankkeen toteuttamiseen osallistuvien osalta.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin on vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Tarjoukset voidaan vertailla pelkän hinnan perusteella, sillä hankinnassa tarpeellinen laatu on huomioitu tarjouspyynnön vähimmäisehdoissa.

Hankintaa ei ole jaettu osiin sillä työmaaorganisaation ja projektinjohdon sujuva toiminta sekä hankkeen laatu ja laajuus edellyttävät avoimen ja sujuvan tiedonkulun varmistamista sekä työskentelevien henkilöiden saumatonta yhteistyötä myös toistensa vastuualueiden onnistumisen tukemiseksi. Hankkeen sisällöllinen jaettavuus on toteutettu kilpailuttamalla hankkeen toteutusosia vaiheittain. Vaiheittaisuudella ei kierretä hankintalain asettamia kilpailuttamisvelvoitteita, vaan kaikki hankinnat kilpailutetaan huomioiden hankinnan kokonaisarvon mukaisia hankintamenettelyjä koskevat menettelytapavaatimukset.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Tarjoajalle ja tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset mahdollistavat vertailun pelkästään hinnan perusteella / Gewichtung: 0

Preis – Gewichtung: 100

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 31

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Mikäli rakennusaika viivästyy tai pitkittyy, voidaan sopimusta jatkaa valmistumisen viivästymistä vastaavasti.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Projektinjohtopalvelun tuottajalta voidaan hankkia myös nyt hankittavaa palveluntuotantokokonaisuutta täydentävää palveluntuotantoa, joka liittyy PJP:n tehtäviin ja jonka hankkiminen muulta taholta ei ole hankkeen toteutuksen kannalta tarkoituksenmukaista.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 25/10/2022

Ortszeit: 09:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Finnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 25/10/2022

Ortszeit: 09:05

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjoukset avataan aikaisintaan ilmoitettuna ajankohtana, mutta ne voidaan avata myöhemminkin. Tarjousten avaus ei ole julkinen tilaisuus.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

22/09/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 12
Ausgabe
12.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de