Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Dänemark, Viby: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
25/06/2019

  
S120
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Viby: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 120-294206

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Aarhus Kommune, Børn og Unge
55133018
Grøndalsvej 2
Viby J
8260
Dänemark
Kontaktstelle(n): Proces- og projektleder Lars Guldager
E-Mail: lagu@aarhus.dk
NUTS-Code: DK042

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.aarhus.dk

Adresse des Beschafferprofils: https://aarhus.dk/om-kommunen/boern-og-unge/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.rib-software.dk/udbudsportal

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:

MOE A/S
64045628
Mariane Thomsens Gade 1C
Aarhus
8000
Dänemark
Kontaktstelle(n): Bygherrerådgiver Louise Hougaard
Telefon: +45 25400006
E-Mail: loho@moe.dk
NUTS-Code: DK042

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.moe.dk

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.rib-software.dk

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Totalrådgivning – Ny dagtilbudsafdeling i Tilst og Sabro

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nærværende udbud omfatter Totalrådgivning i fbm etablering af 2 nye dagtilbudsafdelinger – delkontrakt 1: Ny dagtilbudsafdeling i Tilst og delkontrakt 2: Ny dagtilbudsafdeling i Sabro.

Begge dagtilbudsafd. vil blive planlagt og udviklet på baggrund af en inddragelsesproces, hvor der arbejdes med organisering og fysisk indretning, som sikrer små miljøer i dagtilbudsafdelingerne.

Begge afdelinger skal indeholde 6 børnegrupper, som udgangspunkt 3 grupper af 20 børn i børnehave og 3 grupper af 12 børn i vuggestue. Der skal være indarbejdet såkaldt interval, hvilket vil sige et børneindtag på 10% mere end normeringen. Derudover skal der indarbejdes bygningsmæssig fleksibilitet, således at de enkelte grupper ved relativt få omkostninger kan omstruktureres.

Den samlede økonomiske ramme er på 20 600 000 DKK ekskl. moms for hver dagtilbudsafdeling.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für alle Lose

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Totalrådgivning for dagtilbudsafdeling i Tilst

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042

Hauptort der Ausführung:

Tåstumvænget 8, 8381 Tilst

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der henvises til beskrivelse ovenfor i pkt. II.1.4 samt ydelsesbeskrivelse som indgår i udbudsmaterialet.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 37

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder mindstekravene til egnethed, vil Ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på følgende i prioriteret rækkefølge:

— At ansøgeren viser referencer som er sammenlignelige med de udbudte projekter og som viser erfaring inden for både de arkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer, herunder også kompetencer inden for procesledelse og brugerinddragelse.

Med sammenlignelige referencer anses nybyggeri eller større ombygninger af børneinstitutionsbyggeri og lignende byggerier med miljøer for børns læring. Projekter hvor byggeriet er opført i forbindelse med en skole i drift, anses som særlig sammenlignelig med delkontrakten vedr. Ny dagtilbudsafdeling i Tilst.

Hvis ydelsen omfatter totalrådgivning inkl. byggeledelse anses referencen som mere sammenlignelig end for ydelser i en totalentreprise. Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning,

— At ansøgeren har en god økonomisk kapacitet og stabilitet.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af oplysningerne om økonomiske, finansielle og tekniske formåen angivet i den afleverede ESPD’en, idet Ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter Ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Totalrådgivning for dagtilbudsafdeling i Sabro

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042

Hauptort der Ausführung:

Rønnevangen 2, Sabro

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der henvises til beskrivelsen ovenfor i pkt. II.1.4, samt ydelsesbeskrivelsen der indgår i udbudsmaterialet.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 37

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder mindstekravene til egnethed, vil Ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på følgende i prioriteret rækkefølge:

— At ansøgeren viser referencer som er sammenlignelige med de udbudte projekter og som viser erfaring inden for både de arkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer, herunder også kompetencer inden for procesledelse og brugerinddragelse.

Med sammenlignelige referencer anses nybyggeri eller større ombygninger af børneinstitutionsbyggeri og lignende byggerier med miljøer for børns læring.

Hvis ydelsen omfatter totalrådgivning inkl. byggeledelse anses referencen som mere sammenlignelig end for ydelser i en totalentreprise. Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning,

— At ansøgeren har en god økonomisk kapacitet og stabilitet.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af oplysningerne om økonomiske, finansielle og tekniske formåen angivet i den afleverede ESPD’en, idet Ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter Ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal oplyse ansøgers samlede årsomsætning, ansøgers egenkapital, samt ansøgers resultat før skat. Oplysningerne skal afgives for det seneste tilgængelige regnskabsår og afgives ved at udfylde ESPD del IV afsnit B.

Såfremt ansøger ikke har rådighed over de krævede nøgletal inden for det seneste regnskabsår, skal ansøger oplyse hvornår ansøger blev etableret. Dette gøres ved at udfylde feltet ”Set-up of economic operator”

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

– Tilbudsgivers omsætning i det seneste regnskabsår skal være minimum 3 000 000 DKK ekskl. moms,

– Tilbudsgivers resultat før skat skal i det seneste regnskabsår have været positivt,

– Tilbudsgivers egenkapital skal i det seneste regnskabsår have været positiv.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste igangværende eller afsluttede referencer inden for de seneste 3 år vedrørende børneinstitutionsbyggeri og lignende byggerier med miljøer for børns læring, hvor ansøgeren har ydet totalrådgivning eller arkitektydelser eller ingeniørydelser.

Det skal for hver reference beskrives hvilke(n) af følgende roller, tilbudsgiver har varetaget på projektet:

(a) projektleder,

(b) arkitekt,

(c) landskabsarkitekt,

(d) procesleder på brugerinddragelsesproces,

(e) projekteringsleder,

(f) konstruktionsingeniør,

(g) installationsingeniør,

(h) byggeleder,

(i) kvalitetskoordinator,

(j) arbejdsmiljøkoordinator.

Ansøger bedes i sin beskrivelse af referencen tydeligt angive hvilke(n) af de ovenstående roller (a-j), ansøger har varetaget for den pågældende reference.

Der skal desuden for hver reference angives bygherre, anlægssummen og tidspunktet for ydelse af rådgivningen.

Der må maksimalt afleveres 7 referencer, uanset om der ansøges om 1 eller 2 delkontrakter.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C. Hvis ansøger foretrækker det, kan referencerne dog også angives i et særskilt bilag, der afleveres sammen med tilbuddet.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år kunne dokumentere minimum 1 reference på levering af arkitektydelser på børnedaginstitutionsbyggerier med en anlægsramme på over 8 000 000 DKK projekt.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Totalrådgivning udføres iht. ABR18 med tilføjelser og præciseringer som beskrevet i udbudsmaterialet.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 13/08/2019

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøgere/tilbudsgivere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136, er afskåret fra at afgive tilbud.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet § §135-136 kan tilbudsgiver ved fremlæggelse af tilstrækkeligt dokumentation for sin pålidelighed påvise at denne ikke skal udelukkes jf. betingelser i udbudslovens § 138.

Tilbudsgivere skal aflevere udfyldt ESPD i forbindelse med afgivelse af tilbud. Hjælp til udfyldelse af ESPD kan fås på https://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf

Den vindende tilbudsgiver skal indlevere dokumentation for oplysninger givet i ESPD. Tilbudsgiverne opfordres til at vedlægge dokumentation allerede ved tilbudsgivning.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 72405600
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klagefristen i forhold til tildeling af opgaven er 45 dage efter offentliggørelsen af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende. En evnt. klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 74715000
E-Mail: kfst@kfst.dk

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

21/06/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 8
Ausgabe
8.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de